Afghanistan

Hjælp til voldsudsatte kvinder og børn i Afghanistan

Afghanistan er et konservativt land, der har været præget af borgerkrig i mange årtier. Mange kvinder lever i voldelige forhold og med begrænsede rettigheder. Derfor har Danner, de seneste fem år, samarbejdet med fire partnerorganisationer om at bekæmpe vold mod kvinder og børn i Afghanistan.

Danner har 40 års erfaring med voldsudsatte kvinder og børn, og det er vores mission at forbedre indsatsen for netop voldsudsatte kvinder og børn i Afghanistan. Det gør vi sammen med andre organisationer og i samarbejde med vores egen projektkoordination i Afghanistan.

Projektet fokuserer særligt på at uddanne og opkvalificere krisecentre i Afghanistan. Vores samarbejdspartnere driver i dag 23 af Afghanistans 26 krisecentre. Træningsforløbene bliver koordineret og udført af Danner. Vi lægger især vægt på at uddanne krisecentermedarbejderne i metoder til at behandle og hjælpe kvinder og børn på krisecentre. Vi underviser også i at forebygge traumatisering af medarbejderne på krisecentre, fordi det ofte er hårdt – og til tider farligt - at arbejde på kvindekrisecentre i Afghanistan. 

Derudover støtter Danner det afghanske koordinationsnetværk for kvindekrisecentre. På den måde kan vi være med til at skabe koordinering og vidensdeling blandt de nationale aktører. Det er vigtigt, for at deres stemmer kan blive hørt.

Til sidst fokuserer vi på at afholde rundbordsmøder og seminarer for partnere, organisationer, interessenter og eksterne fagfolk. Her arbejder vi på at formidle ny viden og styrke samarbejdet mellem de nationale NGO’er og statslige institutioner i Afghanistan. Det er en meget vigtig del af vores arbejde, fordi det er med til at styrke det nationale samarbejde og hjælpe staten til at kunne sikre voldsudsatte kvinder og børn den retshjælp og beskyttelse, som de har krav på.

Lige nu arbejder vi intensivt på at forankre aktiviteterne, så lokale kræfter kan overtage arbejdet. Med den indsats håber vi, at det gode arbejde kan føres videre, og der kan bygges mere på i fremtiden. Herfra vil Danner fungere som en strategisk partner.

Projektet finansieres af Den Danske Ambassade i Kabul.

 


Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt