Egyptiske myndigheder i kvælertag på kvindeorganisationer

De seneste tre år har egyptiske myndigheder ført en systematisk og gradvis nedlukning af de stemmer, der taler for beskyttelse af voldsudsatte kvinders rettigheder. Myndighedernes kvælertag betyder, at voldsudsatte kvinder nu er endnu mere udsatte.
10. april 2017

De seneste tre år har egyptiske myndigheder ført en systematisk og gradvis nedlukning af de stemmer, der taler for beskyttelse af voldsudsatte kvinders rettigheder. Myndighedernes kvælertag betyder, at voldsudsatte kvinder nu er endnu mere udsatte i Egypten. Det er bekymrende, at en dansk organisation som KVINFO, der netop støtter denne slags organisationer internationalt, nu trues på sit eksistensgrundlag i Danmark.

Af Katja Gregers Brock, videnskonsulent Danner

Egypten strammer dagligt grebet om nogle af landets vigtigste civilsamfundsaktører, der arbejder med menneskerettigheder. Der udføres ekstreme tiltag, som hidtil var utænkelige. Danner har arbejdet i Egypten siden 2015, og vi har oplevet, hvordan myndighederne utrætteligt har chikaneret, krænket og isoleret landets stærkeste kvinderettighedsorganisationer for at forhindre dem i at kunne udføre deres vigtige arbejde.

I efteråret blev direktøren for Danners samarbejdspartner, CEWLA, arresteret og myndighederne frøs organisationens og hendes private midler. Hun og hendes medarbejdere har været udsat for kontinuerlig chikane og sammen med en række andre ledere af Egyptiske kvindeorganisationer, er CEWLAs direktør nu underlagt udrejseforbud fra Egypten. I efteråret 2015 lukkede myndighederne på brutal vis og uden forvarsel organisationen Mada, som bl.a. udbreder viden om vold mod kvinder og feminisme gennem et netværk af religiøse ledere. I februar lukkede myndighederne endnu en central organisation, Al Nadeem Centeret, der gennem mere end 20 år har lavet omfangsstudier om vold mod kvinder, ydet ambulant behandling til voldsudsatte og gået forrest i den politiske kamp mod vold mod kvinder i hjemmet og i det offentlige rum.

Overgrebene hænger sammen med, at netop disse organisationer tør kritisere regeringen i forsvaret for basale menneskerettigheder, og de har indtil nu turdet råbe endnu højere, når systemet har forsøgt at undertrykke civilsamfundet.

NGOer som CEWLA, Al Nadeem, Nazra for Feminist Studies og Mada er gået forrest i kampen for at fremme ligestilling og kvinders rettigheder i Egypten, herunder forslag til lovgivning, der beskytter voldsudsatte kvinder. De har været vagthunde for regeringens nationale handleplan for bekæmpelsen af vold mod kvinder, de taler kvinders rettigheder ved FN’s årlige kvindekommission, og vigtigst af alt sikrer de kontinuerligt valid data om kvinders situation i Egypten.

Den systematiske undertrykkelse er et bekymrende udtryk for, at det ikke længere er sikkert at være kvindelig menneskerettighedsforkæmper i Egypten. Amnesty Internationals årlige rapport fremhæver, at der i mange lande foregår en alarmerende byttehandel mellem regeringer og deres befolkninger, hvor rettigheder som forsamlings- og ytringsfrihed byttes for løfter om national sikkerhed og økonomisk vækst. Således er den folkelige modstand mod myndighedernes systematiske overgreb mod menneskerettighedsorganisationerne i Egypten efterhånden ikke stor, idet der samtidig slås hårdt ned på selv fredelige demonstranter. Derfor er det vigtigt at vi som danske eksperter og solidariske medborgere skal stå fast på vores vilje til at finde fælles løsninger. Kvinderne i Egypten er dybt afhængige af, at organisationer, civilsamfund og udenlandske aktører kerer sig om deres rettigheder og tryghed. 

Forsøget på at kvæle civilsamfundet i Egypten er bekymrende for kvinders rettigheder på lang sigt. Nogle studier viser, at tre ud af ti egyptiske gifte kvinder, har været udsat for partner vold, og at op mod 99% af alle egyptiske kvinder oplever chikane i det offentlige rum. Der er en tendens til at statslige institutioner nedtoner omfanget af vold mod kvinder i hjemmet. Når omfanget af voldsudsatte kvinder nedtones, øges det samfundsmæssige tabu og accept af volden, og den enkelte voldsudsatte kvinde står således alene med sin ofte livstruende situation.

Selvstændige organisationer, der sikrer viden og data om ligestilling og køn er ikke en selvfølge i Egypten, og måske heller ikke længere i Danmark. Beslutningen om at lukke KVINFO’s bibliotek og mentornetværk for etniske minoritetskvinder, er endnu et skridt tilbage for Danmark som internationalt anerkendt ligestillings-fortaler. Danner har af flere omgange arbejdet sammen med KVINFO, fordi de er med til at sikre en troværdig viden om køn og ligestilling – en viden, der gives videre til aktører i Egypten og andre steder i Mellemøsten gennem mangeårige partnerskaber.

Når regeringen ikke længere ønsker at bruge midler på KVINFO’s selvstændige videns- og biblioteksdrift, tyder det på, at de ikke har indregnet de udgifter, som deres beslutning får på den lange bane. I vores optik har et demokrati som Danmark pligt til at fremme ligestilling og kvinders rettigheder både nationalt og internationalt – inden for en acceptabel økonomisk ramme naturligvis. I et internationalt perspektiv, kan den langsigtede udgift blive høj for voldsudsatte kvinder og dem, der hver dag vover at forsvare deres sag og det kan bidrage til en tilbagerulning af de fremskridt, der trods alt er sket flere steder i Mellemøsten.

Situationen i Egypten er også en historie om mod og vilje. Derfor giver vi i Danner et solidarisk rygstød for at de forhåbentlig fortsat kan lave forskning, monitorere og oplyse om kvinde- og menneskerettigheder og forsvare dem, der rammes af regimets forsøg på at tage kvælertag på civilsamfundet.

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.

 

Hvert år udsættes cirka 38.000 kvinder for fysisk vold fra deres partner. For psykisk vold er tallet det dobbelte. Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs om, og få eksempler på, psykisk vold her.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her.
Danner vil sikre lige muligheder for alle. Med vores særlige viden om vold, baseret på 40 års erfaring og stor teoretisk viden om voldens dynamikker og voldsformer, blander vi os, som feministisk samfundsaktør, i den offentlige debat. Læs nyheder og debat her!