Bestyrelse og Dannerråd

Her kan du læse om Danners betyrelse og Dannerråd.

Dannerrådet

Dannerrådet rådgiver Danners bestyrelse og sekretariat på baggrund af Danners strategi, vision og politik. Dannerrådet består af en repræsentant fra alle grupper af frivillige i Danner. Grupperne vælger deres repræsentant for to år af gangen. To medlemmer fra Dannerrådet sidder i Danners bestyrelse.

Bestyrelse

Bestyrelsen er Danners øverste ledelse og består af ni medlemmer, som bliver valgt af de frivillige ved årsmødet.

Bestyrelsen består af:

  • To personer fra Dannerrådet
  • To personer fra frivilliggrupperne
  • Fire personer uden direkte tilknytning til Danner
  • En medarbejderrepræsentant
     

Danners bestyrelsesmedlemmer er:

Margit-Villyng

Formand Margit Vildlyng
HR-og udviklingsmedarbejder, Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen
 

Nanna-Snipper
Næstformand, Nanna Schnipper
Fuldmægtig, Rigsrevisionen
 

Mette-Meisner
Mette Meisner
Projektleder og koordinator i Socialforvaltningen og frivillig i krisecentret
 

Anne-Mette-Friis-web

Anne Mette Friis
Chef for Børne-og Ungdomsarbejdet, UNICEF
 

Caroline-Osander

Caroline Osander
Leder, Psykinfo, Region Hovedstadens Psykiatri
 

Laura-Nyby

Laura Nørløv Nyby
Rådgiver, Dansk Kvindesamfund
 

Dorte Rasmussen
Dorte Rasmussen
Medlem af Joan-Søstrene

Annette-Juul-Lund

Annette Juul Lund
Sekretariatsleder i Børnerådet
 

Anne-Sinding
Medarbejderrepræsentant Anne
Psykolog i Danner


Skriv under og gør den livsfarlige psykiske vold strafbar

Følg os på Facebook

Modtag nyhedsbrev

Få nyheder som betyder noget