Danner mener

Danner gør vold i nære relationer til et samfundsanliggende

Læs vores nyt og blogs og deltag i debatten.


Danners direktør, krisecenterleder, videnskonsulenter og andre i Danner kommenterer og debatterer om vold og ligeværd mellem kønnene.
Forebyggelse af partnervold kræver ligeværd mellem kønnene.
Voldsudsatte kvinder overlades til sig selv, når de forlader et af landets krisecentre. De har ikke ret eller råd til den psykologhjælp, de skal bruge for at komme ud af volden og blive hele mennesker igen.

Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt