Danners krisecenter


Danners krisecenter hjælper kvinder og deres børn, der har været udsat for vold i nære relationer. Vi støtter kvinderne ved at styrke deres handlekraft og tro på egne evner.

Danners krisecenter har plads til 18 kvinder og 18 børn ad gangen. Et ophold hos Danner varer i gennemsnit fire måneder, men det kan svinge rigtig meget fra få dage til mere end et år, afhængig af situationen. Hvert år giver vi beskyttelse til mere end 60 kvinder og deres børn.

Fakta om kvinder og børn på krisecentre

  • Ifølge tal fra Danmarks Statistik er det meget forskelligt, hvor længe en kvinde og hendes børn bor på krisecenter. I 2017 boede hver kvinde i gennemsnit 62 døgn på et krisecenter - men der er store regionale forskellige. Der er markant flere af de voldsudsatte kvinder fra Region Hovedstaden, der har lange ophold. Næsten 30 procent af de indskrevne kvinder her opholdte sig mellem 120-365 døgn på et krisecenter i 2017. 
  • Kvinder, der bor på krisecenter er i gennemsnit 35 år. Knap en femtedel af kvinderne, der boede på krisecenter i 2017 var mellem 18-24 år, mens 10 procent af kvinderne var 50 år og derover.
  • Omkring halvdelen af kvinderne (817 kvinder) har dansk herkomst. 41 procent af kvinderne (699 kvinder) har andet oprindelsesland end Danmark.

Se hele årsstatistikken 2017 om kvinder og børn på krisecenter på Socialstyrensens hjemmeside. 


Danners Videnscenter arbejder for at stoppe vold i nære relationer med et særligt blik for den kønsbaserede vold.
Læs om Danners historie fra stiftelsen i 1873, foranledet af Grevinde Danner, frem til i dag: Fra græsrodsbevægelse til professionel organisation.
Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig til ledige stillinger, studiepraktikker, frivillige job, uopfordrede ansøgninger og spørgsmål.
I Danner lægger vi stor vægt på hele tiden at lære af og forbedre vores arbejde. I den forbindelse har vi en række voldsfaglige tiltag, som er med til at kvalitetssikre vores arbejde, forebygge vold i nære relationer og styrken hjælpen til voldsudsatte.
Videnscenteret har udgivet flere rapporter og bøger for at udbrede kendskabet til vold mod kvinder og det helende arbejde med voldsudsatte kvinder.
Danner videnscenter arbejder, gennem research og dokumentation, for at skabe ny viden om vold mod kvinder. Den viden, vores forskning bringer, bruger vi til at skabe offentlig debat og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

25. februar 2020
Kom til foredrag i Danner, og få indblik i organisationen, vores særlige historie samt vores viden om og arbejde med vold i nære relationer.