Digital vold bekæmpes med digital dannelse

Vi har på det seneste set flere bekymrende sager, hvor kvinder udsættes for digital vold på de sociale medier.
11. juli 2016

Billeder og videoer af kvinder deles uden kvindernes samtykke. Det sker både som en privat hævnakt og trussel over for den enkelte kvinde, samt i internetfora, hvor deling af billeder sker under mere organiserede former. Kvindens privatliv krænkes, og det kan få store konsekvenser for hendes liv og psykiske velbefindende.

Bragt som debatindlæg i Berlingske lørdag den 9. juli.

I Danner oplever vi desværre, at flere og flere kvinder, som henvender sig til os, også har været udsat for digital vold. Volden i nære relationer har indtaget den digitale arena og kan sidestilles med psykisk vold, da det er en metode til at kontrollere den enkelte kvinde og fastholde hende i volden.

Vi ser at videoer af kvinder publiceres på Facebook eller sendes til hendes familie, børn eller netværk. Det er videoer, som ofte har et seksualiseret indhold, dels med kvindens accept i selve situationen, dels under tvungne omstændigheder. Ligeledes ser vi, at tidligere eller nuværende partnere opretter falske facebooksider eller blogs i kvindens navn for at kunne uploade film og billeder af kvinden i prækære situationer, ofte ledsaget af udsagn, der eksempelvis sår tvivl om kvindens forældreevne. Denne type digital vold bruges typisk som en trussel i forhold til samværsaftaler.

STØT DANNERS ARBEJDE FOR VOLDSUDSATTE KVINDER OG BØRN

Vold og skam går hånd i hånd. Ofte bruger kvinderne kræfter på at skjule den fysiske vold over for omgivelserne. Det opleves fortsat som stærkt tabuiseret at være udsat for vold. Med truslen om digital vold har voldsudøveren endnu en arena til at fastholde kvinden i volden. Hun – og han – ved, at når først billederne ligger på nettet, er de vanskelige at fjerne igen, og konsekvenserne er uoverskuelige. Mens den fysiske vold ofte foregår indenfor hjemmets fire vægge, har den digitale vold et globalt publikum. Digital vold gør det sværere for kvinden at bryde ud af voldens skygge definitivt, idet hun ved, at hun kan blive konfronteret med indholdet nærmest for altid.

LÆS MERE OM DANNERS ARBEJDE FOR VOLDSUDSATTE

Når andre end den primære voldsudøver deler billederne på Facebook eller i internetfora, som efterspørger krænkende billeder af kvinder, så er det yderligere voldshandlinger mod kvinden. I sidste uge foreslog Socialdemokraterne, at deling af pornografiske billeder på nettet skal straffes langt hårdere end i dag.

Det er en god idé og er med til at understrege alvoren, men der skal mere til for at udrydde den digitale vold. Så længe vi har et samfund, hvor kvinder udstilles og udskammes samt kontrolleres via de sociale medier af tidligere og nuværende partnere, er der et behov for et opgør med en samfundskultur, der understøtter denne type grænseoverskridende adfærd.

LÆS MERE OM VOLD I NÆRE RELATIONER

Desværre er helt unge en del af denne kultur – uden at de nødvendigvis forstår konsekvenserne og de skadelige virkninger af deres handlinger. Børn og unge skal derfor lære digital dannelse allerede, når de træder deres første spæde skridt på de digitale medier. Det handler om at fastholde en respektfuld omgang med hinanden. Drenge og piger, mænd og kvinder skal respektere hinandens ligeværd – både i virkeligheden og på de sociale medier.

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.

 

Hvert år udsættes cirka 38.000 kvinder for fysisk vold fra deres partner. For psykisk vold er tallet det dobbelte. Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs om, og få eksempler på, psykisk vold her.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her.
Danner vil sikre lige muligheder for alle. Med vores særlige viden om vold, baseret på 40 års erfaring og stor teoretisk viden om voldens dynamikker og voldsformer, blander vi os, som feministisk samfundsaktør, i den offentlige debat. Læs nyheder og debat her!