fbpx

Det farligste tidspunkt er, når hun bryder med volden

Den periode, hvor en kvinde beslutter sig at forlade sin voldelige kæreste eller mand, kan være farlig. Derfor skal hun have hjælp til at komme sikkert ud af volden.

I foråret slog en ung kvinde op med sin kæreste. Han havde været voldelig i lang tid, og hun havde længe taget tilløb til at forlade ham. Kort tid efter tikkede en sms fra kæresten ind på kvindens telefon. Der var et billede af en affolket perron på Ishøj station. Et rødt S-tog nærmede sig i horisonten. ”Jeg springer ud foran toget, hvis du går” skrev han til hende. 

Det er aldrig til at vide, hvordan en voldelig mand reagerer, når en kvinde forsøger at gå fra ham. Men der er ingen tvivl om, at det kan være farligt, når en voldsudsat kvinde gør forsøget. Det fortæller Lone Petersen, der er rådgiver i den ambulante rådgivning, Sig det til nogen. Hun er én af Danners mest rutinerede, når det kommer til at vurdere en voldsudsat kvindes sikkerhed. 


Når den voldelige mand ændrer adfærd, er det en alarmklokke.

”Når den voldelige mand ændrer adfærd, er det en alarmklokke. Det kan have mange udtryk. Han kan prøve at blive sød og medgørlig. Eller han kan gå fra at være dybt kontrollerende til pludselig at blive helt stille. Og så kan den fysiske vold eskalere,” siger Lone Petersen. Hun husker blandt andet en 45-årig kvinde, der slog op med kæreste efter mange års forhold med vold. Et par dage efter brød manden ind i kvindens lejlighed, mens hun sov. Kvinden vågnede, da han rev dynen af hende, mens han råbte at hun skulle komme til fornuft og komme tilbage. Til sidst tog kvælertag på hende.

Lone Petersen understreger, at alle voldsudøveres reaktioner på et brud kan være farlige. For de har næsten altid til formål at få kvinden til at vende tilbage i forholdet. Og desværre viser al erfaring, at volden sjældent aftager, når kvinden vender tilbage. Den unge mands sms’er var en klar trussel om, at han ville tage sit eget liv. Netop trusler om selvmord kan faktisk være en trussel om, at han også vil skade kvinden. Det har bl.a. britisk forskning vist.

Farligst at gå

Partnerbrud er én af de største risikofaktorer for drab. Det viser blandt andet amerikansk forskning fra professor og ph.d. Jacqueline Campbell fra John Hopkins School of Nursing, som har forsket i risikoen for partnerdrab. På baggrund af sin forskning og samtaler med voldudsatte kvinder har hun udviklet et værktøj, som kvinderne kan bruge til at vurdere deres egen risiko sammen med en fagperson. ”Har du forladt ham, efter du har boet sammen med ham, i løbet af det seneste år?”, lyder et af de første spørgsmål i skemaet. 

En række udenlandske forskningsstudier viser, at mellem en tredjedel og halvdelen af partnerdrab mod kvinder var sket i forbindelse med partnerbrud, eller når kvinden havde indikeret, at hun ønskede at gå.  

Tal fra Danmark viser samme billede. De seneste 25 år har partnerbrud været medårsag til næsten en tredjedel af de knap 300 partnerdrab mod kvinder. I ph.d.-afhandlingen ‘Drab i Danmark 1992 – 2016’ fra 2020 har retsmediciner Asser Hedegård Thomsen afdækket samtlige 1417 drab begået i Danmark over en 25-årig periode, og her fandt han sammenhængen mellem partnerbrud og drab. Politikens #partnerdrabsdatabase viser også, at en del drab de seneste seks år er sket i forbindelse med, at kvinden har ønsket skilsmisse eller netop har forladt sin voldelige partner.


Så eskalerer alvoren, når de taber kontrol eller status

At kvinden forsøger at slutte forholdet med sin voldelige mand, kan gøre hans ønske om at ”eje” og kontrollere kvinden endnu større. Det amerikanske forskerpar Dobash & Dobash har forsket i partnervold og -drab igennem tre årtier og advarer om, at partnerbrud i voldelige relationer kan øge risikoen for mere vold. 

Risikoen for drab stiger altså, når hun ønsker at bryde ud af forholdet. Analytiker i Nordsjællands Politi, Kristian Løwenstein, har netop udgivet en omfattende kortlægning af voldelige partneres adfærd. I sit materiale fandt han blandt andet en gruppe mænd, der udøver grov vold og drabsforsøg, men som politiet ikke har haft kendskab til, før den alvorlige hændelse har fundet sted. 

”Når vi kradser i overfladen, kan vi se de samme elementer som i andre sager [partnervoldssager, red.]: stalking, psykisk vold og behov for kontrol. Og så eskalerer alvoren, når de taber kontrol eller status, hvilket bidrager til, at der opstår de her meget farlige situationer,” siger Kristian Løwenstein i et interview med Politiken

Løbende vurdering af risiko

Partnerbrud i et voldeligt forhold fører dog heldigvis kun sjældent til livsfarlig vold eller drab. Det siger Karen Lauritsen, der er chef for rådgivningen ‘Sig det til nogen’. Men når voldsudøveren fornemmer, at kvinden er ved at tage skridtet til at gå, vil han typisk reagere – og det kan blive rigtigt farligt. 


Så snart kvinden begynder at erkende, at hun er udsat for vold, så snart hun begynder at se mønstret, øges risikoen for hende.

”Så snart kvinden begynder at erkende, at hun er udsat for vold, så snart hun begynder at se mønstret, øges risikoen for hende. Hendes partner mærker med det samme, at kvinden begynder at røre på sig. I starten kan det være små bevægelser, som fx at hun forsøger at opsøge sit netværk en smule mere, eller at hendes kropssprog er anderledes i grænseoverskridende situationer. Men når man lever sammen, og når den voldelige partner konstant kontrollerer kvinden, så mærker han med det samme, når noget er forandret,” fortæller Karen Lauritsen. 

Selvom der ikke er risiko for drab, kan et brud godt være farligt for kvinden på andre måder. Hun kan fx føle sig tvunget til at blive i forholdet, og det kan være farligt for hendes mentale helbred eller for hendes børn at blive i volden. 

Derfor er de løbende risikovurderinger, som dem, socialrådgiver Lone Petersen laver, helt afgørende, siger Karen Lauritsen. 

“De fleste voldsudsatte kvinder vil have brug for hjælp til at vurdere risikoen og lave en sikkerhedsplan, hvis de har været i volden i længere tid,” siger hun.

Hjælp fra en fagperson

En undersøgelse af den amerikanske forsker, Jacqueline Campbell, viser, at voldudsatte kvinder er gode til at vurdere risikoen for, at de vil blive udsat for ny vold. Derfor skal sikkerhedsplaner laves sammen med kvinderne. Men voldudsatte kvinder undervurderer ofte risikoen for drab eller livsfarlig vold, viser Campbells forskning.  

Når Lone Petersen laver sikkerhedsvurderinger sammen med en voldsudsat kvinde, læner hun sig meget op ad kvindens fortælling om volden. 


Det handler om at få afdækket hele voldsbilledet.

”Det handler om at få afdækket hele voldsbilledet. Spørge ind til hendes viden om ham. Afdække hans profil, og hvordan han reagerer i forskellige situationer. Hvor opsøgende er han? Hvor meget kontrollerer han? Så vurderer jeg kvindens sikkerhed. Skal hun på krisecenter, eller hvordan kan hun ellers bevare sin sikkerhed?” siger Lone Petersen. Fx råder hun voldsudsatte kvinder til ikke at fortælle manden ansigt til ansigt, at de ønsker skilsmisse. Man kan godt afslutte forholdet på en respektfuld måde og samtidig passe på sin sikkerhed, mener hun. 

Den faglighed, som Lone Petersen trækker på, er vigtig for at kunne hjælpe kvinder sikkert ud af volden. For selvom kvinderne ofte er gode til at navigere i volden, har de fleste voldsudsatte kvinder brug for hjælp fra én, der ved noget om vold og kan hjælpe med det fulde billede. 

For den unge kvinde, hvis kæreste truede med selvmord over sms, har det været helt afgørende at få hjælp fra en fagperson. Det er Lone Petersen ikke i tvivl om. 

”Det har betydet rigtigt meget for hende, at der har været en fagperson, som har spejlet, hvor voldsomt det, hun har været udsat for, er. At der er én, der tager volden helt alvorligt. Det tror jeg ikke, at hun havde kunnet selv. Det siger hun også selv,” fortæller Lone Petersen.  

Giv din underskrift! Sammen kan vi lægge pres på politikere og myndigheder til at sætte ind, så alle voldsudsatte får en lovbestemt hjælp – også selvom de ikke skal bo på krisecenter.

Læs mere

Matildes ekskæreste gik fra at være den store kærlighed til at være...
Det er ikke sikkert, man har brug for at flytte på krisecenter,...
Skriv under i dag! Sammen kan vi lægge pres på politikerne og...