Dannerboligerne


Grevinde Danners sociale tanker omfattede omsorg for nogle af samfundets svageste grupper. I 1873 testamenterede hun sin formue til to stiftelser. Jægerspris Slot med tilhørende skove og landbrugsarealer skulle sikre det økonomiske grundlag for et børnehjem for ”hjælpeløse og forladte pigebørn”. I København, på hjørnet af Nansensgade og Gyldenløvesgade, købte grevinden en grund. Her nedlagde hun grundstenen til bygningen, som skulle danne ramme om en Stiftelse, hvis formål var at ’yde trængende fruentimmere af arbejderklassen fribolig.’ 

Det vil helt sikkert glæde vores stammøder, at de to stiftelser hun oprettede, nu har fundet ind i et samarbejde. Ti venlige og smukke "dannerboliger" er blevet indrettet i en palæ ved Jægerspris Slot, så kvinder og børn der har boet på krisecenter, kan flytte dertil.

Danner har længe ønsket at kunne tilbyde kvinder og børn på krisecenter såkaldte udslusningsboliger, så overgangen fra afsluttet ophold til egen bolig bliver mindre brat og flankeres af et fagspecialiseret efterværn med fokus på genetablering og fastholdelse af et liv uden vold. I efteråret 2017 blev det en realitet. 


Stabilitet efter krisecenterophold

Kvinderne kan bo i boligerne i en periode på to år med mulighed for forlængelse. Tilbuddet skal være med til at sikre stabilitet i kvindernes og børnenes liv efter opholdet på krisecenter. To af de væsentligste elementer, der skal hjælpe kvinderne til at genetablere et nyt liv, er den støtte vores fast tilknyttede socialrådgiver yder, samt fællesskabet med ligesindede naboer, som også er tidligere voldsudsatte.


Socialfaglig støtte

Når man har været udsat for vold gennem længere tid, har det omfattende konsekvenser for ens mentale og generelle funktionsniveau. Et krisecenterophold er et tilbud om akut hjælp, men det tager lang tid – og oftest en fagspecialiseret indsats - at komme fri af volden og de ar, den giver på sjælen. Ved dannerboligerne støtter socialrådgiveren kvinderne i at stå på egne ben – ligesom hun rådgiver omkring økonomi, samarbejde med statsforvaltning, kommune osv.  


Boligfællesskab

Siden 2005 har vi arbejdet systematisk med gruppeterapi, i såkaldte efterværnsgrupper, for kvinder, der er flyttet fra Danners krisecenter ud i egen bolig. Her har vi erfaret, at kvinderne har fået utrolig meget ud af at indgå i et fælleskab og opbygge sociale relationer med andre, der kender det at blive udsat for vold. Derfor har det været en prioritet, at der i forbindelse med dannerboligerne skulle være lokaler og en have, hvor der er mulighed for at dyrke fællesskabet. I boligfællesskabet kan kvinderne således støtte hinanden, så de midt i forandringerne stadig holder fast i at finde sig selv igen – både som kvinde og som mor.


Anvisning til Dannerboligerne 

Det er krisecentrene rundt om i landet, der, såfremt der er plads, indstiller kvinderne til dannerboligerne.