Vold i parforholdet kan føre til førtidspension

En ny undersøgelse fra Dansk Psykologforening viser, at 2016 var rekordår for antallet af førtidspensioneringer. En stor del skyldes kronisk belastningssyndrom, som kan udløses af vold i parforholdet.
Tirsdag, maj 23, 2017

Skrevet af Maria Jakobsen og Henriette Winther

Man kan få langvarige belastningsskader af at leve i et voldeligt forhold. Nu viser en ny undersøgelse at partnervold også kan føre til førtidspensionering. Af 7.602 personer, som blev førtidspensionet sidste år, var 1026 af førtidspensioneringerne udløst af angst. Og i 70 % af disse tilfælde var PTSD eller kronisk belastningssyndrom årsagen. Det viser Dansk Psykolog Forenings analyse af Ankelstyrelsens rapport om førtidspension. Undersøgelsen påviser desuden en stigning i førtidspensioneringer på 51 % siden 2013, skriver Ugebladet A4. Tidligere undersøgelser har vist at en stor del af de kvinder, der kommer på krisececenter har PTSD-lignende symptomer, som netop er udløst af den længerevarende psykiske og fysiske vold.

Danners erfaring gennem 37 år viser, at der altid er psykisk vold i parforholdet, når der også er fysisk vold. Det er vigtig viden at have, for enhver der går ind i et nyt forhold, og for enhver der har en bror, søster, datter eller søn, som de holder af, og som på et tidspunkt får en ny kæreste. Det er dyrt menneskeligt og samfundsøkonomisk, hvis vi ikke sætter ind med mere både forebyggelse, heling og efterværn. Tænk hvis vi kan forebygge nogle af de mange førtidspensioneringer ved at stoppe psykisk vold.

Hvis man har levet i et koldt-varmt forhold med tilfældig ømhed, trusler og frygt, så er den kroniske belastning enorm, og selvværdet bliver nedbrudt hos den voldsudsatte – barn, voksen, mand eller kvinde. Og den påvirker ens evne til at indgå i sociale relationer, den påvirker forældreevnen og den har ofte konsekvenser for tilknytningen til arbejdsmarkedet. På den baggrund er det ikke overraskende, at partnervold - om den er fysisk eller psykisk - kan være årsag til førtidspensionering. Men det er skræmmende. Ingen skal få angst, stress eller depression af at blive forelsket i den forkerte.

Mange voldudsatte er ikke klar over, hvilke belastningsskader volden har givet dem, fordi de tror, at de kun har været udsat for fysisk vold. For nylig fortalte en tidligere beboer hos DAnner, at hun først forstod belastningen af volden, da hun fik hjælp til at sætte ord på sine oplevelser, følelser og tanker. Hun troede, hun lige skulle bo på krisecenter indtil hun fik en ny lejlighed, men hurtigt blev både vi og hun klar over, hvor let hun kunne pustes omkuld, og hvor meget hun havde brug for hjælp til at genfinde fodfæstet i livet.

I Danner forebygger vi, at alt for mange får knust deres livskvalitet på grund af fysisk og psykisk vold. Derfor vil vi gøre gentagen psykisk vold selvstændigt strafbart. Ligesom det skal være en folkesag at stoppe psykisk vold.

Skriv under her og hjælp med at gøre den livstruende psykiske vold strafbar.

#stoppsykiskvold

Læs også

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Følg os på Facebook

Modtag nyhedsbrev

Sig ja til ca. fire årlige mails om nyt fra Danners arbejde for at stoppe vold mod kvinder og børn.