Afghanistan


Efter seks år i Afghanistan overdrog Danner i 2017 sit krisecenterarbejde til lokale kræfter, og fremover står Wahida Salaam i spidsen for den nye afghanske NGO, DAWEO (Danner Afghanistan for Women’s Empowerment Organisation). Organisationen bygger videre på det fundament, Danner har etableret i landet, og som Wahida Salaam har været en essentiel del af.

Danners fokus har været at styrke fagligheden på landets krisecentre, så personalet er bedre rustet til at hjælpe voldsudsatte kvinder og børn samt at styrke netværket krisecentrene imellem. Endelig har Danners arbejde været med til at sætte kampen mod partnervold på det politiske landkort - helt ind i det betydningsfulde Ministerium for religiøse anliggender.

DAWEO fortsætter med at sikre et solidt vidensniveau i krisecentrene, så voldudsatte kvinder og børn får den bedste hjælp. Samtidig skal DAWEO arbejde politisk med lokale myndigheder for at forbedre rammerne for landets krisecentre.

"Vi er nu kommet så langt, at vi kan forankre arbejdet med at styrke afghanske krisecentre permanent her i Afghanistan. Jeg er stolt af Danner Afghanistan, som forhåbentlig vil vokse de kommende år med masser af lokal opbakning. Jeg er meget taknemmelig for Danners fortsatte støtte til projektet." Wahida Salaam, direktør Danner Afghanistan 

Overdragelsen af arbejdet til lokale kræfter har været en gradvis proces over en årrække. Fra januar 2018 blev DAWEO en realitet, og der er meget at tage fat på: Kvinder og piger i Afghanistan er forsat ekstremt udsatte. Langt over to tredjedele af afghanske kvinder og piger er udsat for fysisk, psykisk eller seksualiseret vold i nære relationer. Samtidig arbejder krisecentrenes personale under yderst vanskelige forhold. De lever dagligt med trusler, udskamning og mange må hemmeligholde deres profession, ligesom alle krisecentrenes placering er dybt hemmelig.

I dag støtter Danner DAWEO gennem teknisk rådgivning og som medlem af bestyrelsen.

Projektet er støttet af den danske ambassade i Kabul, Afghanistan.  


Vi har projekter i både Afghanistan, Mellemøsten og Nordafrika, Palæstina og Tunesien, hvor vi samarbejder med kvinderettighedsorganisationer. Læs mere her.
Krisecentre i Afghanistan møder modstand, fordi bekæmpelse af vold mod kvinder ikke er anerkendt i landet.
Efter seks år i Afghanistan har Danner nu overdraget sit krisecenterarbejde til lokale kræfter.