Danners Krisecenter

Danners Krisecenter hjælper kvinder og deres børn, hvis de har været udsat for vold i nære relationer. Vi støtter kvinder ved at styrke deres handlekraft og tro på egne evner. Og vi giver børn redskaber til at håndtere de bekymringer og skader som volden har forårsaget. Vores møde med enhver voldsudsat kvinde og hendes eventuelle børn sker i respekt for den enkelte og med stor voldsfaglig viden.
 

18 kvinder og 18 børn

Danners Krisecenter har plads til 18 kvinder og 18 børn ad gangen. Et ophold hos Danner varer i gennemsnit fire måneder, men det kan svinge rigtig meget, fra få dage til mere end et år afhængig af situationen. Hvert år giver vi beskyttelse og rådgivning til mere end 60 kvinder og deres børn.


Krisecenterets ansatte og frivillige

Krisecenteret har forskellige fagfolk ansat, som alle har et indgående kendskab til voldsformerne og de psykiske konsekvenser volden har. Vi har både socialrådgivere, pædagoger og psykologer ansat, flere har desuden gennemgået specialiserede tillægsuddannelser i forskellige typer af terapi. Krisecenteret har også tre natte- og weekendvagter samt en leder og en souchef.

Ud over de ansatte medarbejdere arbejder næsten 200 kvinder frivilligt i Danner. De tager sig af opgaver som telefonrådgivning, modtagelse af akutte henvendelser ved døren, receptionsopgaver, netværksdannelse mellem beboerne, børnepasning, pasning af vores terapihave med videre. Danners frivillige kvinder har en særlig drivkraft og bevidsthed
 

Grundig samtale før indflytning

Før man kan blive visiteret til et ophold på Danners Krisecenter skal man gennem en samtale og en vurdering af Danners professionelle personale. Her vil kvindens situation og fortælling blive vurderet ud fra nogle faglige værktøjer, og først herefter kan det besluttes om et krisecenter er den rigtige løsning for kvinden. Hvis ikke henviser vi ofte videre til andre tilbud. Hvert år må vi desværre sende rigtig mange kvinder videre til enten andre krisecentre eller andre tilbud, da vi ikke har plads til alle dem, der egentlig har brug for vores hjælp.
 

Tre faser under opholdet

Når man bor på Danners Krisecenter arbejder vi ofte ud fra, at både kvinder og børn skal gennem tre faser. Stabiliseringsfasen, hvor man kommer i sikkerhed og ro efter lang tids pres og stress. Erkendelsesfasen, hvor man kigger på det skete med nye øjne og begynder at bearbejde oplevelserne ved hjælp af Danners professionelle støtte og rådgivning. Udlogeringsfasen, hvor man begynder at forholde sig til hvad der skal ske, når de skal til at genetablere en hverdag med både psykiske og praktiske udfordringer.
 

Vi afviser aldrig bare blankt

Vi sender ikke en kvinde tilbage til en voldelig mand. Hvis hun vender tilbage til ham, er det fordi, hun selv vurderer, at det er bedst. Vi hjælper altid med sikkerhedsstrategier eller andre korttidsplaner, hvis kvinden har brug for det. Det kan være ophold hos en veninde eller i sjældne tilfælde hjælp til indlogering et anonymt sted indtil en mere permanent løsning er fundet.
 

For få pladser

Vi beklager naturligvis, at vi ikke har plads til alle dem, der har brug for vores hjælp. Vi anbefaler alligevel, at man kontakter os, hvis man føler man har brug for akut hjælp. Danners Videnscenter arbejder målrettet for at fjerne pladsmanglen på landets krisecentre, dels ved at argumentere for flere pladser, dels ved at tilbyde ambulant rådgivning i Sig Det Til Nogen.
 

Fire faktorer har indflydelse på volden

Årsagerne til vold i nære relationer har ikke kun én årsag. Når vi skal hjælpe en voldsudsat kvinde, kigger vi derfor på volden ud fra en bred forståelsesramme for at kunne ændre de forhold, der har muliggjort volden.


For at forstå og forebygge volden arbejder Danner ud fra et helhedssyn, der der baserer sig på Den socio-økologiske model. Vi tager derfor udgangspunkt i

  1.  den enkelte kvindes egen bagage

  2. de nære forhold, der gør sig gældende i relationen til udøveren

  3. det lokale miljø omkring hende fx om hun lever i fattigdom, er del af et specielt miljø eller andre situationsbestemte faktorer

  4. de strukturelle normer i samfundet om fx kønsmæssig, social og økonomisk ulighed eller manglende lovgivning


Rådgivningstilbud

Ud over at drive et af landets mest markante krisecentre, tilbyder Danner også ambulant rådgivning i Sig Det Til Nogen, sammen med Ringsted og Randers krisecentre.

Vi har desuden en døgnåben telefonrådgivning, hvor både voldsudsatte, pårørende og fagfolk kan ringe ind og få hjælp og råd i forbindelse med vold i nære relationer. Hvert år ringer mere end 2000 til vores telefonrådgivere, som oftest er frivillige kvinder med en særlig oplæring. I perioder sidder også faguddannet personale ved telefonen.  

Danner har også opsøgende indsats for kvinder med migrantbaggrund. Disse kvinder er særligt isolerede og risikerer i særlig grad at blive udsat for vold. For at kunne give dem samme adgang til deres rettigheder som andre, er vi nødt til at gøre noget særligt for at hjælpe dem med at bryde de barrierer, der står i vejen for dem.


Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt