Danners krisecenter

Danners krisecenter har plads til 18 kvinder og 18 børn. Alt efter situationen varer et ophold fra få dage til mere end et år - gennemsnittet er 4 måneder. Hvert år giver vi beskyttelse til mere end 60 kvinder og deres børn.

Mange af vores beboere er traumatiserede efter at have været udsat for vold. På krisecenteret får de den tryghed og ro, de har brug for, og desuden har de mulighed for fællesskab med andre i samme situation. Hver dag arbejder både ansatte og frivillige med at støtte kvinderne ved at styrke deres handlekraft og tro på egne evner.


Krisecenterets ansatte og arbejde

I krisecenteret er der i dagtimerne socialfagligt personale, pædagoger, psykologer. Resten af tiden varetager en stor gruppe af frivillige kvinder funktionerne. Om natten er der vågne nattevagter og i weekenden er der weekendvagter. Danners krisecenter er et trygt sted, der giver støtte, omsorg og rådgivning – her er nogen at tale med alle døgnets 24 timer, og her har personalet tavshedspligt. 


Socialrådgivernes primære opgaver

 • Screeningssamtaler med henblik på indlogering af kvinder
 • Dialog med myndigheder i den enkelte kvindes eller families sag
 • Individuelle samtaler med beboere om sociale og rettighedsmæssige problemstillinger
 • Rådgivning af den enkelte kvinde eller familie om livsstrategier efter at have været udsat for vold
 • Planlægning af den rette indsats for den enkelte kvinde eller familie i samarbejde med kolleger


Pædagogernes primære opgaver:

 • Samtaler og samvær med børn og deres mødre, når de bor på krisecenteret
 • Varetagelse af børnenes interesser
 • Vurdering af børnenes trivsel og skadevirkninger af volden
 • Planlægning af den rette indsats for den enkelte familie i samarbejde med kolleger
 • Styrke børnenes muligheder for at komme godt videre 


Psykologernes primære opgaver:

 • Regulere barnets og moderens trivsel og samvær
 • Behandle barnets traumer gennem samtaler, naturbaseret terapi eller andet
 • Tage hånd om moderens svækkede forældreevne (for at sikre barnet bedst mulige betingelser)


Frivilliges primære opgaver:

 • Give åben telefonrådgivning til kvinder, pårørende og fagfolk
 • Passe Danners reception (fra kl. 9 til 17 alle hverdage) 
 • Sikre en empatisk omsorg for beboere og brugere af huset
 • Deltage i uddannelsesdage (som hele tiden sikrer at Danners frivillige er klædt på til at varetage deres meget alsidige og krævende opgaver)

Fakta om kvinder og børn på krisecentre

 • Ifølge tal fra Danmarks Statistik er det meget forskelligt, hvor længe en kvinde og hendes børn bor på krisecenter. I 2017 boede hver kvinde i gennemsnit 62 døgn på et krisecenter - men der er store regionale forskellige. Der er markant flere af de voldsudsatte kvinder fra Region Hovedstaden, der har lange ophold. Næsten 30 procent af de indskrevne kvinder her opholdte sig mellem 120-365 døgn på et krisecenter i 2017. 
 • Kvinder, der bor på krisecenter er i gennemsnit 35 år. Knap en femtedel af kvinderne, der boede på krisecenter i 2017 var mellem 18-24 år, mens 10 procent af kvinderne var 50 år og derover.
 • Omkring halvdelen af kvinderne (817 kvinder) har dansk herkomst. 41 procent af kvinderne (699 kvinder) har andet oprindelsesland end Danmark.

Se hele årsstatistikken 2017 om kvinder og børn på krisecenter på Socialstyrensens hjemmeside. 


Afdelingen krisecenteret

Danners krisecenter har plads til både enlige kvinder og kvinder med børn. Vi har i alt 18 værelser, og tilsammen har vi plads til 18 kvinder og 18 børn. Hvis en kvinde har op til to børn, kan vi indlogere hende på et af vores værelser, der er beregnet til det. Hvis hun har mere end to børn, har vi nogle få værelser, som kan slås sammen, så der er plads til hele familien. Det kræver naturligvis, at værelserne er ledige.

De enkelte lejligheder i Danners krisecenter er venlige og imødekommende. Det styrker beboernes trivsel og velvære. Lejlighederne er fordelt på flere etager, og på hver etage er der fælleskøkken og fælles stuer. Vi opfordrer beboerne til at benytte fællesarealerne - En vigtig del af helingen efter at have været udsat for vold, er at man åbner op over for andre og ikke hænger fast i et mønster af ensomhed og isolation. Flere af vores tidligere beboere holder stadig i dag fast i de fællesskaber, der blev skabt under deres ophold. 


Metodearbejde

Danner arbejder ud fra voldspecialiserede og beskrevne metoder. De fleste kvinder, som kommer til Danner, oplever for første gang, at nogen forstår dem. Danner har en anerkendende tilgang til enhver, der har været udsat for vold. Vi arbejder ud fra en narrativ tilgang, hvor dét at fortælle om sine oplevelser er en del af helingsprocessen. Med voldsfaglig professionalisme og kendte værktøjer hjælper og rådgiver vi voldsudsatte kvinder og deres børn. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes livssituation og lægger sammen med kvinden eller barnet en plan for, hvad der skal ske.

Nå man har været udsat for vold gennemgår man en række faser; ambulant face, stabiliseringsfasen, opholdsfasen, erkendelsesfasen og udlogeringsfasen. I Danners metodemanual ’Sådan arbejder vi’ kan du læse om de 5 faser, som danner grundlag for krisecenterets teoretiske tilgange og metodiske greb. Håndbogen er udarbejdet på baggrund af erfaringer og viden inden for området og fungerer som en fælles referenceramme
for Danners arbejde med den enkelte kvinde og det enkelte barn. 


Efter krisecenteret

Det kan være vanskeligt at etablere sig, efter man har boet på krisecenter. Det, man har lært og de erkendelser, man er kommet igennem kan være svære for andre at se. Derfor er det naturligt, at man kan føle sig sårbar, når man igen skal ud og stå på egne ben. Det er grunden til, at Danner tilbyder månedlige gruppesamtaler til kvinder og børn, som har afsluttet krisecenterophold - såkaldte efterværnsforløb. Med finansloven 2019 har vi fået mulighed for at tilbyde op til 10 psykologsamtaler. Samtalerne oplever mange, som en stor tryghed, og det er Danners professionelle vurdering, at et efterværn er en rigtig vigtig støtte til at finde fodfæstet igen efter at have boet på krisecenter.


Boliger i Jægerspris 

Danner har længe ønsket at kunne tilbyde kvinder og børn på krisecenter at kunne bo i såkaldte udslusningsboliger efter endt ophold, så overgangen til egen bolig bliver mindre brat og flankeres af et fagspecialiseret efterværn med fokus på genetablering og fastholdelse af et liv uden vold. I efteråret 2017 blev det, i samarbejde med Jægerspris Slot, og en række krisecentre, en realitet: Kvinder med børn, som har brug for stabilitet efter krisecenterophold, kan blive visiteret til en lejlighed på Jægerspris Slot. I lejlighederne på Jægerspris Slot er der mulighed for fortsat socialfaglig støtte og at indgå i et fælleskab og opbygge sociale relationer med andre, der kender det at blive udsat for vold. 
Det er krisecentrene rundt om i landet, der, såfremt der er plads, indstiller til boligerne.


Danners Videnscenter arbejder for at stoppe vold i nære relationer med et særligt blik for den kønsbaserede vold.
Mange tusinde voldsudsatte kvinder i Danmark får ikke den nødvendige hjælp. Med Danners rådgivningscenter er det vores mål at hjælpe langt flere end i dag.
Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig til ledige stillinger, studiepraktikker, frivillige job, uopfordrede ansøgninger og spørgsmål.