Spansk kur mod kvindedrab og kønsbaseret vold

Æret være Ana Orantes minde. Hun blev myrdet af sin eksmand for 20 år siden. Nu vil spanske politikere sætte massivt ind for at stoppe kønsbaseret vold. Danske politikere må gerne lade sig inspirere.
26. juli 2017

I 1997 blev spanske Ana Orantes slået ihjel af sin eksmand.  Han kastede hende ud over balkonen, overhældte hende med benzin og brændte hende levende. Mordet på hende er aldrig blevet glemt af kvindesagsforkæmpere i Spanien. I mange år er aktivister gået på gaden og har sørget, hver gang en kvinde er blevet myrdet af sin mand, kæreste eller eksmand. Det er indtil videre sket 31 gange i år.

Få uger før hun blev myrdet, fortalte Ana Orantes i et tv-program om, at manden havde været voldelig over for hende i næsten fyrre år, og hun klagede til myndighederne igen og igen uden respons. Enten var maden for kold, eller også var den for varm - han havde altid et påskud for at tyrannisere og slå hende.

Billedresultat for ana orantes

 

Foto fra tv-udsendensen i 1997, hvor 60-årige Ana Orantes fortæller om eksmandens vold mod hende gennem næsten 40 år.

Nu – 20 år efter – ser det ud til at Ana Orantes offer bliver æret en smule. Det samme gælder for de anslået 870 kvinder, der er blevet slået ihjel i Spanien mellem 2003 og 2016 som følge af kønsbaseret vold, samt de over 28.000 kvinder, der var ofre for kønsbaseret vold i Spanien sidste år.

De spanske politikere har gennem det seneste halve år gennemført 60 eksperthøringer, og vil nu i denne uge vedtage en lovpakke med omkring 200 tiltag over de næste fem år, som skal stoppe partnerdrab og kønsbaseret vold, ligesom digital vold skal straffes hårdere, og ofre for den kønsbaserede vold, som i alt overvejende grad er kvinder og deres børn, skal beskyttes bedre også på den lange bane.

Danske politikere må gerne læse med her. Den spanske lovpakke har en række relevante tiltag, som viser, at man har lyttet til fagfolkene og vil gå langt for at stoppe den udbredte sexisme og kønsbaserede vold. Det er vigtigt at huske at den fysiske vold i parforhold aldrig står alene, men altid har følgeskab af psykisk vold som gentagne trusler og krænkelser. Derfor handler forebyggelse af vold i høj grad om at bruge den viden man får fra ofrene om både fysiske og psykiske overgreb. Blandt tiltagene i den spanske kur for at beskytte voldsudsatte kvinder – og deres børn kan nævnes:

  • Kvinder tilbydes sikkerhedsforanstaltninger og et halvt års dagpenge til en ny start, selvom de endnu ikke har nået at udfylde en politianmeldelse.
  • Skadestuer og sundhedsmyndigheder skal have bedre screeningsværktøjer for at opdage volden.
  • Fængslede voldsudøvere må ikke få besøg af deres børn.
  • Børn, der har mistet deres forældre på grund af partnervold, skal have særlig statslig støtte inklusiv uddannelsesstøtte. Deres værge (eksklusiv voldsudøveren) vil få skattefordele og hjælp til bolig.
  • Større sanktioner mod kønsbaseret digital kriminalitet
  • Undervisning i skolerne om at modgå sexisme og styrke viden om feminisme og ligestilling.

Lovpakken koster i omegnen af syv milliarder kroner over de næste fem år, og der er bred politisk opbakning til den historiske indsats, som tilhængere af ligestilling og ligeværd kun kan være begejstrede for.

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.

 

Hvert år udsættes cirka 38.000 kvinder for fysisk vold fra deres partner. For psykisk vold er tallet det dobbelte. Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs om, og få eksempler på, psykisk vold her.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her.
Danner vil sikre lige muligheder for alle. Med vores særlige viden om vold, baseret på 40 års erfaring og stor teoretisk viden om voldens dynamikker og voldsformer, blander vi os, som feministisk samfundsaktør, i den offentlige debat. Læs nyheder og debat her!