Vi venter stadig på lov mod psykisk vold

Et samlet Folketing har længe erklæret sig enige i behovet for en lovgivning, der skal gøre psykisk vold strafbart. Det kyndige lov-udkast er førstebehandlet, men nu er der tilsyneladende ’gået politik’ i en enkelt formulering.
14. marts 2019

Af Lisbeth Jessen, direktør i Danner
Bragt i Politiken den 13. marts 2019.

Loven kunne være trådt i kraft 1. marts, men det er ikke sket. Nu sidder vi her som fagfolk og bliver lidt urolige: Lad ikke valgkampen komme i vejen for denne vigtige lov. 

Vi ved, at de mange danskere, der udsættes for psykisk vold hvert år, får store psykiske skader, som tager lang tid og mange ressourcer at helbrede. I mens går udøverne ubehandlet og ustraffet rundt. 

En ung mand, der havde udsat sin kæreste for psykisk vold skrev i Information den 21. februar: ”En lov om psykisk vold ville efter min opfattelse være gavnlig. Man skal som minimum afskrække udøverne af den psykiske vold. Det ville måske ikke have stoppet mig, men det ville have forkortet hele forløbet, hvis myndighederne havde reageret med en passende attitude over for min adfærd”.

I flere år har Danner og andre aktører arbejdet målrettet for at få en lovgivning, der afspejler samfundet, når det kommer til psykisk vold. Vi kan ikke have et demokrati, der ikke respekterer enhver borgers psykiske integritet. Loven, der gør psykisk vold strafbart er stærkt tiltrængt, og vi undrer os over den politiske træghed, når det handler om noget så samfunds-vigtigt som dette – endda når udøverne også efterlyser en mere passende attitude.

Vi kan ikke have et demokrati, der ikke respekterer enhver borgers psykiske integritet

Herude banker virkeligheden på!

Efter at mange kvinder og mange medier har fortalt om psykisk vold, er et tabu ved at blive brudt. I Danner modtager vi lige nu rigtig mange henvendelser fra kvinder, der oplever noget i deres forhold, som måske er psykisk vold. Disse kvinder – og alle udsatte og udøvere af psykisk vold - har brug for at Christiansborgs politikere. De skal vise, at vi som samfund ikke vil finde os i, at en person igen og igen er kontrollerende og nedgørende over for en person i en nær relation.
Psykisk vold skal kunne straffes med op til tre år, ligesom fysisk vold - hvis altså loven vedtages. Lad der ikke gå valgkamp i den. Herude banker virkeligheden på.
 

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.

 

Hvert år udsættes cirka 38.000 kvinder for fysisk vold fra deres partner. For psykisk vold er tallet det dobbelte. Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs om, og få eksempler på, psykisk vold her.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her.
Danner vil sikre lige muligheder for alle. Med vores særlige viden om vold, baseret på 40 års erfaring og stor teoretisk viden om voldens dynamikker og voldsformer, blander vi os, som feministisk samfundsaktør, i den offentlige debat. Læs nyheder og debat her!