Charlotte fandt vejen ud af vold

For Charlotte Skelkjær blev Danners efterværn afgørende for hendes vej ud af vold. For langt de fleste tager det mindst to år at bryge med vold. Derfor ligger langt det meste arbejde efter krisecenteropholdet, der sjældent varer mere end nogle måneder.
22. maj 2016

“Jeg stod med meget få ejendele og meget få midler og skulle bygge et hjem og en tilværelse op på ny. Samtidig skulle jeg finde mig selv igen som kvinde og som mor.”

Sådan fortæller Charlotte Skelkjær, der efter et ophold på seks måneder i Danners Krisecenter stod overfor en ny svær tid. Selvom opholdet på krisecentret havde styrket Charlotte Skelkjær og hjulpet hende gennem den første akutte krise, var hun stadig sårbar efter at have levet tre år i et voldeligt

forhold. For sammen med hverdagens udfordringer skulle volden nu for alvor bearbejdes. På det tidspunkt var det Danners efterværn, der hjalp hende igennem: ”Den fortsatte relation til Danner, da jeg flyttede fra krisecentret, har været afgørende for min vej ud af vold. Danners efterværn betød alt for mig. Det var et helle, som jeg kunne læne mig op ad.”

KAMPAGNE MOD VOLD

Med kampagnen #stårstadig har Danner i 2015 sat fokus på krisecentrets vigtige rolle i voldsudsatte kvinders vej ud af vold, også efter de har forladt krisecentret og står på egne ben – styrkede, men sårbare. Ligesom i Charlotte Skelkjærs situation. I dag ligger ansvaret for efterværn i kommunerne, men voldsudsatte har brug for mere end hjælp til bolig, økonomi, arbejde mv. De har brug for tryg og faglig kvalificeret støtte til at bearbejde volden. Det har vi gjort opmærksom på med denne kampagne. Charlotte Skelkjær har været en vigtig ambassadør for kampagnen. Med stort mod har hun delt sin historie og tydeliggjort, hvor vigtig krisecentrets del i efterværnet er for at komme fri af volden og bygge sig selv op på ny. For sit mod til at stå frem og være med til at bryde tabuet modtog Charlotte Skelkjær Danners Ærespris 2015.

FORTSAT FOKUS PÅ EFTERVÆRN I 2016

#stårstadig kampagnen nåede i 2015 bredt ud i befolkningen: Gennem presse, sociale medier, plakater i København, events på folkemødet på Bornholm, Danners fødselsdag og meget andet, blev der skabt opmærksomhed om vigtigheden af efterværnet. 2015 blev således året, hvor vi indgik et samarbejde med Københavns Kommune og Socialstyrelsen om at afprøve en ny metode for at skærpe efterværnsindsatsen. Der er stadig meget at kæmpe for. I dag er det kun et fåtal, der har mulighed for at få et fagligt kvalificeret efterværnsforløb og bryde med volden som Charlotte. Derfor vil vi i 2016 fortsat kæmpe for at få efterværnet skrevet ind i serviceloven, så alle 2000 kvinder, der årligt flytter fra krisecentre i Danmark, tilbydes denne hjælp