Efter krisecentret

Tiden efter et krisecenterophold er præget af stor usikkerhed for kvinderne og deres børn.

Mange spørgsmål opstår: Hvad skal der ske nu? Er jeg eller børnene i fare? Kan jeg klare det hele alene? Kan jeg finde ud af at være i et forhold til en mand igen? Hvad skal jeg passe på? Hvordan takler jeg børnenes samvær med deres far?

Kvinden og hendes eventuelle børn er måske flyttet i en ny lejlighed, til en ny by, et nyt boligområde. Børnene er måske startet i ny børnehave eller skole. Kvinden har måske fået nyt arbejde, eller er uden arbejde.

Det er meget vigtigt, at de får den rette støtte og hjælp i denne tid til at takle den nye hverdag og de mange nye spørgsmål. 

Kvinderne bor i gennemsnit et halvt år i Danners krisecenter. Men vi ved det tager minimum to år at bryde med volden. Og risikoen for at vende tilbage til et voldeligt forhold er størst, når kvinden flytter fra krisecentret. Derfor er det meget vigtigt, at de får den helt rette hjælp og støtte, når de står alene igen efter opholdet på krisecenter.

I dag ligger ansvaret for efterværnet i kommunerne, hvor kvinden får tilknyttet en familierådgiver som kontaktperson. Men kommunernes efterværn handler primært om støtte til praktiske forhold om bolig, økonomi, arbejde, uddannelse, samvær mv.

Læs også: “Et godt efterværn forebygger vold mod kvinder”

Vi ved, at kvinderne også har behov for psykologisk hjælp og for at bevare relationen til de personer, der har været der for dem i krisecentret. Personer, som de har opbygget tillid til og føler sig trygge ved, som kender deres historie og har særlig forståelse for voldens konsekvenser og kompleksitet. Charlotte Skelkjær, en tidligere beboer i Danners krisecenter, beskriver det således:

“Den fortsatte relation til Danner, da jeg flyttede fra krisecenteret, har været afgørende for min vej ud af vold. Danners efterværn betød alt for mig. Det var et helle, som jeg kunne læne mig op ad.”

I Danners efterværnsforløbet hjælper vi kvinderne med at finde sig selv igen og styrken til at klare den nye hverdag og de mange nye spørgsmål, de skal forholde sig til.

Det er de samme pædagoger, psykologer og socialrådgivere, som kvinderne kender fra krisecentret, der hjælper dem videre. De får tilbudt hjemmebesøg, individuelle samtaler, gruppeforløb og selvhjælpsgrupper. De har også mulighed for at deltage i foredrag og workshops om parforhold, økonomi mv.

Efterværnet har stor betydning for kvinden:

  • Hun får bearbejdet sine oplevelser med volden
  • Hendes selvværd, forældreevne, relation til familie, venner og arbejdsliv styrkes
  • Hun har større chance for ikke at vende tilbage til et voldeligt forhold
  • Undersøgelser viser, at efterværnet er meget efterspurgt af kvinderne, fordi de får det bedre

Efterværnet har stor betydning for kvindens børn og samfundet:

  • Barnets risiko for selv at blive udsat for vold eller voldsudøvere i voksenlivet mindskes
  • Vold mod kvinder skønnes at koste en halv milliard kroner og op mod 95 millioner kroner i årlig tabt arbejdsfortjeneste. Derfor er efterværnsindsats også en god investering for samfundet.

Danner tilbyder psykologisk efterværn, som et af få af landets krisecentre. Det kan vi gøre, fordi vi er en privat organisation, der med hjælp fra private støtter og donorer har mulighed for at skabe særlige tilbud.

Ikke alle krisecentre har den mulighed i dag, og flertallet af de 2.000 kvinder, der flytter fra et krisecenter hvert år snydes for denne hjælp. Derfor arbejder vi på at få sikret det psykologiske efterværn til alle kvinder, der har boet på krisecenter.

Det gør vi ved at presse på politisk med opbakning fra den danske befolkning i en underskriftindsamling. Du kan også skrive under: Kvinder skal have ret til psykologhjælp efter ophold på krisecenter


Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt