Kolleger og chefer skal bekæmpe vold i hjemmet

6. maj 2019

Af Majbrit Berlau, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation og Lisbeth Jessen, direktør i Danner

Læserbrevet er bragt i Information 

Undersøgelser viser, at kvinder, der lever i parforhold med trusler, krænkelser og dominans, har sværere ved at fastholde et arbejde. De oplever koncentrationsbesvær, har svært ved at nå arbejdsopgaver og har flere sygemeldinger. Flere mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det er dyrt for en arbejdsplads, hvis en medarbejder mistrives, og partnervold er estimeret til at koste arbejdspladser 30 millioner hvert år.

Selvom arbejdspladsen gerne vil hjælpe, når problemet kommer frem i lyset, kan det være svært. De færreste har en procedure for, hvad man stiller op, hvis en medarbejder føler sig truet på livet af sin partner eller flytter på krisecenter. Samtidig er tabuet om partnervold svært at bryde. En 3F-undersøgelse fra 2016 viste, at hele 63 pct. af de adspurgte tillidsrepræsentanter ikke oplever, at de er klædt på til at hjælpe en voldsudsat kollega. Det er bekymrende.

Men der er store gevinster for arbejdspladsen ved at kunne håndtere, at medarbejdere er udsat for vold i hjemmet. Basal viden om vold hos ledelsen og enkle procedurer, før akutsituationen opstår, kan være afgørende for om medarbejderen finder kræfter til at bryde med voldsspiralen.

Vi skal derfor styrke arbejdspladsernes viden og parathed – hos ledere, tillidsrepræsentanter og kolleger - til at spotte og hjælpe en voldsudsat kollega med at få professionel hjælp, og med ikke at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, selvom arbejdet for en stund træder i baggrunden. På den måde kan arbejdspladsen tage et større socialt ansvar for bekæmpelsen af vold i hjemmet. 

Netop nu er FH og Danner gået sammen for at styrke arbejdspladsernes parathed til at håndtere, hvis en medarbejder er udsat for vold i hjemmet. I disse dage sender vi derfor hurtig og anvendelig viden ud til danske arbejdspladser om, hvordan de kan handle, hvis de har mistanke om, at en kollega er udsat for vold i hjemmet.


Læs folderen Er din kollega udsat for vold?

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.

 

Hvert år udsættes cirka 38.000 kvinder for fysisk vold fra deres partner. For psykisk vold er tallet det dobbelte. Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs om, og få eksempler på, psykisk vold her.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her.
Danner vil sikre lige muligheder for alle. Med vores særlige viden om vold, baseret på 40 års erfaring og stor teoretisk viden om voldens dynamikker og voldsformer, blander vi os, som feministisk samfundsaktør, i den offentlige debat. Læs nyheder og debat her!