Internationalt samarbejde

Danners internationale samarbejde
Danner arbejder internationalt for at støtte krisecentre og kvinderettighedsorganisationers kamp for bedre rettigheder for voldsudsatte kvinder og børn. Danner underviser også fagpersoner i, hvordan man bedst hjælper voldsudsatte.

 

Den usynlige pandemi  

FN har kaldt vold mod kvinder den usynlige pandemi. Rundt om i hele verden bliver kvinder udsat for vold i deres eget hjem. Det foregår i palæet i LA, i landsbyen i Burundi, i indre København og på Vestbredden. Kvinder bliver slået, indespærret eller psykisk nedbrudt af deres partner. På verdensplan bliver 1 ud af 3 kvinder udsat for vold, og hvert år koster partnervold 30.000 kvinder livet.  

Danner besluttede i 2012 at samarbejde med organisationer i andre lande for at støtte deres kamp mod partnervold og hjælp til voldsudsatte kvinder og børn. 


Støtte til kvinderettighedsforkæmpere i andre lande  

I mange lande er det krisecentrene, der går forrest i kampen for kvinders rettigheder. Og det er ikke uden omkostninger at råbe højt om vold mod kvinder og børn. Eksempelvis ser vi i mange lande, at medarbejdere på krisecentre bliver truet - og de voldsudsatte kvinder må lyve om deres krisecenterophold for at kunne indgå i samfundet, når de fraflytter krisecentret. I nogle lande kan det være direkte farligt at arbejde eller søge flugt på et krisecenter, fordi vold mod kvinder og børn er så tabubelagt. 

Danners internationale partnerskaber  

Lige nu samarbejder Danner med organisationer og krisecentre i disse lande:

Afghanistan
Mellemøsten og Nordafrika
Palæstina
Tunesien
Burundi  

På mange krisecentre omkring i verden har medarbejderne ingen relevant faglig uddannelse. Det betyder, at de ofte med tiden brænder ud og ikke i tilstrækkelig grad kan hjælpe og sikre de kvinder og børn, der bor på krisecentret.

Når vi styrker de lokale kræfter, der allerede gør et vigtigt stykke arbejde, så hjælper vi bedst.  


Lokale kræfter ved, hvad der er behov for  

Lokale krisecentre og kvindeorganisationer er eksperter i kvinders rettigheder i deres eget land. De ved alt om landets kultur og normer, kvinders rettigheder, og de kender landets politiske historie for kvindekampen. Men ofte mangler organisationerne ressourcer eller viden om vold. Det er her Danner kan bidrage.  

Danner støtter organisationer og krisecentre i udviklingslande, som bekæmper vold og beskytter kvinder og børn. Vi deler vores erfaringer og teoretiske viden om, hvordan man kan drive et krisecenter, øge sikkerheden, og hvordan fagpersoner bedst hjælper voldsudsatte kvinder og børn.  

Danner deler også viden om, hvordan krisecentrene kan indsamle statistik om vold mod kvinder og børn. På den måde har de bedre forudsætninger for at kæmpe politisk for bedre rettigheder til voldsudsatte. Vi opfordrer også til, at organisationerne arbejder i nationale netværk, så de sammen står stærkere i den offentlige debat.  

Danner arbejder altid ud fra en empowerment-tilgang. Det betyder, at vi fremmer de styrker, som det enkelte menneske eller organisation har i forvejen. Derfor samarbejder vi altid med lokale organisationer i ligeværdige partnerskaber.


Global Network of Women’s Shelters er et netværk, der samler krisecentre i hele verden. Covid19 har gjort det tydeligt, at krisecenterbevægelsen står overfor mange af de samme udfordringer. Der er derfor meget læring og erfaring at hente landene imellem.
Partnervold skal bekæmpes strukturelt om det foregår i Danmark, Tunesien eller i Palæstina, siger international programleder Signe Borker Bjerre. Hun mener, statens forebyggelsesinitiativer er afgørende.
Ligeværdige partnerskaber, rettighedsbaseret arbejde og erfaringsbaseret læring er grundprincipper i Danners internationale arbejde. Den lokale partner fører an, mens Danner understøtter med faglig viden.