Alle voldsudsatte skal have ret til hjælp

En lovfæstet ret til voldsfaglig ambulant rådgivning og behandling vil sikre, at flere voldsudsatte får hjælp. Det vil gavne samfundsøkonomien og det enkelte menneske. Derfor bør det skrives ind i Serviceloven.

Der er i dag ikke hjælp til alle voldsudsatte. Nyeste undersøgelse viser, at over 118.000 kvinder årligt udsættes for partnervold (fysisk og / eller psykisk). Blandt dem flytter cirka 2600 kvinder på krisecenter. De øvrige får ikke hjælp – med mindre de er heldige at bo tæt på et ambulant tilbud.

I dag er det nemlig ikke lovfæstet, at voldudsatte kan få hjælp fra fagpersoner med viden om vold, uden at skulle flytte på krisecenter. At flytte på krisecenter en livsvigtig redning for nogen, men mange har ikke behov for så indgribende en indsats. Samtidig kan man hjælpe flere tidligere ved også at tilbyde hjælp udenfor krisecentret. Partnervold er dyrt for sundheds- og velfærdssystemet. En bredere pallette af hjælpemuligheder med tidligere indsatser vil gavne samfundsøkonomien.

Der findes i dag en række private ambulante tilbud til voldsudsatte. Men målgruppen har ikke lige adgang til hjælp i hele landet. Nogle steder er ventetiden så lang, at kvinden mister motivationen og modet. Der er heller ikke fælles standarder for hvilken hjælp, den voldudsatte skal tilbydes.

Danner mener, at alle voldsudsatte bør have ret til at bryde med volden og anbefaler derfor følgende:

1.    Ambulant rådgivning til alle voldsudsatte skal skrives ind i serviceloven

Med ambulant rådgivning til voldudsatte kan man hjælpe langt flere, nå nye målgrupper og hjælpe dem tidligere. Det skal skrives ind i Serviceloven, at alle voldsudsatte har ret til ambulant behandling og rådgivning. Loven skal sikre max tre måneders ventetid for at mindske frafald pga. ventetid og sikre, at den voldsudsattes sikkerhedssituation ikke forværres. Voldsudøvere skal også have ret til voldsfaglig rådgivning.  

2.    Fagspecialisering i ambulant rådgivning sikres igennem kvalitetsstandarder og skærpet tilsyn 

Viden om sikkerhed og partnervold skal være et krav på alle ambulante rådgivningstilbud. Derfor skal Socialtilsynet monitorere tilbuddene og sørge for, at kun tilbud med høj specialiseret faglighed kan få støtte under Serviceloven. Der skal udarbejdes kvalitetsstander, som fx kan stille krav om certificering af tilbuddet, krav om brug af anerkendte risikovurderingsværktøjer og krav om eksternt evalueret metode samt måling af virkning. Tilbuddene skal også sikre brobygning til myndighederne og samarbejde med krisecentrene.  

3.    Skarp visitation og fritvalgsordning 

Voldsudsatte skal selv kunne vælge, hvilken hjælp de ønsker at benytte (fritvalgsordning). Dit postnummer skal ikke afgøre, hvilken hjælp du kan få. Derfor bør ikke være en kommunal opgave at udbyde specialiseret ambulant rådgivning til voldsudsatte, fordi det kan resultere i risiko manglende kontinuitet og forskelligartede tilbud med varierende effekt. Samtidigt er det vigtigt, at man kan henvende sig steder, hvor ens identitet kan være beskyttet og hvor man ikke risikerer genkendelse fx fra voldsudøvers netværk. Der bør også være skarpe visitationskriterier. I Danner skal en voldsudsat kvinde have levet i volden inden for det seneste år, for at hun kan blive visiteret til et ambulant tilbud.

Ambulante tilbud er en god og billig investering  

Siden 2018 har Danner koordineret det ambulante rådgivningstilbud Sig det til nogen, der i dag er implementeret på seks krisecentre i hele landet. Et forløb koster 20-30.000 kr. per kvinde, afhængigt af kvindens behov og sagens kompleksitet. Gentagne gange har eksterne evalueringer vist, at målgruppen fastholder tilknytningen til arbejdsmarkedet, får hjælp til at støtte deres børn og kommer sikkert videre efter volden.

 

GIV DIN UNDERSKRIFT. Sammen kan vi lægge pres på politikere og myndigheder til at sætte ind, så alle voldsudsatte får en lovbestemt hjælp - også selvom de ikke skal bo på krisecenter. Skriv under