Vores arbejde

Danner arbejder for at nedbringe vold mod kvinder og børn og for at hjælpe voldsudsatte.

38.000 kvinder er hvert eneste år udsat for partnervold i Danmark, og hvert 6. barn er udsat for vold i hjemmet. Tre gange så mange kvinder som mænd er udsat for partnervold. I Danner er fokus på vold mod kvinder og børn. Det er her vi har vores lange erfaring og særlige viden.

Vi hjælper og rådgiver voldsudsatte, pårørende, og andre, der er i kontakt med eller har spørgsmål om vold mod kvinder og børn. Det gør vi gennem vores rådgivning og krisecenter.

Vi oplyser og bryder tabuer om volden og dens konsekvenser. Det gør vi bl.a. gennem kampagner, politisk fortalervirksomhed og særlige indsatser.

Internationalt arbejder vi i en række lande for at styrke kvinders rettigheder og indsatsen mod partnervold og vold mod børn. Det gør vi ved at støtte op om lokale organisationer, institutioner og initiativer samt ved at forbedre og specialisere hjælpen til voldsudsatte kvinder og børn.


Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt