Er dit barn udsat for vold?

Er dit barn udsat for vold?
Det kan have alvorlige konsekvenser for børn at leve med vold i hjemmet. I Danner har vi lang erfaring med og viden om den vold, som børn kan være udsat for i hjemmet og om den hjælp, de har brug for.


Børn reagerer forskelligt

Børn, der er udsat for vold i nære relationer, reagerer forskelligt. Nogle reagerer aktivt og er fx angste og udadreagerende, mens andre reagerer passivt og er fx indadvendte og depressive. Nogle børn har koncentrations- og indlæringsvanskeligheder, nogle har opmærksomhedsproblemer og nogle reagerer ved at være pligtopfyldende. De mest forekommende reaktioner er søvnproblemer, PTSD, øget sensitivitet og tilknytningsvanskeligheder.

Børn og vold i tal 

Det kan have store konsekvenser for et barn at være udsat for vold. Undersøgelser viser, at hvert 5. barn i Danmark har været udsat for fysisk vold, og hver 12. barn har været udsat for psykisk vold fra én eller begge forældre. Dertil kommer, at 33.000 børn i Danmark vokser op i hjem, hvor der er vold - og det kan have mindst ligeså store konsekvenser at overvære vold, som at være direkte udsat.

I Danmark har vi indtil nu mest fokuseret på fysisk vold og ikke haft særlig meget fokus på, at børn også kan være udsat for eller være vidne til psykisk vold i hjemmet. Men i 2019 blev psykisk vold i nære relationer kriminaliseret, og det har betydet, at psykisk vold endelig er kommet på dagsordenen.

Find flere informationer om børn og vold i tal på Danmarks Statistiks hjemmeside

Børn med udadreagerende adfærd

Nogle børn, der er udsat for eller lever med vold i hjemmet, udviser udadreagerende adfærd. Når et barn er udadreagerende, udtrykker det sine frustrationer via vredesudbrud og raserianfald. I nogle tilfælde udviser barnet også voldelig og aggressiv adfærd overfor sine omgivelser. Fysisk kan den udadreagerende adfærd vise sig ved, at barnet skubber, bider, sparker, river sig i håret og/eller ødelægger ting. Psykisk kan det komme til udtryk ved, at det råber, taler grimt og/eller truer verbalt eller med sit kropssprog. Børn med udadreagerende adfærd kommer ofte i konflikt med deres omgivelser.


Børn med indadreagerende adfærd

Den indadreagerende adfærd viser sig ved, at barnet forsøger at takle sine frustrationer ved at vende sig indad. Det kan være, at barnet er indelukket eller stille. Det kan fremstå velopdragent, dygtigt og pligtopfyldende. Når et barn reagerer indadvendt, vækker det som udgangspunkt ikke opsigt med sin adfærd. Derfor kan det være svært for omgivelserne at se, at det i virkeligheden mistrives. Den indadreagerende adfærd kan vise sig fysisk ved, at barnet trækker sig fra sociale kontekster og isolerer sig fra skole, fritidsaktiviteter, venner og familie. Psykisk kan det komme til udtryk ved, at barnet har lavt selvværd, er tøvende og virker indelukket. Barnet kan have tilknytnings- og tillidsproblemer, føle skyld og skam, føle sig presset, ensom, være depressiv, bange og trist. Barnet kan også fx have kvalme, mave- eller hovedpine.


Voldens konsekvenser for dit barn

Vold har store konsekvenser for børn, uanset om de er til stede eller ej, mens volden sker. De bemærker mere, end vi voksne tror. De kan fornemme og aflæse stemninger, blikke, tonefald og kropssprog, og der er umiddelbart ikke forskel på, hvordan børn påvirkes, i forhold til om barnet selv udsættes for volden, eller om de overværer den.

Det er en ekstrem og truende belastning for et barn at være udsat for vold eller overvære vold. De fleste befinder sig i et følelsesmæssigt kaos og forsøger at finde sammenhæng i det, der sker. Men det følelsesmæssige kaos vanskeliggør muligheden for at forstå sig selv og omverdenen. 

Uforudsigeligheden om hvornår der igen opstår en episode med vold, efterlader et barn i en konstant tilstand af alarmberedskab.

Et barn, der er udsat for vold, føler sig ofte alene med dets hemmelighed. Ofte vil barnet føle skyld og skam for derefter at søge fejl hos sig selv for at finde mening i det, der sker. Der er også risiko for, at et barn, der lever i vold, opfatter volden som 'normal'. Et barns dømmekraft er endnu ikke fuldt udviklet, og barnet kan endnu lettere end en voksen opbygge en tro på, at det fortjener volden, og at det, der bliver sagt, er sandt. Det er meget vigtigt, at et barn, der er udsat for vold, hjælpes til at indse, at det er volden, der er forkert - ikke barnet. 
 

Herunder ses en række almindelige og veldokumenterede følger af at være et voldsudsat barn:

 • Tvangstanker
 • Manglende glæde
 • Psykosomatiske symptomer som søvnproblemer, mavepine og uro
 • Indesluttethed
 • Koncentrationsbesvær
 • Tilknytningsproblemer
 • Øget risiko for selv at udvikle voldsmønstre 
 • Ensomhedsfølelse
 • Separationsangst
 • Svækket indlæringsevne
 • Dødsangst

 

Underret altid kommunen, hvis et barn er udsat for vold

Hvis der er børn i dit voldelige forhold, har du pligt til at underrette om volden. Også hvis barnet ikke selv bliver udsat for fysisk vold. For et barn er det psykisk vold, når barnet overværer vold mellem forældrene. Det er ulovligt at undlade at underette om vold mod børn. Underretning er en vej til hjælp, og det er at vise omsorg for barnet. Som mor til voldsudsatte børn viser man ansvar, når man beder om hjælp – det er ikke et nederlag! 
 

Er dit barn udsat for vold?

Det kan have alvorlige konsekvenser for dit barn at være udsat for vold. I Danner har vi lang erfaring med og viden om den vold, som børn kan være udsat for i hjemmet og om den hjælp, de har brug for. Ring til os og hør, hvad du skal gøre.


Vold mod børn kan have alvorlige konsekvenser. Volden kan være fysisk, psykisk eller af en anden form. Hvis du kender et barn, der er udsat for vold – eller hvis du har mistanke derom – har du pligt til at reagere. Læs mere om vold mod børn her!
En underretning er en måde at gøre kommunen opmærksom på din bekymring for, at et barn eller en ung under 18 år ikke trives og har brug for hjælp og støtte.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her!