Det pædagogiske arbejde i Danner

Børn reagerer på vold, både hvis de selv er blevet udsat for den, eller når de har overværet den. Nogle børn reagerer ved at blive stressede og udadreagerende, mens andre lukker sig inde. Danners pædagogiske medarbejdere griber barnet, hvor det er.

Det er afgørende for et barns heling, at han eller hun får hjælp til at bearbejde sine traumer. Hos Danner har vi pædagoger ansat, som støtter børnene fra første dag de flytter ind. Alle børn har forskellige behov afhængig af personlighed, alder og oplevelser med vold. Når de kommer til Danner er det måske første gang de møder voksne, som kan tale med dem om volden på en anerkendende og nøgtern måde.

Når et barn kommer til Danner sammen med sin mor, er han eller hun i en akut krise, hvor det er vigtigt at skabe tryghed omkring barnet. Det handler om tryghed ved at være kommet væk fra en hverdag med vold, men det er også tryghed i form af at opleve struktur og forudsigelighed. Vores pædagoger taler med barnet om, hvorfor han eller hun nu er på krisecenter, og hvad der skal ske herfa. Nogle gange kan det være en god idé at lave en tidslinje, så barnet kan overskue de ting, der er sket og de ting, som skal ske.

Børn, der bor på krisecenter, kan have oplevet forskellige former for vold. Læs om voldens fem former

Når den akutte krise er overstået, er der en stabiliseringsfase, hvor pædagogerne hjælper barnet med at bryde tavsheden og tale om volden. Det er vigtigt, at barnet får mulighed for at fortælle om sine oplevelser og sine følelser. For nogle børn er det svært at sætte ord på, og derfor kan det hjælpe, hvis de får lov at tegne deres historier eller udtrykke sig igennem leg med legetøj. Når begynder at åbne op og fortælle om sine oplevelser, er det vigtigt, at pædagogen har et helhedsblik på barnet, både via moderens fortællinger og den viden der ligger i sagsakter fra kommunen, på den måde bliver barnets oplevelser anerkendt og sat ind i en større kontekst.

LÆS OGSÅ: BØRNS FØLELSER ER KAOS, NÅR DE LEVER MED VOLD

Efter noget tid føler barnet sig mere tryg på krisecenteret og oplever mindre angst og stress. I opholdsfasen kan vi begynde at bearbejde barnets traumer, for at hjælpe barnet til at opbygge tillid til sig selv, til sin mor og til omverdenen.

Tilliden til sig selv kan opbygges ved at Danners pædagoger gør barnet bevidst om dets færdigheder og styrker: ”Så tog du din lillebror i hånden og gemte jer under bordet. Det var flot og godt, at du ville beskytte ham.” Derudover hjælper det, at barnet hører, at der findes andre børn, som har oplevet det samme.

Genskabelse af tilliden til mor handler om at forbedre relationen mellem mor og barn. Når en familie har levet med vold i mange år, skader det ofte moderens forældreevne, fordi hverdagen har været meget uforudsigelig og skrøbelig. På krisecenteret er de ydre omstændigheder ændret, så der er ro og støtte til at genoprette en god relation mellem mor og barn.

LÆS OGSÅ: VOLD HAR STORE KONSEKVENSER FOR BØRN - OGSÅ I VOKSENLIVET

Tillid til omverdenen handler om at pædagogerne hjælper barnet med at skabe relationer til privatpersoner og professionelle netværk, kan støtte børnene, når de flytter fra Danners krisecenter.

Den sidste fase er udlogeringsfasen. Når barnet og dets mor skal udlogeres fra krisecenteret taler vores pædagoger med barnet om de konkrete spørgsmål, bekymringer og glæder, som barnet har i forbindelse med fraflytningen og det nye liv. Ved afskeden giver man ofte barnet noget med hjem, som det senere kan tage frem og minde dem og krisecenteret. Det kan være en fælles fortælling eller en tegning, som barnet har lavet under opholdet på krisecenteret.  

Vil du hjælpe børnene og deres mødre? SMS Danner til 1919 og støt med 100 kr.

 


Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt