Det tilfredse med den nye politireform

Danner tilfredse med ny politireform

Hver politikreds får særlige teams, som efterforsker voldtægt, partnervold og forebygger volden. For at sikre tryghed og korrekt sagsbehandling skal flere politifolk uddannes i bedre forståelse af, hvordan en voldsudsat kvinde reagerer og bør afhøres.
16. december 2020

Blog af Lisbeth Jessen, direktør i Danner

Den nye politireform er en milepæl for kvinders retsstilling. Det er ikke en hemmelighed for de fleste, at kvinder udsat for vold, voldtægt, stalking, trusler mv. begået af en partner eller ex-partner har manglende tillid til politiet og anklagemyndigheden. Derfor anmelder de ikke, og derfor har de svære vilkår, når de overfor andre myndigheder bliver bedt om at bevise den vold, voldtægt eller stalking, som de har levet med. 

Derfor har vi i Danner talt højt om behovet for bedre beskyttelse af kvinder, som er udsat for fysisk, psykisk og seksuel vold - samt drab og drabsforsøg.

Videoafhøringsrum til sårbare ofre

Nu er aftalen om en ny politireform for de næste tre år faldet på plads, og vi er glade for flere ting i aftalen; især de særlige teams i alle politikredsene med betjente, der skal uddannes i ofres traumer og håndtering af sager om stalking, vold, voldtægt og æresrelaterede forbrydelser. Med initiativet vil der i løbet af aftaleperioden blive efter- og videreuddannet op til ca. 125 politibetjente på tværs af politikredsene, fremgår det af aftalen.

Der vil også blive oprettet særlige videoafhøringsrum til skånsom afhøring af sårbare ofre. Dette var jeg selv en stærk fortaler for, da jeg sad i et ekspertpanel på voldtægtsområdet, som justitsministeriet havde igangsat. 

Langt bedre værn for kvinder

Generelt har vi i Danner en tro på, at der kommer til at ske et løft på ’vores område’ – altså et langt bedre værn for kvinder, der udsættes for vold i nære relationer, og en langt bedre forebyggelse af partnervold. Med nyt fokus og nye ressourcer i både politi og anklagemyndighed vil der blive opbygget en vigtig viden her, som i det lange løb også vil forbedre retsstillingen og retsfølelsen for ofre udsat for partnervold.

Politireformen kommer næsten samtidig med, at en ny samtykkebaseret voldtægtslovgivning  forhåbentlig også falder på plads den 17. december. Dermed lægger regeringen og Folketingets partier op til et paradigmeskifte i forståelsen af voldtægts- og voldsofres beskyttelse og støtte. Det er en meget glædelig nyhed, for det er der brug for. I politiets egen tryghedsundersøgelse af kriminalitetsramte borgeres tilfredshed med politiet tidligere i år, angav hele 47 % af ofre for voldtægt, at de var utilfredse med politiets håndtering af deres sag.

Alt for få anmelder voldtægt

Vi kan ikke leve med denne utilfredshed og utryghed, for den betyder at voldtægtsofre i høj grad slet ikke anmelder voldtægter. Sidste år modtog politiet kun 1662 anmeldelser af voldtægt eller voldtægtsforsøg, iflg. Danmarks Statistik. Det er langt under de mere end 6700 voldtægter, som begås hver år iflg. Det Kriminalpræventive Råd. Og endnu længere under de 24.000 kvinder, som det anslåes i en undersøgelse fra Syddansk Universitet, bliver tvunget til sex eller forsøgt tvunget til sex hvert år.

Vi i Danner står sammen man andre aktører klar til at tilbyde vores specialiserede viden om vold og traumer til politi og andre frontpersoner, så de kan komme godt i gang med implementeringen af de nye enheder. Det er nemlig sund fornuft. Vi glæder os over, at der netop lægges op til efter-/videreuddannelse af politi og anklagemyndighed. Her har vi i Danner mulighed for at tilbyde undervisning i voldsforståelse og viden om voldens dynamikker både når man er i et voldeligt forhold, og når man er i gang med at forlade volden.

Tak til politikerne for lydhørhed

Vores Stop Kvindedrab-kampagne har nu over 27.000 underskrifter, og den har været en vigtig motor for Danner til at kunne tale med politikere om det, vi mener er vigtigt i kampen mod forbrydelser i de nære relationer, der særligt rammer kvinder. Derfor skal der lyde en stor tak til politikerne for deres lydhørhed samt til alle de kvinder, der hver dag deler deres historier om det mest tabuiserede og intime i deres, for at løfte denne vigtige sag og gøre den til en fælles ansvar.

 

Billedet, der ledsager bloggen, er fra i sommer, hvor Danner overrakte de første 23.008 underskrifter på Stop Kvindedrab til blandt andre Socialdemokratiet.

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.

 

Hvert år udsættes cirka 38.000 kvinder for fysisk vold fra deres partner. For psykisk vold er tallet det dobbelte. Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs om, og få eksempler på, psykisk vold her.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her.
Danner vil sikre lige muligheder for alle. Med vores særlige viden om vold, baseret på 40 års erfaring og stor teoretisk viden om voldens dynamikker og voldsformer, blander vi os, som feministisk samfundsaktør, i den offentlige debat. Læs nyheder og debat her!