Nej, kvinder er ikke mere voldelige end mænd

’Undersøgelse af indbyrdes vold’ fra SDU har trukket misvisende overskrifter, der hævder at kvinder er mere voldelige end mænd. Sandheden er lige omvendt. Fake news skader voldsforebyggelsen.
21. februar 2018

Rapporten ’Undersøgelse af indbyrdes vold’ fra Syddansk Universitet, som med Dialog Mod Vold som projektleder er bestilt af ligestillingsministeriet, har trukket misvisende overskrifter, der hævder at kvinder er mere voldelige end mænd. De etablerede aktører inden for køn og vold er forundrede. Det misvisende billede må ikke bruges i udarbejdelsen af ligestillingsministeriets kommende handleplan på området.

Den generalisering ’om at kvinder er mest voldelige’, som rapporten har medvirket til, er problematisk i arbejdet for at forebygge vold – både ifht indsatser og forskning og i den politiske debat, det fastslår en arbejdsgruppe under Voldsobservatoriet, som Danner er en del af. Hele udtalelsen fra Voldsobservatoriets arbejdsgruppe vedr. denne rapport, kan læses her.

Danner er enig i udtalelsen og uddyber:

-  Konsekvensen af at vi ikke fokuserer på fakta, når det handler om forebyggelse af vold i nære relationer, er at indsatserne rammer ved siden af. Vi ved at mænd er mest voldelige i nære relationer. Så for at stoppe vold i nære relationer skal vi stoppe de voldelige mænd – og selvfølgelig også de voldelige kvinder. Det er et samfundsansvar at forstå voldens årsager – herunder kønsaspekterne i volden, ellers kommer vi ikke videre. Så det er ikke alene forkert, at sige at kvinder er mere voldelige end mænd, det er også skadeligt, siger Mette Marie Yde, leder af Kommunikation og Viden i Danner.

Tre gange så mange kvinder, som mænd angiver at have været udsat for fysisk vold fra en nuværende eller tidligere partner. Kvindekrisecentrene oplever et konstant pres på henvendelser om en plads på et krisecenter eller om rådgivning. Efterspørgslen er større end krisecentrene kan klare. I 2016 blev 61 % af henvendelserne om en plads på et krisecenter afvist – der var simpelthen ikke plads! Danner har ved flere lejligheder påpeget, hvor grotesk det er, at der ikke bliver sat mere effektivt ind for at hjælpe voldsudsatte kvinder.

- De kvinder, der lever med en fysisk voldelig partner i Danmark - og det gør 33.000 - har nogle enorme barrierer for at stoppe volden eller forlade volden. Med fake news om at kvinder er mest voldelige, frygter jeg, at det vil afholde nogle voldsudsatte kvinder fra at søge hjælp. Det er en del voldens dynamik, at kvinden påtager sig ansvaret for mandens vold, selvom det er ham, der begår den, siger Mette Marie Yde, leder af Kommunikation og Viden i Danner.

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.

 

Hvert år udsættes cirka 38.000 kvinder for fysisk vold fra deres partner. For psykisk vold er tallet det dobbelte. Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs om, og få eksempler på, psykisk vold her.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her.
Danner vil sikre lige muligheder for alle. Med vores særlige viden om vold, baseret på 40 års erfaring og stor teoretisk viden om voldens dynamikker og voldsformer, blander vi os, som feministisk samfundsaktør, i den offentlige debat. Læs nyheder og debat her!