Danners 10 samlivsråd

Danner har udviklet 10 samlivsråd til familiesammenførte par. Alt for ofte oplever kvinder, der er blevet familiesammenført til en dansk mand, at ham de troede elskede hende i stedet er voldelig og vil dominere alle aspekter af hendes liv.
31. august 2019

Danners samlivsråd

Til begge parter

 • Elsk din partner, som du selv vil elskes
 • Respektér hinandens forskellighed - kulturel forskellighed kan være en styrke
 • Husk, at jeres eventuelle fælles børn har selvstændige rettigheder
 • Åben og respekfuld kommunikation sikrer afstemning af forventninger til samlivet

Til den danske statsborger 

 • Kend din partners rettigheder
 • Påtag dig et særligt ansvar for at sikre et respekfuldt og ligeværdigt forhol
 • Trusler er aldrig i orden
 • Vold er uacceptabelt 

Til den familiesammenførte

 • Husk, at du kan spørge andre end din nye partner til råds om rettigheder, økonomi, trivsel m.m.
 • Orientér dig i det land, du kommer til.
 • Lær sproget og dyrk dit eget netværk

De 10 råd er udviklet til begge parter, som sammen og hver for sig har et ansvar for at forholdet bliver kærligt, respektfuldt og ligeværdigt. 

Danner arbejder med at oplyse, rådgive og hjælpe kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der lever med vold. Manglende kendskab til rettigheder og muligheder er nogle af de største barrierer for at kvinder, der er kommet til landet som voksne, kan forlade en voldsudøver. 

Rådgivning på arabisk

Danner bygger bro til kvinder med minoritetsbaggrund ved blandt andet at tilbyde ambulant rådgivning på arabisk i Sig det til nogen, men også via oplysningsmøder og andre aktiviteter.

Interessen for vores oplysningsaktiviteter er stor. Vi oplever ofte, at kvinder, der er er flygtet hertil, er au pairs eller familiesammenførte til Danmark, opsøger os for at få råd og hjælp til at bryde med vold.

I rapporten 'Vold mod migrantkvinder' beskrives Danner de barrierer, der er sat op for kvinder med migrantbaggrund, så de har svært ved at søge hjælp til eller selv forlade en voldsudøver. Barrierene er både nogle der ligger hos hende selv, noget som voldsudøveren sætter op og nogle som myndigheder bevidst/ubevidst sætter op for hende.


17. marts 2020
Fra den 1. marts har Sig det til nogen udvidet med to nye initiativer, der skal nedbryde barrierer og gøre vejen til et liv uden vold kortere for voldsudsatte kvinder med arabisk baggrund.
26. november 2018
Under myndighedernes radar. Ny rapport beskriver, hvorfor det er svært for migrantkvinder at forlade en voldelig partner – problemerne er ikke tidligere belyst. Rapporten er baseret på data fra Danners opsøgende arbejde de seneste seks år.
5. juli 2018
Diskussionen om at stille krav til kvinder med flerkulturel baggrund, bør ikke kapsles ind i en ideologisk diskussion, men i en voldsfaglig diskussion.