Danner uddanner

Danners unikke viden og mangeårige erfaring giver os nogle særlige muligheder for at videregive vores metoder og voldsforståelse. Derfor udbyder vi kurser til fagfolk i både Danmark og udlandet.


Uddannelse af fagfolk

Socialfagligt personale, krisecentermedarbejdere, sundhedspersonale og politifolk med flere, som møder voldsudsatte borgere, skal vide, hvad de skal gøre for at hjælpe og skabe tryghed. Tabu, konfliktskyhed og manglende viden står ofte i vejen for, at kvinder og børn, der lever i vold, får den rigtige hjælp. Det gælder både i Danmark og resten af verden.

Fagfolk skal forstå voldens mekanismer

Viden om voldens mekanismer kan redde liv og livskvalitet. Derfor udbyder Danner en række forskellige kurser med engagerende læring og fornyet stof til det videre arbejde med voldsudsatte kvinder og børn.

 • Danner har 40 års erfaring med at rådgive og støtte voldsudsatte kvinder og børn
 • I mere end 10 år har vi drevet et videnscenter, hvor vi kobler praksis fra krisecentre med teoretiske modeller og analyser
 • Det giver os en unik og aktuel viden om vold og forebyggelsespotentiale
 • Vores undervisning er baseret på voldsfaglig viden og involverende metoder


Kursustilbud

Vi har også mulighed for at skræddersy et kursus ud from jeres personalegruppes specifikke behov og ønsker.


Kontakt

Hvis du ønsker at høre mere om vores uddannelsestilbud, kan du sende en mail til uddannelseskonsulent Anne Z. Møller på azm@danner.dk eller ringe til 30 78 58 67.


Danners uddannelsestilbud

Danner har udgivet en engelsksproget træningsmanual, som samler den vigtigste viden om tilgangen til vold, og hvad man skal være opmærksom på som fagperson. Manualen indeholder en række inspirerende og engagerende moduler, som vi løbende også tilpasser en dansk kontekst i vores undervisning.

Danner afholder løbende en række tilpassede uddannelsesforløb og foredrag for forskellige grupper af fagfolk. Danner har blandt andet:

 • uddannet medarbejdere på tunesiske krise- og rådgivningscentre og på danske krisecentre
 • undervist på Politiskolens specialistuddannelse i vold, voldtægt, stalking og æresrealaterede forbrydelser
 • uddannet undervisere på SOSU H - hovedstadens Social- og Sundhedsskole
 • uddannet ansatte i det tunesiske socialministerium
 • uddannet fagfolk fra forskellige organisationer i Palæstina
 • undervist studerende på Københavns Professionshøjskole
 • holdt et væld af individuelt tilrettelagte foredrag for forskellige faggrupper

Danners månedlige foredrag i Dannerhuset varetages af Foredragsgruppen og er for almindelige danskere, som gerne vil se huset og høre om vores historie og arbejde. Hold øje på Danners facebook-side, hvor vi løbende slår foredragene op. Tilmelding via foredrag@danner.dk.

Som borgere, pårørende eller fagfolk  bør vi være klædt på til at agere hensigtsmæssigt, hvis vi får mistanke om, at én, vi kender, bliver udsat for vold i hjemmet. Første skridt er at tilegne sig mere viden.

Den teoretiske viden om vold i nære relationer i Danner udspringer af en kombination af af praksiserfaringer vores fra arbejdet med voldsudsatte samt egne og andres sociologiske studier, der afdækker mønstre, som er kendetegnene for voldelige forhold.
Er du i gruppen af fagfolk, der gennem din ansættelse i en kommune, er i kontakt med voldsudsatte kvinder og børn, får du her en række gode råd samtalen med dem. Med rådene bliver du i stand til at støtte, rådgive og henvise til den rette hjælp.
Danner udbyder kurser for fagfolk om psykisk vold. På kurset bliver du i stand til bedre at støtte, rådgive og henvise til den rette hjælp, når du i dit arbejde beskæftiger dig med kvinder og børn, der har været udsat for psykisk vold.