Bestyrelse


Bestyrelsen fungerer som Danners øverste ledelse og vælges for en toårig periode af Danners frivillige på Danners årsmøde. 

Der vælges i alt 9 medlemmer: 

  • 4 personer med eksterne positioner uden for Danner
  • 2 personer fra Dannerrådet
  • 2 personer fra frivilliggrupperne
  • 1 medarbejderrepræsentant (som vælges af medarbejderne)


Danners bestyrelsesmedlemmer er:

Vibeke Abel
Forkvinde
Ekstern frivillig

Charlotte Mathilda Sørensen
Næstforkvinde
Intern frivillig

Nanna Krog-Meyer
Bestyrelsesmedlem
Ekstern frivillig

Birgitte Baadegaard
Bestyrelsesmedlem
Ekstern frivillig

Margit Vildlyng
Bestyrelsesmedlem
Ekstern frivillig

Annemette Juul
Dannerrådsrepræsentant
Intern frivillig

Helle Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Intern frivillig

Lise Thygesen
Dannerrådsrepræsentant
Intern frivillig

Maiken Kirk Andersen
Medarbejdsrepræsentant

 


Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

8. marts 2021
Vi kræver ligeløn, lige adgang til arbejdsmarkedet, lige barsel, ligestilling i hverdagen og vi går til kamp mod køns- og seksualitetsbaseret vold. Gå med os på gaden den 8. marts 2020 kl. 14 på Frue Plads!