Vold mod kvinder er systemets blinde vinkel 

Denne blog er skrevet efter mediernes dækning af en bestemt - og vild - sag om vold mod en kvinde. Bloggen forsøger at trække nogle principielle problemstillinger og løsninger op, for kvindens eksempel er desværre ikke enestående.
28. november 2019

Af Lisbeth Jessen 

Historien om Cecilie, der er blevet forsøgt dræbt med 46 knivstik af sin ekskæreste, som også er far til deres fælles datter, er en vild historie – mildt sagt. Dagbladet B.T. har interviewet Cecilie, og i flere artikler fortæller hun om den vold eks’en har udsat hende for igennem lang tid, samt den vold hun bliver udsat for, ved at myndighederne ikke respekterer hendes rettigheder fx ved adressehemmelighed eller hendes ret til at blive orienteret, når ekskæresten er på udgang fra fængslet, hvor han afsoner den dom, han er ikendt for drabsforsøget på Cecilie.


Kvinder befinder sig i farlig situation

I Danner undrer vi os over, at kvinder som Cecilie skal opleve, at ansatte i systemet ikke i alle tilfælde forstår, hvor farlig en situation en voldsramt kvinde og hendes eventuelle børn befinder sig i. Det kan også virke som om der mangler en særlig tjekliste eller dobbelt sikkerhedsmekanisme i sagsbehandlingen af disse ekstremt konfliktfyldte sager. Myndigheders manglende indsigt i, hvad vold i nære relationer er, kan betyde, at de kommer til at opretholde parrets indbyrdes ubalance og voldsudøverens greb om kvinden og uforvarende kommer til at medvirke til, at volden og stalkingen kan fortsætte, med myndigheden som redskab.

Læs evt BT’s artikel om Cecilies sag her.


Hvad er et tilhold (strakstilhold)?

Et tilhold (strakstilhold) betyder, at den person, der forfølger eller chikanerer dig, ikke må kontakte dig eller følge efter dig. Det betyder, at han eller hun hverken må henvende sig til dig personligt, mundtligt eller skriftligt, heller ikke ved e-mails, sms’er, beskeder via sociale netværk mv.

Kilde: politi.dk

Det vidner om, at der er en blind vinkel i systemet og behov for mere viden hos frontpersonale, som har direkte kontakt med voldsudsatte og voldsudøvende borgere.

Danner tilbyder gerne at undervise fagfolk i elementær voldsforståelse. Vi har faktisk en engelsk undervisningsmanual hvor 'Understanding Violence’ er et af kapitlerne, fordi vi underviser fagfolk andre steder i verden om netop dette.

Hvis Cecilies sag var enkeltstående havde denne blog ikke sin berettigelse, men faktisk møder vi i Danner kvinder, som på den ene eller anden måde oplever at myndighederne – formentlig uvidende – kommer til at gå voldsudøverens ærinde, ved at forhindre den voldsudsatte kvinde i at få fuld adgang til sine muligheder og rettigheder om fx beskyttelse, strakstilhold, krisecenterophold og ansvarliggørelse af voldsudøveren for hans m/k handlinger.


Konfliktmægling sjældent god idé i disse sager

En kvinde, der har været udsat for vold gennem længere tid fra en partner, skal ikke nødvendigvis ringes op af en politiassistent, som vil ’tilbyde’ konfliktmægling med ekspartneren – slet ikke, når han har forsøgt at dræbe hende eller truet med at dræbe hende. Konfliktmægling lyder på papiret som en god idé, men i disse sager er kvinden ofte så påvirket af mandens voldsudøvelse, at en mægling aldrig kan blive ligeværdig og en tryg oplevelse.

Og i det kommunale system skal medarbejdere forstå, at når en person underretter kommunen om, at hende, han har udsat for vold, er uegnet som mor, så er en børnefaglig undersøgelse nok ikke første skridt, der skal tages, fordi det kan være hans forsøg på fortsat at chikanere hende. Kommunen skal undgå at være med til at opretholde hans chikane af kvinden, og hvis medarbejderne siger, at de bare følger lovens hensigt, så skal hensigten eller loven laves om. Også her kan ’elementær voldsforståelse’ være et vigtigt skridt. Når myndighederne ikke forstår voldsudøverens manipulatoriske spil, kan de være med til at fortsætte hans indtrængen i hendes liv, selvom det eneste rigtige er at afbryde al kontakt – også til børnene.


Myndigheder kan forværre voldsudsattes mistrivsel

I nogle tilfælde kan man tale om, at myndighederne forværrer hendes mistrivsel og utryghed, fordi hun har en forventning om, at netop myndighederne kan beskytte hende; når myndighedspersoner medvirker til at voldsudøveren fortsat spiller en rolle i hendes liv, selvom hun ønsker at bryde forbindelsen til ham, så hænger myndighedsudøvelsen ikke sammen. Så længe hun skal frygte henvendelser fra ham – enten via direkte henvendelser eller indirekte henvendelser gennem myndighederne, så kan hun ikke bearbejde den PTSD, angst eller depression, som volden har forårsaget, og hun kan ikke arbejde med at forbedre sine forældreevner og kontakt til netværk mv.


Danner ser fællesnævnerne

I Danner beskæftiger vi os med mænds vold mod kvinder i nære relationer 24 timer i døgnet året rundt.

Vi har nogle særlige forudsætninger for fx at lave sikkerhedsvurderinger og regulere disse kvinders nervesystem og angstniveau, så de kan begynde at sove og spise igen. Vi har en voldsfaglig viden, som betyder, at vi kan gribe voldsudsatte kvinder, når de har allermest brug for det. Men vi kan også trække nogle mønstre op, som viser, at hver sag ikke er unik, for der er nogle fællesnævnere, når vi ser voldsudsatte kvinder fortælle om deres historier i medierne, eller når de ringer til vores døgnåbne telefonrådgivning. Fællesnævnerne findes både i den adfærd som voldsudøvende mænd har, når de udsætter kvinder for psykisk og fysisk vold gennem længere tid og den konsekvens, volden har hos kvinderne. Og der er desværre også nogle fællesnævnere hos myndighederne, som modarbejder det vi alle sammen taler om, nemlig at stoppe vold mod kvinder.

Derfor vil Danner tilbyde at holde voldsfaglige oplæg for frontpersonale hos politi og i kommuner. Den social- og psykologfaglige samt teoretiske viden vi har i Danner, vil få de fleste til at forstå, hvorfor det er så afgørende vigtigt at myndigheder samarbejder om gode løsninger, der tager udgangspunkt i voldsudsatte kvinders og eventuelle børns situation. I andre sektorer kan man finde ud af at indgå i dialog med borgeren om dennes behov, det skal også kunne lade sig gøre på voldsområdet. Selvom det er svært, skal vi ikke undlade at gøre det.


Hyppighed af kvindedrab i Danmark lige så slemt som i Frankrig

Vi taler på en dyster baggrund: cirka hver måned bliver en kvinde i Dannark dræbt af en mand, der en gang har elsket hende. Dermed er kvindedrab i nære relationer den enkeltstående drabstype, som ikke er faldet i omfang i Danmark set over en lang årrække. Drab på en nuværende eller tidligere partner er det ekstreme udtryk for manglende ligeværd i vores samfund, så alle må forstå, at piger og kvinder i Danmark fortsat ikke oplever ligeværd og adgang til et frit liv. På europæisk plan ligger Danmark cirka lige så højt som Frankrig i antallet af kvindedrab målt på antallet af indbyggere, så vi kan ikke dække os ind under, at vold og drab mod kvinder er mindre i Danmark end i de lande, vi normalt sammenligner os med. Alle kvinder fortjener, at forebyggelsen af vold i nære relationer kommer op på øverste politiske niveau, og løsningsforslagene skal være køns-balancerede - det fortjener alle mænd sådan set også.

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.

 

Hvert år udsættes cirka 38.000 kvinder for fysisk vold fra deres partner. For psykisk vold er tallet det dobbelte. Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs om, og få eksempler på, psykisk vold her.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her.
Danner vil sikre lige muligheder for alle. Med vores særlige viden om vold, baseret på 40 års erfaring og stor teoretisk viden om voldens dynamikker og voldsformer, blander vi os, som feministisk samfundsaktør, i den offentlige debat. Læs nyheder og debat her!