Sig det til nogen bygger nu bro til arabisktalende kvinder 

Fra den 1. marts har Sig det til nogen udvidet med to nye initiativer, der skal nedbryde barrierer og gøre vejen til et liv uden vold kortere for voldsudsatte kvinder med arabisk baggrund.
17. marts 2020

Af Maiken Kirk Andreasen, videnskonsulent

Siden Sig det til nogen åbnede dørene for ambulant rådgivning til voldsudsatte kvinder i oktober 2018, har vi modtaget 510 henvendelser. Der er ingen tvivl om, at der er alvorligt behov for os. Vi er dog også fuldstændig klar over, at der er målgrupper, som Sig det til nogen i sin nuværende form ikke når ud til. Det gælder blandt andet kvinder med migrantbaggrund. Det vil sige kvinder, der pga. flugt, familiesammenføring eller af andre livsomvæltende årsager er flyttet fra deres hjemland til Danmark. 

Sig det til nogen er Danners ambulante rådgivningstilbud for voldsudsatte kvinder og pårørende. Tilbuddet er etableret i et samarbejde mellem Danner, Randers og Ringsted krisecentre. Med midler fra Oak Foundation Denmark kan vi nu også tilbyde specialiseret rådgivning på arabisk samt juridisk bistand. 

Komplekse vilkår

Fra Danners mangeårige erfaringer med at rådgive og oplyse voldsudsatte kvinder med migrantbaggrund fra hele verden, ved vi, at de er særligt sårbare. Deres situation er ofte præget af komplekse forhold, der både handler om deres egen trivsel og om deres relationer til partneren og det omgivende samfund. De mødes ofte med mistillid og nærer selv mistillid til de offentlige instanser, de møder. Deres situation betyder, at deres juridiske forhold er komplekse, de er økonomisk afhængige af andre, de mangler et netværk uden for familien, og de har begrænsede danske sprogkompetencer. Disse vilkår gør kvinden sårbar og giver en platform for at partnervold og kontrol kan opstå og bestå. Samtidig er det barrierer, som det omgivende samfund skal hjælpe hende med at bryde, da det er så godt som umuligt for hende at gøre det selv.

To nye tilbud

Med en bevilling fra Oak Foundation Denmark får Danner nu mulighed for at lave en specialiseret indsats i Hovedstadsområdet til kvinder fra arabisktalende lande, som udgør en del af denne migrantgruppe. De to nye tilbud omfatter:

  • En opsøgende indsats der har til formål at række ud til arabisktalende kvinder, der har behov for rådgivning, men ikke selv henvender sig. Det vil vi gøre via digitale og fysiske dialogmøder med kvinderne. 
  • Specialiseret rådgivning, herunder social faglig rådgivning på arabisk samt juridisk bistand. 

Vi ønsker at nå ud til en bred målgruppe af voldsudsatte kvinder og børn, der lige nu ikke opsøger hjælp, og derfor er det nødvendigt at udvide tilbudspaletten med flere specialiserede tilbud. Selve etableringen af Sig det til nogen var første skridt. Arabisksproget rådgivning, juridisk bistand og opsøgende initiativer er et udtryk for at tilpasse Sig det til nogen til målgruppens behov, og endnu et skridt på vejen mod at kunne tilbyde alle voldsudsatte kvinder hjælp og forebygge at ny vold opstår. 

Sårbare på grund af migration

Istanbulkonventionen forpligter Danmark til at beskytte enhver kvinde mod vold, uanset om hun er asylansøger, familiesammenført, au pair eller født i Danmark. Det er bestemt ikke kun kvinder med migrantbaggrund fra arabisktalende lande, der har behov for specialiseret rådgivning til at bryde med volden. Også kvinder fra andre dele af verden lever med meget vold og kontrol i de nære relationer som en sårbar konsekvens af deres migration eller flugt til Danmark. Der er fortsat brug for flere tiltag, før vi her til lands kan tilbyde specialiseret voldsfaglig hjælp til alle de kvinder og børn, der hver dag lever med vold, men dette er en god start. 

Migrantkvinder mødes med tillid

I en tid, hvor der tales meget om at hjælpe kvinder med migrantbaggrund ud af vold og social kontrol, er det vigtigt at forstå, at voldsudsatte kvinder skal mødes med tillid. Og det gælder alle voldsudsatte kvinder uanset hudfarve eller sprog. Hvis en kvinde taler dårligt dansk, har et begrænset socialt netværk og mistillid til hjælpesystemer og samtidig lever med følgevirkningerne fra vold, så er det langt fra en selvfølge, at hun opsøger hjælp hos de danske myndigheder. 

Både en ung og en ældre kvinde kan have meget på spil som fx at miste kontakten til sin familie, at miste opholdstilladelse i Danmark eller forældremyndighed over sine børn. Det bidrager til, at hun måske vælger at isolere sig fra dem, der udefra prøver at hjælpe – det bidrager desuden til voldsdynamikken, hvor hendes partner eller andre i de nære relationer netop ønsker at fastholde hende i isolation for at have magten og kontrollen over hende.

Mindsker isolation

Når vi styrker kvindens forbindelse til mennesker og netværk uden for familien, hjælper vi hende ud af isolationen samtidig med, at vi mindsker mandens muligheder for at udøve kontrol og magt. 
Danner og Sig det til nogen kan derfor være den vigtige bro, der både tager hånd om kvindens sikkerhed og viser vejen til et liv uden vold og social kontrol – både for kvinder og børn. 

Sig det til nogen’ består af socialfaglig rådgivning på dansk samt gruppeforløb, psykologforløb og juridisk bistand i København, Randers og Ringsted. I København tilbyder vi desuden arabisk og engelsk rådgivning. Tilbuddet gælder både voldsudsatte kvinder og pårørende til en voldsudsat. Læs mere på hjemmesiden: www.sigdettilnogen.dk  

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.

 

Hvert år udsættes cirka 38.000 kvinder for fysisk vold fra deres partner. For psykisk vold er tallet det dobbelte. Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs om, og få eksempler på, psykisk vold her.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her.
Danner vil sikre lige muligheder for alle. Med vores særlige viden om vold, baseret på 40 års erfaring og stor teoretisk viden om voldens dynamikker og voldsformer, blander vi os, som feministisk samfundsaktør, i den offentlige debat. Læs nyheder og debat her!