Brobygning til migrantkvinder

Danner forebygger og bekæmper vold mod kvinder med etnisk minoritetsbaggrund.

Med målrettede informationsmøder rundt i landet, tematiske videoer til sociale medier og individuel rådgivning til kvinder, der oplever vold, negativ social kontrol og tvang i deres ægteskaber eller nære relationer, forebygger og bekæmper vi vold mod kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Vi er mobile, har kulturforståelse, taler fire sprog - og vi når ud i det meste af landet.

Fysisk og psykisk vold mod kvinder med etnisk minoritetsbaggrund er med til at isolere disse kvinder. Hvad enten de kommer hertil som flygtninge, au pairs eller er blevet familiesammenført gælder, at de ofte har flere barrierer, de skal bryde for at kunne fungere frit og selvstændigt. 

Det kan være barrierer som sprogvanskeligheder, manglende kendskab til systemet, kulturelle barrierer for at bryde med volden, manglende netværk, isolation, misinformation, eller at de er afhængige af deres partner eller den, der udøver volden.

Det er Danners specialkonsulent, Therese Christensen, som har stort kendskab til migration og forhold, der vedrører herboende filippinere og sydøstasiater, der møder kvinderne, hjælper dem og oplyser dem om deres rettigheder.Der har været flere sager, hvor kvinden ikke tør forlade ham. Indadtil kan hun føle skyld og skam over måske at være blevet voldtaget, slået eller truet, og det dræner hende for energi. Samtidig kan hun have fået at vide af voldsudøveren, at hvis hun fortæller om hændelserne, så kommer politiet og smider hende ud af landet.  Kvinderne tør ikke løbe den risiko, og desværre bliver nogle i volden i årevis og den nedbryder dem, siger Therese 


Kvinder, der lever i isolation og er udsat for vold i hjemmet, er i en særlig risiko-zone for dårlig livskvalitet og mistrivsel. Ikke alene bliver deres menneskerettigheder krænket, Danmark har også skrevet under på Istanbulkonventionen, hvor vi forpligter os til at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder – uanset opholdsgrundlag. Et vigtigt tiltag er at bryde disse kvinders isolation, både for deres egen skyld og for deres eventuelle børns skyld. Hvis ikke, risikerer vi at børnene vil gentage de dårlige vaner som voksne.
 

Fra isolation til social integration 

Danners indsats Fra isolation til social integration, som vi driver sammen med Kirkernes Integrationstjeneste (KIT), er støttet af Det Obelske Familiefond og har til formål at fjerne de barrierer, som forhindrer kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i at bryde med volden. Det gør vi gennem en række aktiviteter i indsatsen:

  • Målrettede oplysningsmøder i hele landet på både dansk, arabisk, engelsk og tagalog (filippinsk)
  • Individuel rådgivning til kvinder, der oplever vold, negativ social kontrol eller tvang i deres ægteskaber eller nære relationer
  • Tematiske videoer til sociale medier om fx social kontrol, ligestilling, Udlændingeloven og de fem voldsformer
  • Foredrag og øvrig oplysning for andre relevante aktører

 

Læs Danners 10 samlivsråd til familiesammenførte par


Når au pairs bliver udsat for vold hos værtsfamilierne, risikerer de at blive sendt ud af landet i stedet for at få hjælp.
Hvad og hvem gør det svært for migrantkvinder at forlade en voldelig partner? Data fra Danners opsøgende arbejde de seneste seks år giver nogle af svarene.
Diskussionen om at stille krav til kvinder med flerkulturel baggrund, bør ikke kapsles ind i en ideologisk diskussion, men i en voldsfaglig diskussion.