Man kan ikke spraye sig ud af partnervold

Lige nu diskuterer retsudvalget et lovforslag, der vil gøre det lovligt at have peberspray i hjemmet. Forslaget er uforståeligt, når man bruger argumentet, at det vil skabe tryghed i hjemmet for blandt andre kvinder, der lever med en voldelig partner.
11. september 2018

Af Lisbeth Jessen, direktør i Danner

Jeg kan ikke se den langsigtede nedbringelse af vold i dette forslag. Danners erfaringer taler imod, at en kvinde, der lever med en voldelig partner rådes til at forsvare sig mod ham med peberspray - det vil ikke gøre hende mere sikker. Det kan have modsat virkning – at volden og konfliktniveauet optrappes. 

For at voldudsatte kvinder skal føle sig trygge i eget hjem, når det handler om vold fra en nuværende eller tidligere partner, er det langt mere tilrådeligt at der etableres nogle offentlige tilbud om rådgivning til hende som udsat  - og sådan set også til ham som udøver. Og generelt skal der mere oplysning til om, hvordan man lever respektfuldt sammen. 

Lovforslaget rummer mulighed for, at der for nogen i særlige sager om fx stalking fra en psykisk syg mand, kan være en tryghed i at bære en peberspray i tasken – men jeg har grundliggende nogle bekymringspunkter i forhold til, at man overlader det til voldsramte kvinder at spraye sig ud af et voldeligt forhold.  

PEBERSPRAY VIL FÅ VOLDEN TIL AT ESKALERE I PARFORHOLDET 

Kvinder der er udsat for vold i deres eget hjem er under stort psykisk pres, fordi de delvist frygter den mand, de bor sammen med. Hvis de tilrådes til at spraye ham med peberspray i øjenene, er jeg bange for at det kan få den modsatte effekt end det lovforslaget lægger op til. Volden vil eskalere.  
Den partner der truer, taler krænkende og måske er fysisk voldelig over for en kone, kæreste eller ekspartner er ikke typisk den udglattende type. 
Hvad sker der når han efter en times tid ikke er lammet mere af den peberspray, hun har sprøjtet i øjnene på ham? Siger han, nå så må jeg hellere opføre mig ordentligt - eller bliver han vred og ophidset? Hvad tror I?  
De her mænd VIL dominere og derfor vil volden mod kvinden eskalere, hvis hun forsvarer sig med angreb på ham.  Han kan ikke leve med at hun går rundt og er en trussel for ham.

VI MÅ IKKE OVERLADE ANSVARET FOR AT FORLADE VOLDEN TIL KVINDEN  

I Danner synes vi, at vold i nære relationer skal bekæmpes på samfundsniveau. Lige nu hvor partierne forhandler finanslov, skulle de meget hellere afsætte midler til en pakke med konkrete tiltag om støtte, rådgivning, oplysning og tilbud til mennesker, der lever med vold – men som ikke nødvendigvis har brug for eller mulighed for at tage på krisecenter.  

Det må ikke gøres til den enkeltes ansvar at beskytte sig mod vold i hjemmet. Vi må spørge os selv hvilket samfund vi gerne vil have. Ønsker vi et samfund, hvor kvinder efterlades med en peberspray til at forsvare sig selv, så vi alle vaske hænder og sige vi har gjort noget, mens hele familier smuldrer indefra fordi de lever i et konstant højt konfliktniveau med frygt, trusler og i et evigt alarmberedskab. Det er usundt for alle mennesker – ikke mindst for de børn der vokser op og tror at det er normalen. 

De kvinder som Danner hjælper, er udsat for gentagne trusler om legemsbeskadigelse, dominerende eller nedværdigende adfærd fra deres partner - den adfærd har over tid undergravet fodfæstet hos kvinderne - og dermed også hos børnene. De har ofte mistet selvtilliden og fornemmelsen af normalitet i parforholdet. De vil ikke være i stand til at tage action med en peberspray og som sagt kan det få volden til at eskalere. 

Vores budskab til disse kvinder er: det I udsættes for er ikke i orden - vi er et samfund imod vold, som gerne vil hjælpe jer. Der er tilbud om beskyttelse på fx krisecentre, eller tilbud om rådgivning så konfliktniveauet i parforholdet nedtrappes og det bliver sikkert for begge parter at færdes i hjemmet, hvis de fortsat skal blive sammen.  

Vi kan spare mange penge ved at forebygge - for det er rigtig dyrt at skulle 'samle folk op’, som er blevet udsat for massive trusler, krænkelser og dominans. Vi ved at PTSD, depressioner, angst og tabt arbejdsevne er hyppige konsekvenser af længerevarende vold i hjemme. Peberspray er ikke en varig løsning her - nærmest tvært imod. 

LAV EN POLITISK PAKKE PÅ VOLDSOMRÅDET 

En ældre rapport fra SIF anslår, at omkostningerne ved vold mod kvinder koster samfundet omkring en halv milliard om året. Banderne koster samfundet 350 millioner - og her har politikerne (fornuftligt nok) lavet ‘bande-pakker'. Hvad om vi også lavede, i lighed med bandepakkerne, en helhjertet og konsekvent indsats mod vold i familier med en lang række elementer. Det vil være samfundsmæssigt fornuftigt – og det må være dét, der driver politikerne når de forhandler om finansloven. 

Politikerne kan tage ideer fra listen herunder, når de skal sætte penge af på finansloven for at forebygge vold i nære relationer på den lange bane:  

  • Ambulant rådgivning for dem, der føler sig truede eller usikre i eget hjem pga. af en person i de nære relationer
  • Skaffe viden om forebyggelse til fagpersoner, der møder den voldsudsatte og børnene  
  • Interventionscentre, der i samarbejde mellem politi, kommuner og civilsamfund tilbyder tidlig hjælp til hele familien 
  • Uddannelse af politi – særskilte afdelinger for vold i familier, små stærke enheder, der håndterer og er særligt uddannede inden for den type af vold 
  • Uddannelse i voldsforståelse af alle dem, der møder de udsatte 
  • Screeningsværktøjer til at opage volden tidligst muligt - især den psykiske vold, som kan være usynlig for udenforstående
  • Ligeværd og respektfulde relationer på skoleskemaet - for fx at undgå sexisme, som er stærkt udbredt blandt unge 
  • Konkrete mål for nedbringelsen af antal ofre for partnervold 
  • En systematisk kortlægning af den vold og forholdene omkring den, som aktørerne på feltet møder 

 

SKRIV UNDER OG HJÆLP MED AT GØRE PSYKISK VOLD STRAFBART

 

 

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.

 

Hvert år udsættes cirka 38.000 kvinder for fysisk vold fra deres partner. For psykisk vold er tallet det dobbelte. Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs om, og få eksempler på, psykisk vold her.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her.
Danner vil sikre lige muligheder for alle. Med vores særlige viden om vold, baseret på 40 års erfaring og stor teoretisk viden om voldens dynamikker og voldsformer, blander vi os, som feministisk samfundsaktør, i den offentlige debat. Læs nyheder og debat her!