En bedre social arv

Hvert år udsættes 22.000 børn i Danmark direkte eller indirekte for vold i familien. Volden påvirker barnets trivsel på kort sigt og kan ofte også påvirke på længere sigt. Danner ønsker at modvirke, at volden vedbliver at være en del af disse børns liv og bæres videre til næste generation.

Formålet med projektet “En bedre social arv” var at skabe den bedst mulige indsats omkring de voldsudsatte børn i krisecentret og bidrage til en fyldestgørende og langsigtet støtte i børnenes videre tilværelse. Yderligere var formålet at bidrage til en videreudvikling af den hjælp, vi som samfund kan tilbyde familier med vold.

Projektets mål var: At opkvalificere det psykologfaglige aspekt af arbejdet, styrke voldsudsatte mødres forældreskab samt fremme støtten i barnets professionelle og private netværk. Viderebringe vores kendskab til vold og det specifikke barns behov samt fremme den videre støtte, hvilket sker ved at styrke samarbejde og vidensudveksling med kommunale sagsbehandlere. Projektet blev afsluttet i sommeren 2011.

En tværfaglig personalegruppe arbejdede med at udvikle vores indsats for børn og mødre inden for ”Børneprojektet”, der var et selvstændigt fire-årigt projekt i programmet ”En bedre social arv” under Servicestyrelsen (nu Socialstyrelsen).

Projektet rummer de tre delprojekter

  • Evaluering af viden og metoder i arbejdet med voldsudsatte børn
  • Metodeudvikling
  • Vidensformidling og dialog omkring indsatsen for børn

Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt