Nødkrisecenter i København på vej

Danner, Kvindehjemmet og Dansk Kvindesamfund er klar til snarest at oprette nødkrisecenter for voldsudsatte kvinder og børn et sted i København. Det sker som direkte effekt af påbud, om at danskerne skal blive hjemme for at begrænse Coronasmitte.
24. marts 2020

Behovet for flere krisecenterpladser, på grund af det særlige pres familier er sat under i coronanedlukningen, får nu et politisk flertal til at bakke op om nødpladser i regi af krisecentrene. I et nyt samarbejde vil Danner, Kvindehjemmet og Dansk Kvindesamfund oprette et nødkrisecenter for voldsudsatte kvinder og deres børn et sted i København. 

Nødkrisecentret oprettes i lyset af de foranstaltninger, der er sat i værk pga. COVID-19smittefare.

Nødkrisecenteret har tre primære formål: 
•    Stoppe volden og fjerne kvinden og eventuelle børn fra volden og bringe dem i sikkerhed  
•    Yde krisehåndtering og stabilisere kvinder og børn, der flytter ind  
•    Understøtte kvindens fastholdelse i sin beslutning om at flytte sig væk fra volden 

Voldsudsatte kvinder og børn visiteres gennem Danner og bor på nødkrisecentret, indtil de kan overflyttes til et regulært krisecenter eller et andet relevant tilbud. 

Har du brug for råd og hjælp i denne tid? Kender du én som har brug for hjælp?

Ring til Danners døgnåbne rådgivning på 3333 0047

Send os en mail til os på sigdettilnogen@danner.dk - her svarer vi på alle sprog

Vi sidder klar til at besvare din henvendelse, hvis du har brug for råd og hjælp til at tackle voldens konsekvenser i din nuværende situation – eller hvis du har brug for at blive visiteret til nødkrisecentret i Københavns-området. Telefonen og mailen er også åben for pårørende, som kender en kvinde, de er bekymrede for.

-    Kvinder, der føler sig truet af deres partner kan altid kontakte os. Vi er klar over, at partneren har nemt ved at lytte med for tiden, og at man derfor ikke så nemt kan ringe til os. Man kan i stedet sende os en mail og blive visiteret herigennem. Selvom der går et par dage, før vi er helt klar med nødkrisecentret, kan det være en god idé at tage kontakt til os allerede nu, for det er vigtigt at være i kontakt med nogen, der forstår ens situation, siger Lisbeth Jessen, direktør i Danner.

De nærmere omstændigheder omkring nødkrisecentret i København kan ikke deles med offentligheden af hensyn til kvinders og børns sikkerhed. På dette nødkrisecenter gælder de samme forhold som på et almindeligt krisecenter, når det handler om sikkerhed og tryghed, og der er truffet foranstaltninger for, at det kan ske.

-    Vi er tæt på at indgå en aftale med nogle bestemte virksomheder, som tilbyder den ekspertise og de lokaler, vi har brug for og som i denne helt specielle situation har vist stort samfundssind. Det vil jeg gerne takke for allerede nu, siger Lisbeth Jessen, direktør i Danner. 

Nødkrisecentret vil være bemandet af medarbejdere fra Danner, Kvindehjemmet og Dansk Kvindesamfund samt personale, som har voldsfaglig forståelse. Der vil både være børne- og socialfagligt personale samt psykologbistand, og der er truffet særlige foranstaltninger for at begrænse COVID-19smittespredning. De endelige kontraktlige forhold ventes afklaret med Socialministeriet og andre i denne uge.

Politisk flertal sikrer nød-krisecentre
Den 24. marts meddelte socialminister Astrid Krag, at hun sammen regeringens støttepartier har omfordelt penge fra finansloven til at oprette 55 akutpladser både i København og resten af landet. 

Ministeriet oplister de 55 pladser fordelt på byer, og hvem der skal stå for at drive dem således:

•    København - Danner i partnerskab med Dansk Kvindesamfund og Kvindehjemmet (5 mio. kr. svarende til ca. 25 pladser)
•    Kolding Krisecenter (1 mio. kr. svarende til ca. 5 pladser)
•    Odense Krisecenter (2 mio. kr. svarende til ca. 10 pladser)
•    Holstebro Krisecenter (2 mio. kr. svarende til ca. 10 pladser)
•    Aarhus Krisecenter (1 mio. kr. svarende til ca. 5 pladser)

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.

 

Hvert år udsættes cirka 38.000 kvinder for fysisk vold fra deres partner. For psykisk vold er tallet det dobbelte. Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs om, og få eksempler på, psykisk vold her.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her.
Danner vil sikre lige muligheder for alle. Med vores særlige viden om vold, baseret på 40 års erfaring og stor teoretisk viden om voldens dynamikker og voldsformer, blander vi os, som feministisk samfundsaktør, i den offentlige debat. Læs nyheder og debat her!