Lad ikke sexisme i USA kue kvinders rettigheder

Med valget af en sexistisk præsident i USA er der for alvor brug for en stærk kvindebevægelse, der forener feminister verden over uanset køn. Det kan ikke være rigtigt, at vi i 2016 ser meget af det kvindebevægelsen har opnået blive sprængt i atomer.
11. november 2016

Af Anna-Maria Mosekilde og Marie Diernisse Langsted, videnskonsulenter, Danner

Valget i USA betoner en global tendens, hvor militante, autoritære ledere uden respekt for kvinders rettigheder og ligestilling indtager magtfulde positioner: Putin i Rusland, Erdogan i Tyrkiet og Duterte i Filippinerne. I valgkampen har vi set at Trump er en leder, som karakteriserer sig ved aggressiv fremfærd, manglende respekt for menneskerettigheder og i høj grad nedværdigende retorik om kvinder. Alt det der får hårene til at rejse sig på vores arme.

Vi så Hillary Clinton med solid politisk erfaring blev fravalgt til fordel for en politisk uerfaren mand, som gennem sit liv har valgt at positionere sig bl.a ved at objektivisere kvinden og ytre sig i stærkt sexistiske vendinger. Trump formåede gennem hele valgkampen, at udvise en påfaldende manglende respekt for ligeværd og rettigheder. Mike Pence, hans vicepræsident, er en inkarneret abortmodstander, hans seneste kampagneleder, Kellyanne Conway, har tidligere udtalt, at hvis blot kvinder var psykisk stærke som mænd, så ville voldtægt ikke ske. Trumps inderkreds tæller desuden mænd som Roger Ailes, Corey Lewandowski, og Steve Bannon. Alle tre har været eller er under anklage for vold og seksuelle krænkelser mod kvinder. Det samme er Trump, som indtil videre er blevet anklaget af 12 kvinder for overgreb af forskellig slags.

Ord har det med at blive til virkelighed og virkelighed har det med at blive til handlinger. Trumps ord kan ikke bagatelliseres som lockerroom talk. At tale om overgreb på kvinder har intet med mandehørm at gøre. Det har med et menneskesyn at gøre, som hører fortiden til. Det skal tages dybt alvorligt, når han legitimerer vold mod kvinder på den måde, han har gjort, og derefter glatter det ud med påskuddet om at være forfriskende politisk ukorrekt. Med andre ord: ”Ka du ikk’ ta en joke?”

For dem der er i tvivl om, hvorvidt valget af Trump har negative konsekvenser i hverdagslivet, kan de bare kigge med her

Vi ved at en milliard kvinder og piger verden over bliver udsat for vold mindst en gang i deres liv. Det er én ud af tre kvinder – og det er ikke en joke for én eneste af dem. Vold er invaliderende for krop og psyke, nogle kommer sig over det, andre må leve med traumerne resten af livet. Derfor mener vi som beskyttere af de kvinder, der bliver udsat for vold, at det er stærkt foruroligende at Trumps kvindenedladende udtalelser og adfærd ikke promte udelukkede ham fra verdens vel mest magtfulde position. USA bør som supermagt være et foregangsland for respekt og ligeværd mellem kønnene.

Set i lyset af den politiske udvikling er Danmarks og de øvrige nordiske landes førerposition som forkæmpere for kvinders rettigheder mere end nogensinde vigtig. Vi må ikke risikere, at det værdisæt der tegner sig i USA, påvirker vores egne værdier. I Danmark har vi en tro på at ligeværd og respekt mellem kønnene er en forudsætning for realisering af ligestilling og bekæmpelse af vold.

I Danmark har vi før taget føringen med kvindebevægelsen som en aktiv og stærk civilsamfundsbevægelse. Der er gode eksempler på, at kvindebevægelsen globalt kan noget: I Polen så vi i oktober i år, at regeringen måtte kapitulere over for en stærk global kvindebevægelse, som modsatte sig at retten til abort blev fjernet. Vi kigger mod USA og står i solidaritet med kvindebevægelserne dér, for vi deler deres bekymring over valgets udfald, og hvilke konsekvenser det har for kvindesynet i den magtfulde amerikanske centraladministration og i den offentlige debat.

Simone de Beauvoir varslede, at kvinders rettigheder aldrig er givne på forhånd, og at en politisk, religiøs eller økonomisk krise udfordrer disse rettigheder. Det er det vi ser ske nu. Vi er kommet ind i en global post-faktuel tid, hvor undertrykkelsen af kvinders rettigheder er blevet genstand for populistisk politisk retorik.

Vi har derfor brug for en feministisk global revolution, der arbejder imod det værdiskred vi ser i øjeblikket. Og Danmark skal gå forrest og stå fast på vores feministiske værdier, også når vi indgår politisk dialog med USA. Kvinders ligestilling er nemlig vejen til mindre vold og mere gensidig respekt mellem kønnene.

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.

 

Hvert år udsættes cirka 38.000 kvinder for fysisk vold fra deres partner. For psykisk vold er tallet det dobbelte. Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs om, og få eksempler på, psykisk vold her.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her.
Danner vil sikre lige muligheder for alle. Med vores særlige viden om vold, baseret på 40 års erfaring og stor teoretisk viden om voldens dynamikker og voldsformer, blander vi os, som feministisk samfundsaktør, i den offentlige debat. Læs nyheder og debat her!