Burundi

Danners internationale arbejde i Burundi
Mere end halvdelen af borgerne i Burundi synes, at det er ok, at en mand afstraffer sin kone. Et projektsamarbejde med et omfattende religiøst netværk i landet skal gøre op med disse normer.

Det kan være forbundet med stor risiko at stille sig op i den lokale kirke i Burundi og tale højt om den vold, der foregår bag hjemmets fire vægge. Der er risiko for at blive chikaneret og i værste fald udsat for overgreb. Alligevel har en stor gruppe frivillige i en række lokalsamfund valgt at tage bladet fra munden og bekæmpe den vold, der foregår i mange hjem i Burundi. Og de lykkes faktisk med at komme igennem med deres budskab, fordi de samarbejder tæt med kirken og fordi de religiøse ledere også bakker dem op.  


Kirken kan forebygge vold  

Knap halvdelen af alle kvinder i Burundi har på et tidspunkt oplevet fysisk eller seksuel vold fra en nær relation. Det viste en national undersøgelse fra 2016, som også pegede på, at samfundet generelt accepterer mænds vold mod kvinder. Fx syntes 62 procent af de adspurgte kvinder og 35 procent af mændene, at det var ok at slå sin kone, hvis: Konen havde brændt maden på, hvis konen startede et skænderi, eller hvis hun afviste sex. Selvom partnervold er ulovligt i Burundi, er der er altså lang vej til, at der ikke foregår vold i hjemmene. Der er behov for en kulturel omvæltning, og her spiller kirken og de frivillige en vigtig rolle.  

Den burundiske organisation, Dutabarane, har sat sig som mål at gøre op med de normer, der accepterer vold mod kvinder. I en række provinser er organisationen lykkedes med at mobilisere kirken og en stor gruppe frivillige, som bl.a. underviser i, hvordan man kan leve et respektfuldt ægteskab uden vold. Kombineret med låne-sparegrupper har indsatsen vist sig at være effektfuld. 

Danner samarbejder med Babtistkirken i Danmark om at støtte op omkring de frivillige og hjælpe dem med, hvordan de bedst kan hjælpe voldsudsatte i deres lokalsamfund.

Selvom Burundi er tætbefolket, er der ofte langt mellem landsbyerne og kun ganske få krisecentre. Derfor kan det være svært for en kvinde at flygte fra sin voldelige mand. Det har således stor betydning, at frivillige og den lokale kirke har taget fat om problemet med partnervold. 

Igennem undervisning giver Danner de frivillige viden om vold og metoder til at indsamle data om vold. Samtidig underviser Danner i, hvordan de frivillige kan passe på sig selv i deres arbejde.

Folk, der arbejder med vold, er i særlig risiko for at udvikle traumer og stress. For det kan være voldsomt at høre beretninger om vold mod kvinder og børn. Når de samtidig risikerer at blive udskammet i landsbyen, hvis man bryder tabuet om vold, er den frivillige i stor risiko for at brænde ud.  

Undervisningen betyder meget for de frivillige, fortæller de. De oplever, at de har et bedre fundament at stå på. Samtidig er det en stor motivation, at den lokale kirke bakker op. Undervisningen foregår i kirken og ofte deltager den lokale præst selv i samtalerne med de mænd, der udøver vold mod deres koner.  


Dataindsamling kan skabe politisk forandring 

Der mangler generelt viden om partnervold i Burundi, og derfor støtter Danner også op omkring indsamling af data om vold mod kvinder.  

Dutabarane har nu et ønske om at tage sit arbejde et skridt videre ved at samle data om al den vold, som de frivillige er vidner til gennem deres arbejde. På den måde kan Dutabarane stå stærkere i den politiske samtale om, at der er behov for at gøre mere for at bekæmpe vold. Dette hjælper Danner også med.  

Projektet er finansieret af CKU – Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde og sker i samarbejde med Babtistkirken i Danmark og organisationen Dutabarane.   


Fagfolk, der arbejder med voldsudsatte kvinder og børn, har stor risiko for udbrændthed og overført traume. De skal dagligt forholde sig til voldsudsattes traumer og efterfølgende være i stand til at hjælpe. Det kan de kun, hvis de passer på sig selv.
Fagfolk, der møder voldsudsatte i deres daglige arbejde, skal have viden om vold. Danner underviser fagfolk i at spotte en voldsudsat, italesætte en mistanke og hjælpe bedst muligt. Der er et stort behov for voldsfaglighed - både i Danmark og i udlandet.
Danner samarbejder internationalt for at støtte krisecentre og kvinderettighedsorganisationers kamp for bedre rettigheder for voldsudsatte kvinder og børn. Vi underviser også fagpersoner i, hvordan man bedst hjælper voldsudsatte.