Internationalt


Danners internationale arbejde 

Danner har siden 2006 arbejdet internationalt for voldsudsatte kvinder og børn – primært inden for to fokusområder: at støtte op omkring lokale organisationer og offentlige institutioner for at opkvalificere personale og specialisere hjælpen og at oplyse om rettigheder.

Lige nu har vi projekter i Afghanistan, Mellemøsten og Nordafrika (MENA), Palæstina og Tunesien.

Efter 40 års erfaring med at drive krisecenter og kæmpe for kvinders rettigheder i Danmark, er det blevet vores kerneområde. Vi føler os forpligtede til at dele vores erfaringer og viden – som også er efterspurgt. Og vi lærer også selv. Vores samarbejde med lokale krisecenteret og kvindeorganisationer gør os klogere på særlige udfordringer og forhold for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som opsøger vores hjælp i Danmark.


Vores internationale arbejde er baseret på de tre hovedprincipper:    

  • Ligebyrdige partnerskaber
  • Rettighedsbaseret tilgange (HRBA)
  • Erfaringsbaseret læring


Ligebyrdige partnerskaber

I samarbejde med lokale aktører tager vi udgangspunkt i det enkelte lands situation og prioriteter for at finde ud af, hvor vi skal gribe ind. Lokale aktører er stærke i deres egne rettigheder og kan mobilisere målgrupper og sikre lokalt ejerskab og deltagelse. De har desuden et indgående kendskab til den kulturelle kontekst og kan bidrage med værdifuld analyse, behovsvurdering og lokal koordinering af aktiviteter. Derfor er en vigtig del af vores arbejde at udvikle og implementere vores internationale projekter i tæt samarbejde og gennem ligebyrdig dialog med vores partnere. Det er vores erfaring, at partnerskaber baseret på lighed sikrer tillid og tæt samarbejde, som gavner alle involverede. Danner selv er afhængig af værdifulde indsigter og erfaringer fra vores internationale søsterorganisationer. Vi fokuserer på og trækker på denne erfaring for at udvikle vores egen tilgang og kompetencer på vores krise- og videnscenter i Danmark.


Rettighedsbaseret tilgange (HRBA)

Vores arbejde er baseret på idéen om, at enhver kvinde har krav på en retfærdig og fair behandling af myndigheder og medborgere - herunder selvfølgelig krav på at leve et fri og sundt liv uden frygt og vold  - og at myndighederne er de ultimative pligtbærer til at sikre alle adgang til menneskerettigheder. Ved at integrere en menneskerettighedsbaseret tilgang (HRBA) i det metodologiske arbejde i vores projekter, fra idé til implementering, støtter og styrker vi kvinder og kvinderettighedsorganisationer. Fokus er på at bevidstgøre borgerne om deres rettigheder samt holde myndighederne ansvarlige.


Erfaringsbaseret læring

Vi har fokus på at styrke fagligheden på internationale krisecentre, så personalet er bedre rustet til at hjælpe kvinder og børn, udsat for vold, samt styrke netværket krisecentre imellem.

I arbejdet med kvinder og børn, der udsat for vold og traume er risikoen for udbrændthed og sekundær traumatisering højere end inden for andre fagområder. Med udgangspunkt i teambuilding og med det formål at professionalisere og sikre strategiske indsatser til gavn for kvinder og børn, udsat for vold, træner vi fagfolk til at tage vare på sig selv og kollegaer, herunder bearbejdning af svære oplevelser, sikring af fælles ansvarsfølelse og professionel reflektionsmetode. 

Vores træning sker i samarbejde mellem en dansk og en lokal træner. Samarbejdet foregår tæt og fokus er løbende på at analysere og evaluere resultater, så forløbet kontinuerligt udvikles og optimeres. Med vores viden og erfaring kan vi tilbyde opkvalificering og voldsfaglig hjælp til det vigtige arbejde med kvinder og børn på internationale krisecentre.

Vi har udarbejdet en omfattende træningssmanual samler års erfaringer med at træne krisecenterpersonale og andet fagfolk i Danmark og verden. Undervisningsmanualen fungerer som en håndbog til brug i undervisningen.

Læs træningsmanualen her


Den teoretiske viden om vold i nære relationer i Danner udspringer af en kombination af af praksiserfaringer vores fra arbejdet med voldsudsatte samt egne og andres sociologiske studier, der afdækker mønstre, som er kendetegnene for voldelige forhold.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her!
Negativ social kontrol kendes også som kollektiv- eller æresrelateret vold. Her er flere i familien med til at kontrollere eller udøve vold mod en kvinde for, at hun skal underkaste sig de normer, der eksisterer i familien, og det miljø den tilhører.