Ambulant rådgivning


Sig Det Til Nogen er et ambulant rådgivningstilbud for voldsudsatte kvinder og deres pårørende. Det er et tre-årigt projekt, som Danner driver sammen med Ringsted og Randers krisecenter støttet af  A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Projektet bygger på en antagelse om, at hvis kvinder, der er udsat for vold, får mulighed for at få fagspecialiseret rådgivning, vil flere kvinder bryde med volden tidligere og på sigt opnå frihed, sikkerhed, selvstændighed, tryghed og muligheden for selvforsørgelse. En tidlig indsats kan med andre ord forebygge og reducere voldens indgriben i kvindens liv.

Sig det til nogen har i alt fem rådgivere tilknyttet: to i Københavnsområdet, to i Randers og én i Ringsted. Rådgiverne har alle en socialfaglig uddannelse og har mange års erfaring med at rådgive og støtte kvinder og pårørende til kvinder, der har været udsat for psykisk, fysisk vold eller andre former for vold.  

På sigt er ambitionen, at tilbuddet bliver permanent, så voldsudsatte kvinder og deres pårørende får ret til fagspecialiserede rådgivningsforløb, selvom de ikke flytter på krisecenter.


Er du udsat for vold, eller i tvivl om du er? Vold er meget mere end blå mærker på kroppen. Læs om typiske tegn og eksempler på vold her.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former og er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder.
Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs mere om, hvad psykisk vold er og få eksempler her.