Danner uddanner

Danners unikke viden og mangeårige erfaring giver os nogle særlige muligheder for at undervise andre i vores metoder og voldsforståelse. Derfor driver vi uddannelsesaktiviteter for fagfolk i både Danmark og udlandet.


Uddannelse af fagfolk

Det er afgørende, at fagfolk som socialarbejdere, krisecentermedarbejdere, sundhedspersonale og politifolk, som møder voldsudsatte borgere, ved hvad de skal gøre for at hjælpe og skabe tryghed. Tabu, konfliktskyhed og manglende viden står ofte i vejen for at kvinder og børn, der lever i vold, får den rigtige hjælp. Det gælder både i Danmark og resten af verden.

 

Det er Danners ambition, at flere fagfolk skal forstå voldens mekanismer, fordi det kan redde liv og livskvalitet. Derfor tilbyder Danner uddannelsesdage med engagerende læring og fornyet stof til det videre arbejde med voldsudsatte medborgere.

  • Danner har 40 års erfaring med at rådgive og støtte voldsudsatte kvinder og børn
  • I mere end 10 år har vi drevet et videnscenter, hvor vi kobler praksis fra krisecentret med teoretiske modeller og analyser
  • Det giver os en unik og aktuel viden om vold og forebyggelsespotentiale
  • Vores undervisning er baseret på voldsfaglig viden og involverende metoder

Danners uddannelsestilbud

I februar 2019 udgav Danner en engelsksproget uddannelsesmanual, som samler den vigtigste viden om tilgangen til vold, og hvad man skal være opmærksom på som fagperson. Manualen indeholder en række inspirerende og engagerende undervisningsmoduler, som vi løbende også tilpasser en dansk kontekst.

I 2019 har Danner afholdt en række tilpassede uddannelsesforløb og foredrag for forskellige grupper af fagfolk. Danner har blandt andet:

  • uddannet 23 medarbejdere på tunesiske krise- og rådgivningscentre, samt 58 ansatte i det tunesiske socialministerium
  • uddannet 80 fagfolk i Palæstina
  • undervist 60 studerende på Københavns Professionshøjskole og 60 medarbejdere på danske krisecentre
  • holdt et væld af individuelt tilrettelagte foredrag for forskellige faggrupper

Danners månedlige foredrag i Dannerhuset varetages af Foredragsgruppen, og er for almindelige danskere, som gerne vil se huset og høre om vores historie og arbejde.

Som borgere, pårørende eller fagfolk  bør vi være klædt på til at agere hensigtsmæssigt, når vi får mistanke om, at en vi kender, bliver udsat for vold i hjemmet. Første skridt er at tilegne sig mere viden.

Hvis du ønsker at høre mere om vores uddannelsestilbud og dine muligheder for at blive undervist af Danner, kan du sende en mail til uddannelseskonsulent Anne Z. Møller på azm@danner.dk