Afsluttede projekter

Her kan du læse om Danners tidligere indsatser, hvor vi har arbejdet med at styrke indsatsen mod vold i nære relationer og for kvinders rettigheder – både nationalt og internationalt.


Her kan du læse om Danners skoleprojekt for børn på krisecenter.
Her kan du læse om vores tidligere projekt med særligt fokus på voldsudsatte etniske minoritetskvinder.
Her kan du læse om Danners projekt omkring kærestevold blandt unge.
Her kan du læse om Danners projekt for at bryde den negative sociale arv.
Her kan du læse om udvikling af viden for god professionel indsats.
Læs om udviklingen af Danners metodehåndbog.
Læs om Danners projekt omkring formidling af viden og dialog i indsatsen for børn.
Vi formidler viden om vold i hjemmet til særligt udsatte etniske minoritetsgrupper.
Læs om udviklingen af Danners seminarer i Mellemøsten og Nordafrika.
Om at øge kendskab til og handlemuligheder for lærere i forhold til voldsudsatte børn.
Opkvalificering af professionelle i det marokkanske retssystem.
Læs om udviklingEN af en terapihave til Danners krisecenter.
Gennem samarbejde med imamer i Egypten kæmper vi for at forebygge vold mod kvinder.

Skriv under og gør den livsfarlige psykiske vold strafbar

Følg os på Facebook

Modtag nyhedsbrev

Sig ja til ca. fire årlige mails om nyt fra Danners arbejde for at stoppe vold mod kvinder og børn.