Forsigtig optimisme i Sig det til nogen

Status på første halve år af Sig det til nogen viser, at rådgivning til voldsatte kvinder og pårørende har gode takter med ønsket effekt
27. marts 2019
Af Maiken Kirk Andersen, projektleder i Danner

Det første halve år, hvor 'Sig det til nogen' har været i gang, viser gode takter for den ambulante rådgivning. Det første statusnotat, som er udarbejdet af Oxford Research. viser blandt andet disse foreløbige konklusioner:

  •     Kvindernes trivsel øges 
  •     Kvinderne bliver i mindre grad udsat for vold  
  •     Kvinderne forholder sig positivt anderledes til deres situation, fx på parametre som selvværd og empowerment, sikkerhed og juridiske forhold 

’Sig det til nogen’, der er et samarbejde mellem Danner, Ringsted Krisecenter og Randers Krisecenter bliver løbende evalueret, og dette første statusnotat viser, at ’Sig det til nogen’ har den ønskede virkning for de voldsudsatte kvinder og det fortæller os at ambulant rådgivning er et vigtigt alternativ til krisecentrene. Størstedelen af de kvinder, der har kontaktet ’Sig det til nogen’ har ikke behov for eller et ønske om at flytte på krisecenter. Det er altafgørende for denne målgruppe, at der findes et tilbud, der kan give den voldsudsatte kvinde (og deres pårørende) den nødvendige hjælp til at bryde med volden og håndtere de negative konsekvenser volden har for deres trivsel – uden det er nødvendigt at flytte på krisecenter.  

Stor efterspørgsel på et rådgivningsforløb 

'Sig det til nogen' har oplevet en overvældende efterspørgsel fra både kvinder og pårørende, der har behov for fagspecialiseret rådgivning. Siden 1. oktober, hvor projektet startede op, har ’Sig det til nogen’ fået over 180 unikke henvendelser fra en kvinde eller en pårørende, der har søgt hjælp til at tackle deres situation.  

Indtil videre er 65 kvinder startet i et individuelt rådgivningsforløb og otte pårørende har fået minimum én rådgivningssamtale. Derudover er der oprettet venteliste til kvinder der ønsker at starte i et forløb i alle tre byer. I Randers og Ringsted er der 2-4 ugers ventetid og i København 3-4 måneder. 

Mange af de kvinder vi møder i ’Sig det til nogen’ efterspørger at deltage i et gruppeforløb med andre kvinder, der også har oplevelser med vold i bagagen. I Ringsted har ’Sig det til nogen’ startet projektets første gruppeforløb op med seks kvinder og i august vil der også blive tilbudt gruppeforløb i Randers og København.  

Mere fokus på ambulant rådgivning i fremtiden  

Den store interesse for ’Sig det til nogen’ sætter (igen) en fed streg under, at der er behov for langt mere hjælp til voldsudsatte og deres pårørende.  

Derfor ser vi også positivt på Ligestillingsministeriets fokus på ambulant rådgivning og støtte i den seneste   Handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer. Med midler fra sats-puljen kan ’Sig det til nogen’ fra august 2019 øge kapaciteten i projektet og tilbyde psykologhjælp. Vi ser frem til at nå ud til endnu flere kvinder og pårørende med fagspecialiseret rådgivning, der kan være med til at sikre, at kvinden bryder med volden før den eskalerer yderligere.  

 
Om ’Sig det til nogen’ 

’Sig det til nogen’ har siden 1. oktober 2018 tilbudt ambulante rådgivningsforløb til kvinder og pårørende i København, Ringsted og Randers. Læs mere om ’Sig det til nogen’ her.

'Sig det til nogen' er grundfinansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal fra 2018 til 2021. Fra august 2019 kan 'Sig det til nogen' udvide tilbuddet via midler fra sats-puljeforliget indgået i 2018.

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.

 

Hvert år udsættes cirka 38.000 kvinder for fysisk vold fra deres partner. For psykisk vold er tallet det dobbelte. Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs om, og få eksempler på, psykisk vold her.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her.
Danner vil sikre lige muligheder for alle. Med vores særlige viden om vold, baseret på 40 års erfaring og stor teoretisk viden om voldens dynamikker og voldsformer, blander vi os, som feministisk samfundsaktør, i den offentlige debat. Læs nyheder og debat her!