Tunesiens kvinder viser vejen til forandring

8. marts 2019

Af Marie Diernisse Langsted, Videnskonsulent, Danner og Rikke Hostrup Haugbølle, selvstændig forsker og konsulent

(På billedet: Fyraftensmøde i Dannerhusets Stadsstue med fra højre Marie Diernisse Langsted (ordstyrer) Rikke Hostrup Haugbølle, Meriem Ben Lamine, Danners konsulent i Tunesien og Drude Dahlerup, professor Stockholms Universitet) 

Den 8. marts er det kvindernes internationale kampdag. Rundt om i verden støtter Danmark og navnlig det danske civilsamfund kvinders kamp for rettigheder, ligestilling og et liv uden vold. FN’s Verdensmål nummer 5 handler netop om at opnå ’ligestilling mellem kønnene og styrke alle kvinders og pigers rettigheder og muligheder’. Et af de lande, hvor der i de seneste år er sket store, betydningsfulde forandringer på dette område, er Tunesien.

Dem, der har mødt tunesiske kvinder, har oplevet, at man nærmest bliver blæst bagover af den styrke og drivkraft, som de tunesiske kvinder besidder, og som de bruger til at arbejde for forandringer. Særligt har de tunesiske kvinder arbejdet målrettet for ligestilling inden for politisk deltagelse og styrkelse af rettigheder inden for bekæmpelse af vold mod kvinder - to områder, hvor Danmark stadig har store udfordringer og kan hente inspiration fra Tunesien.  
I det nyligt afholdte tunesiske kommunalvalg oplevede kvindelige politikere en markant fremgang. 47% af de nyvalgte lokalpolitikere er nu kvinder – heriblandt 5 kvindelige borgmestre i det ellers konservative sydøst-Tunesien ned mod Libyen og én i hovedstaden Tunis. Til sammenligning er kun 33% af kommunalpolitikerne i Danmark kvinder, og kun 14 ud af de 98 kommuner i Danmark fik en kvindelig borgmester ved kommunalvalget i 2017. Det tunesiske resultat skyldes den nye valglov: De politiske partier er forpligtet til at opstille lige antal mænd og kvinder samt at rangere kvinder og mænd skiftevis på partilisten. Indsatsen har haft enorm betydning for de tunesiske kvinders repræsentation i politik. Danmark er til gengæld røget ned på en 13. plads på opgørelsen The Global Gender Gap overhalet af bl.a. Rwanda, Slovenien og Namibia, og som det eneste nordiske land er vi ikke i top 10 - bl.a. på grund af danske kvinders manglende politiske deltagelse.

Tunesien har med samme målrettethed taget fat på at løse det store problem, som vold mod kvinder udgør og opnået vigtige tiltag for at forbedre bl.a. kvinders retsstilling. I 2017 vedtog Tunesien en omfattende lov, der kriminaliserer alle former for vold mod kvinder – herunder også psykisk og politisk vold. Landets kvinderettighedsorganisationer gik efter regimets fald sammen og lagde massivt pres på regeringen for at denne tog ansvar i form af lovgivning. I Danmark står psykisk vold nu også til at blive kriminaliseret. Det første spæde arbejde med det danske lovforslag blev dog først påbegyndt samtidig med, at Tunesien konkret vedtog deres nye lov på området.

Hvad skyldes forskellen mellem Tunesien og Danmark i forhold til indsatsen mod vold mod kvinder og øgning af kvinders repræsentation i politik? Tabuet om særligt vold i hjemmet og psykisk vold i Danmark er stadig stort, og vi har svært ved at anerkende de normer og det manglende ligeværd, der forårsager vold mod kvinder. Derudover samtænkes vold mod kvinder i Danmark sjældent med andre typer af vold i samfundet. I Tunesien markerede oprøret i 2010-11 et vendepunkt for en ny italesættelse af de mange former for vold, der foregår og har foregået: det tidligere regimes brug af vold og tortur, vold i skolen, unge og vold og vold i hjemmet. Vold mod kvinder er blevet en del af den samlede demokratiseringsproces i landet og lovgivningsarbejdet omkring de mange former for vold, og har derfor løbende både politisk og samfundsmæssig opmærksomhed, bevidsthed og bevågenhed.

En anden vigtig forskel, der spiller ind i forhold til kvinders deltagelse i f.eks. politik, er den fortælling, piger og kvinder i de to lande vokser op med. I Tunesien er fremtrædende kvinder en del af landets officielle historie, og siden selvstændigheden i 1956 har kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet været en krumtap i statens politik. Det er denne fortælling om vigtigheden af kvinder, som de tunesiske kvinder nu arbejder målrettet for at se omsat til lovforankret praksis. 
I Danmark har vi en officiel fortælling om, at vi allerede har ligestilling. Der er ligesom ikke mere at kæmpe for. Alle muligheder ligger der allerede: Vi kan uddanne os til lige det vi vil, vi kan få lige det job vi vil, vi kan blive politikere, sportsstjerner, selvstændigt erhvervsdrivende og meget mere. Sådan ser det ud lovgivningsmæssigt. Men sådan er det langt fra i virkeligheden. Både i det offentlige, det private erhvervsliv, i bestyrelser, i politik og i vores mange organisationer og foreninger skal der arbejdes med og presses på for at ændre normer og praksis, hvis vi skal omsætte den danske fortælling om kvinders ligestilling til praksis. 

Der er brug for, at danske kvinder bliver bevidste om, at den fortælling, vi vokser op med om ligestilling ikke er korrekt, og at vi tør bryde tabuet om vold – også den i hjemmet.  Vi kan lade os inspirere af kvinder ’ude i verden’ - herunder de tunesiske kvinder - og erkende, at Verdensmålets ambition om ’styrkelse af piger og kvinder’ ikke kun angår ’dem derude’ men i høj grad også os selv.

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.

 

Hvert år udsættes cirka 38.000 kvinder for fysisk vold fra deres partner. For psykisk vold er tallet det dobbelte. Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs om, og få eksempler på, psykisk vold her.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her.
Danner vil sikre lige muligheder for alle. Med vores særlige viden om vold, baseret på 40 års erfaring og stor teoretisk viden om voldens dynamikker og voldsformer, blander vi os, som feministisk samfundsaktør, i den offentlige debat. Læs nyheder og debat her!