Bestyrelse

Bestyrelsen fungerer som Danners øverste ledelse og vælges for en toårig periode af Danners frivillige på Danners årsmøde. 

Bestyrelsen består af 10 medlemmer. Derudover vælges 3 suppleanter:

  • 4 personer med eksterne positioner uden for Danner
  • 2 personer fra Dannerrådet
  • 2 personer fra frivilliggrupperne
  • 2 medarbejderrepræsentanter (som vælges af medarbejderne
  • Derudover vælges 2 eksterne suppleanter og 1 intern suppleant. Dannerrådet og medarbejderne er selvsupplerende til deres poster.


Danners bestyrelsesmedlemmer er:

Vibeke Abel 
Forkvinde, ekstern frivillig

Charlotte Mathilda Sørensen
Næstforkvinde, intern frivillig

Helle Nielsen
Bestyrelsesmedlem, ekstern frivillig

Merethe Eckhardt
Bestyrelsesmedlem, ekstern frivillig

Annemette Juul
Bestyrelsesmedlem, intern frivillig

Charlotte Bøll Larsen
Bestyrelsesmedlem, ekstern frivillig

Anne Rytter
Dannerrådsrepræsentant, intern frivillig

Charlotte Ahrendt Steen
Dannerrådsrepræsentant, intern frivillig

Christine la Fontaine
Medarbejdsrepræsentant

Ida Devald
Medarbejderrepræsentant

Suppleanter

Eva Gierding
Intern suppleant

Pernille Spitz 
Ekstern suppleant 

Laila Lindemark  
Ekstern suppleant