Hvad laver Danner i Tunesien? 

11. september 2019

Af Anne Zacho Møller, uddannelseskonsulent i Danner og Meriem Ben Lamine, regionalkoordinator  i MENA-regionen. 
 

Før den tunesiske revolution i 2011 var der meget begrænset mulighed for at få hjælp, hvis man var udsat for vold. Siden da har flere nye kvindeorganisationer og krisecentre set dagens lys, og i dag har Det Tunesiske Netværk af Krise- og Rådgivningscentre 14 medlemmer.  
Danner fejrer i år 40 års jubilæum. Mange danske krisecentre startede op i 1980’erne, da den danske kvindebevægelse fik sat vold i hjemmet på den politiske dagsorden. Danner har siden 2012 støttet den tunesiske krisecenterbevægelse.  

Med udgangspunkt i den lange danske krisecentererfaring, har vi inden for det sidste år afholdt fire kurser for netværkets medlemmer, med det formål at sikre voldsudsatte kvinder og børn den bedst mulige hjælp. Den tunesiske psykolog Hajer Kefi og socialrådgiver på Danners krisecenter, Christina Filtenborg, har netop afsluttet den fjerde og sidste træning. Christina siger om samarbejdet:  

Udvekslingen af viden og ekspertise inden for krisecenterarbejde giver begge parter nye indsigter i forhold til det arbejde, vi allerede gør. Vi får nye perspektiver på os selv, samt inspiration til nye metoder og andre løsninger end vi plejer at bruge. 

Samiha Houli (32, socialarbejder), Naima Ben Mansour (48, socialarbejder) og Manel Metimet (29, centerleder) har alle deltaget i kursusforløbet. De beskriver at have fået en mere professionel tilgang til arbejdet, som både kommer dem selv og de voldsudsatte til gode. Sagsbehandlingen bliver mere fokuseret, og de er opmærksomme på at møde hver kvinde uden fordomme. Manel og Naima fremhæver også at være blevet bedre til at og arbejde med voldsudsatte børn.  
Samiha fortæller, at hun er blevet bedre til at beskytte sig selv mod den stress som ofte følger med at arbejde med traumer, som fx vold i hjemmet. Og Naima fortæller hvordan hendes arbejdsplads har implementeret arbejdsgange, der sikrer et tættere kollegialt samarbejde, fx når der skal træffes svære beslutninger. Deling af ansvaret beskytter også den enkelte mod stress og udbrændthed.  

De tre kursusdeltagere fortæller, at de nu bedre kan hjælpe voldsudsatte kvinder. Med en mere professionel behandling, opnår kvinderne øget selvværd i løbet af deres tid på krisecentret. De sover bedre om natten, forholdet til deres børn forbedres og de bliver bedre rustet til at klare udfordringer. Flere af krisecentrene har også flyttet rundt på møbler og lokaler, for at sikre de bedst mulige forhold for kvinderne. 

Samarbejdet mellem Danmark og Tunesien er interessant, fordi vi har forskellige historiske veje til det samme mål: udligning af kønsforskelle og ordentlig beskyttelse af og hjælp til voldsudsatte. Mens Danmark har stor erfaring med at drive krisecentre, har Tunesien i dag en bedre lovgivning mod vold mod kvinder og en markant bedre kvindelig politisk deltagelse end Danmark. Derfor giver det mening at samarbejde: vi kan lære meget af hinanden, og kampen for ligestilling og mod vold er en global udfordring.  

Eller som Manel Metimet udtrykker det: "Locally engaged - globally connected." 

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.

 

Hvert år udsættes cirka 38.000 kvinder for fysisk vold fra deres partner. For psykisk vold er tallet det dobbelte. Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs om, og få eksempler på, psykisk vold her.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her.
Danner vil sikre lige muligheder for alle. Med vores særlige viden om vold, baseret på 40 års erfaring og stor teoretisk viden om voldens dynamikker og voldsformer, blander vi os, som feministisk samfundsaktør, i den offentlige debat. Læs nyheder og debat her!