Giv os mulighed for at tilbyde psykologbehandling

– det koster kun 61 kroner om dagen per kvinde
25. juni 2019

Dette debatindlæg er bragt i Politiken den 25. juni 2019 - se indlægget hos Politiken her (for abonnenter)

En beregning fra Danner viser, at for 61 kroner ekstra per kvinde om dagen, kan vi tilbyde alle kvinder, der bor på vores krisecenter, op til 10 psykologsamtaler.
I dag går kvinder og mænd, der har boet på krisecenter, rundt med ubehandlede traumer efter et voldeligt forhold – og de har ikke mulighed for at få psykologhjælp. 
Halvdelen af de kvinder, der fraflyttede Danners krisecenter sidste år, var ikke tilknyttet en psykolog. Dårlig økonomi og lang ventetid er blandt årsagerne til, at mange fravælger netop denne behandling. Men vigtigere er nok, at kvinderne møder en mur af mistro og manglende accept hos myndigheder og sundhedspersonale, som egentlig skulle hjælpe. 
Det er på tide, at vi tager traumerne og skaderne alvorligt hos dem, der udsættes for vold begået af deres partner. Med en ny kampagne og underskriftsindsamling foreslår Danner, at voldsudsatte voksne, på lige fod med børn, skal have ret til op til 10 timers psykologbehandling, mens de bor på krisecenter eller umiddelbart efter. 

Det er på tide, at vi tager traumerne og skaderne alvorligt hos dem, der udsættes for vold begået af deres partner

Psykologen bør være fra krisecentret, da den voksne således beskyttes mod at skulle starte forfra med voldshistorien hos en, der ikke forstår problematikken eller voldens psykiske skadevirkninger. Hvert år flytter omkring 1.700 kvinder og mænd og lige så mange børn ind på et krisecenter, fordi de har været udsat for vold. Mens børn (heldigvis) skal tilbydes psykologbehandling, må de voksne selv finde frem til hjælpen, for krisecentrene har ikke ret til at tilbyde voldsudsatte voksne psykologbehandling. 
Johanne, der bor på Danners krisecenter, vil gerne gå hos Danners psykolog, som også behandler hendes datter, men det har hun ikke mulighed for: 

Det er virkelig frustrerende, for jeg er slet ikke der, hvor jeg føler mig i stand til at hjælpe Sofie. Hvordan skal jeg støtte hende i at nuancere billedet af hendes far, når jeg selv synes, at han er et ganske forfærdeligt menneske? Først har jeg brug for en fagperson til at sætte perspektiv på og bekræfte mig i min følelse af, at det, der er foregået, langtfra er normalt«, fortæller hun.

En beregning fra Danner viser, at for 61 kroner ekstra per kvinde om dagen kan vi i Danner tilbyde alle kvinder, der bor på vores krisecenter, op til 10 psykologsamtaler.
Det vil klæde en ny regering at afsætte de cirka 15 millioner kroner, som gratis psykologhjælp til alle voksne på alle krisecentre i Danmark anslået koster. 
Indtil det sker, kan man gå ind på Danners hjemmeside og skrive under, hvis man er enig.

Skriv under her og hjælp Danner med at sikre basale rettigheder for voldsudsatte voksne på krisecenter - Giv voksne på krisecenter ret til psykologhjælp
 

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.

 

Hvert år udsættes cirka 38.000 kvinder for fysisk vold fra deres partner. For psykisk vold er tallet det dobbelte. Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs om, og få eksempler på, psykisk vold her.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her.
Danner vil sikre lige muligheder for alle. Med vores særlige viden om vold, baseret på 40 års erfaring og stor teoretisk viden om voldens dynamikker og voldsformer, blander vi os, som feministisk samfundsaktør, i den offentlige debat. Læs nyheder og debat her!