Særligt politi mod partnervold og kvindedrab kan være på vej

Justitsministeren er åben for særlige politienheder til bekæmpelse af partnerdrab og vold i nære relationer, når der snart skal forhandles om næste politiforlig.
23. juni 2020

Af Henriette Winther, senior kommunikationsrådgiver

Danner har været med til at bringe partnerdrab, kvindedrab og vold mod kvinder i nære relationer op på den politiske dagsorden. Og vi holder fast.

I begyndelsen af året blev en mor til fire børn knivdræbt i sit hjem, og gerningsmanden formodes at være eksmanden og far til børnene. Flere kvinder har siden mistet livet i år under omstændigheder, man ikke kan udelukke, er forbundet med en voldelig (eks)partner. Tusindvis af danskere har skrevet under på Danners opfordring til politikerne om at stoppe kvindedrab.

Han slap langsomt grebet om min hals og gik væk fra mig, mens jeg lå på gulvet. Jeg ville så gerne trøste vores datter, men jeg turde ikke. Læs Lottes historie her: Jeg var sekunder fra at blive kvalt af min kæreste.

I langt de fleste drab kender gerningsmanden ofret, og en fjerdedel af alle drab mod både kvinder og mænd i Danmark begås af en partner eller ekspartner.  Det betyder at partnerdrab, hvor gerningsmanden er en (eks)partner udgør den største enkeltstående drabstype i Danmark. Det viser tal fra justitsministeriets forskningskontor om kortlægning af typer af drab sammenholdt med forskning fra retsmediciner Asser H. Thomsen fra Aarhus Universitet. I denne artikel kan du læse mere om Asser H. Thomsens forskning.

Folketinget fordømmer partnerdrab

Folketinget har i dag stemt ja til en tekst, som fordømmer partnerdrab og pålægger regeringen, at forebygge både fysisk og psykisk vold mod kvinder og vold i nære relationer. Blandt andet ved at styrke politiets ressourcer til området.

Teksten som Folketinget har vedtaget 23. juni lyder således:
Folketinget fordømmer partnerdrab og understreger vigtigheden af at nedbringe antallet af drab i nære relationer, idet det bemærkes, at drab i nære relationer udgør det største antal af drab i Danmark. Folketinget understreger desuden vigtigheden af forebyggende arbejde, herunder i forhold til fysisk og psykisk vold i nære relationer. Folketinget opfordrer regeringen til vedvarende at arbejde for, at politiet er rustet til at bekæmpe og forebygge vold og drab i nære relationer, herunder i forbindelse med det igangsatte arbejde med initiativer mod stalking. Folketinget understreger vigtigheden af, at arbejdet med at forebygge og bekæmpe vold i nære relationer sker på tværs af ministerier og myndigheder. Folketinget finder, at temaet skal tages op i forhandlingerne om en ny flerårsaftale for politi og anklagemyndighed. Se mere her.

I samarbejde med blandt andre SF, Enhedslisten og Sikandar Siddique har Danner skubbet på for at få Folketinget til at diskutere, hvad regeringen vil gøre ved, at cirka 12 kvinder hvert år bliver dræbt af deres (eks)partner – og hvad de vil gøre for at forebygge vold i nære relationer. Vedtagelsen af teksten i dag er et skridt i den rigtige retning.

Muligheder for forebyggelse

Som Danner tidligere har beskrevet, viser både international forskning og udtalelser fra danske eksperter, at der ligger muligheder for at forebygge denne særlige form for kriminalitet. Ved blandt andet at udstyre politiet med særlige enheder, der kun beskæftiger sig med vold og drab i nære relationer, og ved at indse at kønsstereotype holdninger står i vejen for at se fællesnævnere i disse sager, kan vi forhåbentlig komme tættere på reelt at stoppe nogle af disse forfærdelige drab.

Hvert år bliver 4 ud af 100 kvinder udsat for psykisk partnervold ifølge VIVE. I Danners beregning svarer det til godt 70.000 kvinder. I 2016 viste en dansk rapport, at der er gået psykisk vold forud for 75 procent af alle partnerdrab i Danmark. 

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.

 

Hvert år udsættes cirka 38.000 kvinder for fysisk vold fra deres partner. For psykisk vold er tallet det dobbelte. Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs om, og få eksempler på, psykisk vold her.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her.
Danner vil sikre lige muligheder for alle. Med vores særlige viden om vold, baseret på 40 års erfaring og stor teoretisk viden om voldens dynamikker og voldsformer, blander vi os, som feministisk samfundsaktør, i den offentlige debat. Læs nyheder og debat her!