Partnervold opstår ikke af sig selv

Debatindlæg: Coronakrisen har medført et ’pres’ i familierne, men det må aldrig være en undskyldning for mænds vold mod kvinder i hjemmet.
25. maj 2020

Bragt i Politiken den 24. maj 2020

Af Katja Gregers Brock og Henriette Winther, udviklingskonsulent og kommunikationsrådgiver i Danner

Under nedlukningen af Danmark har der været meget fokus på, at flere kvinder end normalt bliver udsat for partnervold, og at de skal have hjælp. Men alt for sjældent handler fokus i fx debatindlæg og på lederplads her i Politiken om, at mændene vælger at begå vold, og at de kan vælge at gøre noget andet i stedet.

Vi bør alle spørge os selv, om mænds dominans og vold mod kvinder er socialt accepteret, og om vi selv er med til at udglatte handlingerne med beskrivelser som: når familier isoleres, ’opstår volden’, familien sættes i en trykkoger, som ’får volden til at stige’, og økonomisk recession ’gør kvinder mere sårbare over for vold’.

Partnervold opstår ikke ud af den blå luft. Der er altid en voldsudøver– oftest en mand – der vælger at være voldelig, truende, dominerende eller krænkende over for sin partner. Han vælger at undlade at lægge låg på sin voldelighed. Dårlig privatøkonomi er selvfølgelig en stressfaktor, men det er ikke en acceptabel grund til at blive voldelig. Vold er kriminelt både i det offentlige rum og i hjemmet. 

I Danner har vi i årevis spurgt os selv, hvorfor de cirka 2000 mænd, der hvert år er skyld i, at en kvinde flytter på krisecenter, ikke opsøges af politi og sociale myndigheder. Vi har skabt et solidt system, der beskytter kvinder på krisecenter på grund af en voldelig mand. Men vi har endnu til gode at etablere et system, der sikrer at manden konfronteres med sin voldelighed og holder op med det, han har gang i.Del dine tanker og følelser
Lad os derfor interessere os mere for de voldsudøvende mænd. Vi skal selvfølgelig fortsat tilbyde hjælp, støtte og rådgivning til kvinder, der er ofre for partnervold, men på den lange bane hjælper vi dem bedst, ved også at tage stilling og tale åbent om mændenes handlinger. Et sted at begynde kunne være, at tale om disse fire råd til voldelige mænd. Rådene kommer fra den libanesiske organisation Abaad, som blandt andet driver et behandlingscenter for voldsudøvere: Del dine tanker og følelser Giv dig selv tid til at falde til ro Ryd hjernen for negative tanker Find følelserne bag din vrede Se Abaads råd her på engelsk:

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.

 

Hvert år udsættes cirka 38.000 kvinder for fysisk vold fra deres partner. For psykisk vold er tallet det dobbelte. Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs om, og få eksempler på, psykisk vold her.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her.
Danner vil sikre lige muligheder for alle. Med vores særlige viden om vold, baseret på 40 års erfaring og stor teoretisk viden om voldens dynamikker og voldsformer, blander vi os, som feministisk samfundsaktør, i den offentlige debat. Læs nyheder og debat her!

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47
Chat med os

Det sker i Danner

26. oktober 2021
Vil du vide mere om Danners arbejde og spændende historie? Nu kan du igen komme til foredrag og rundvisning i Dannerhuset - Klik her for at se, hvordan du tilmelder dig!