Brobygning til migrantkvinder

Danner forebygger og bekæmper vold mod kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Vi er mobile, har kulturforståelse, taler fire sprog - og vi når ud i det meste af landet.

Kvinderne får hjælp til at fjerne de barrierer, der har, for at kunne forlade en voldelig partner eller anden person i deres nære relationer.

Det gør vi gennem en række aktiviteter i indsatsen ’Fra isolation til social integration’:  

 • målrettede oplysningsmøder i hele landet på både dansk, arabisk, engelsk og tagalog (filippinsk)
 • individuel rådgivning til kvinder, der oplever vold, negativ social kontrol eller tvang i deres ægteskaber eller nære relationer
 • tematiske videoer til sociale medier om fx social kontrol, ligestilling, Udlændingeloven og de fem voldsformer
 • foredrag og øvrig oplysning for andre relevante aktører

Fysisk og psykisk vold mod kvinder med etnisk minoritetsbaggrund er med til at isolere disse kvinder. Hvad enten de kommer hertil som flygtninge, au pairs eller er blevet familiesammenført gælder, at de ofte har flere barrierer, de skal bryde for at kunne fungere frit og selvstændigt i samfundet.

Det kan være barrierer som

 • sprogvanskeligheder
 • manglende kendskab til hjælpeinstanser
 • kulturelle barrierer for at bryde med vold, kontrol og dominans
 • manglende netværk
 • isolation
 • misinformation
 • afhængighed partner/voldsudøver/au pair-værtsfamilie

Danners to specialkonsulenter Therese Christensen og Kefa Abu Ras møder disse kvinder, hjælper dem og oplyser dem om deres rettigheder. Det gør de via den særlige indsats Fra isolation til social integration, som Danner driver sammen med Kirkernes Integrationstjeneste (KIT). Læs interview her.

Danners indsats Fra isolation til social integration er støttet af Det Obelske Familiefond og den løber frem til udgangen af 2018.

LÆS DANNERS TI SAMLIVSRÅD HER

 

Læs mere


Danner bygger bro til kvinder i Danmark med minoritetsbaggrund. Vi holder målrettede informationsmøder rundt i landet.
Når au pairs bliver udsat for vold hos værtsfamilierne, risikerer de at blive sendt ud af landet i stedet for at få hjælp.
Hvad og hvem gør det svært for migrantkvinder at forlade en voldelig partner? Data fra Danners opsøgende arbejde de seneste seks år giver nogle af svarene.
Diskussionen om at stille krav til kvinder med flerkulturel baggrund, bør ikke kapsles ind i en ideologisk diskussion, men i en voldsfaglig diskussion.
Læs om Ana, der udholder sit voldlige forhold for at blive i landet og beholde sin datter
Her kan du læse om vores tidligere projekt med særligt fokus på voldsudsatte etniske minoritetskvinder.

Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt