Efter krisecentret

Tiden efter et krisecenterophold er ofte præget af stor usikkerhed. Her har kvinderne og deres børn har brug for særlig støtte – et særligt efterværn – for at bryde med volden. I efterværnet spiller krisecentret en afgørende rolle.

Kvinder bor i gennemsnit et halvt år i Danners Krisecenter. På krisecentret finder de ro og trygge rammer. I Danner får kvinderne og deres eventuelle børn rådgivning til at bearbejde volden af psykologer, pædagoger og socialrådgivere med lang erfaring og viden om vold.
 
Risikoen for at vende tilbage til et voldeligt forhold er størst, når kvinden flytter fra krisecentret. Tiden efter er ofte præget af stor usikkerhed, og behovet for en nær støtteperson med forståelse for volden og kvindens særlige situation er helt nødvendig. Danner tilbyder derfor efterværn i tiden efter opholdet på krisecenter.
 
Læs også: “Et godt efterværn forebygger vold mod kvinder”

Hvad er Danners efterværn?

Danners efterværn er et forløb, som har fokus på at genopbygge kvinderne og hjælpe dem med at bryde med volden. Indsatsen varetages af Danners pædagoger, psykologer og socialrådgivere med erfaring og særlig viden om vold. Kvinderne og deres eventuelle børn få tilbudt hjemmebesøg, individuelle samtaler, gruppeforløb og selvhjælpsgrupper. De har også mulighed for at deltage i foredrag og workshops om parforhold, økonomi, handy woman-kurser mv.

Det gode efterværn kræver samarbejde

I dag ligger ansvaret for efterværn i kommunerne. Men kommunernes efterværn handler primært om støtte til praktiske forhold om bolig, økonomi, arbejde, uddannelse, samvær mv. Derudover er kvinden tilknyttet en fast kontaktperson, kommunens familierådgiver.

I Danner mener vi ikke, at kommunernes tilbud er tilstrækkeligt. Kvinderne har brug for at bevare relationen til rådgiverne i krisecentret, som de føler sig trygge ved, som kender deres historie og har forståelse for voldens konsekvenser og kompleksitet.

Nyt samarbejde med Københavns Kommune

Danners kampagne #stårstadig nåede i 2015 bredt ud og har skabt meget opmærksomhed om efterværnet. 2015 blev derfor året, hvor Danner indgik et samarbejde om et treårigt projekt med Københavns Kommune. I projektet skal vi i fællesskab finde frem til de bedste metoder i efterværnsarbejdet. Projektet løber fra 2016 til 2018.

Et godt samarbejde mellem kommuner og krisecentre om efterværnet er altafgørende for at bryde med volden.


Følg os på Facebook

Modtag nyhedsbrev

Få nyheder som betyder noget

Skriv under og giv voldsudsatte kvinder ret til psykologhjælp