Bestyrelse

  • Danners bestyrelse


Bestyrelsen fungerer som Danners øverste ledelse og vælges for en toårig periode af Danners frivillige på Danners årsmøde. 

Der vælges i alt 9 medlemmer: 

  • 4 personer med eksterne positioner uden for Danner
  • 2 personer fra Dannerrådet
  • 2 personer fra frivilliggrupperne
  • 1 medarbejderrepræsentant (som vælges af medarbejderne)


Danners bestyrelsesmedlemmer er:

Vibeke Abel 
Forkvinde, ekstern frivillig

Charlotte Mathilda Sørensen
Næstforkvinde. intern frivillig

Birgitte Baadegaard 
Bestyrelsesmedlem, ekstern frivillig

Helle Nielsen
Bestyrelsesmedlem, intern frivillig

Esma Birdi 
Bestyrelsesmedlem, ekstern frivillig

Annemette Juul
Bestyrelsesmedlem, intern frivillig

Anne Rytter
Dannerrådsrepræsentant, intern frivillig

Charlotte Ahrend Steen
Dannerrådsrepræsentant, intern frivillig

Signe Borger Bjerre
Medarbejdsrepræsentant

Margit Vildlyng
Suppleant