Er dit barn udsat for vold?

  • Barn udsat for vold


Det kan have store konsekvenser for et barn at være udsat for vold. Undersøgelser viser, at hver 6. barn i Danmark har været udsat for fysisk vold, og hver 12. barn har været udsat for psykisk vold fra en eller begge forældre. Dertil kommer, at 33.000 børn i Danmark i hjem, hvor der er vold -  og det kan have mindst ligeså store konsekvenser at overvære vold, som at være direkte udsat.


Børn, der er udsat for vold reagerer forskelligt

Børn, der er udsat for vold i nære relationer, reagerer forskelligt. Nogle er angste og udadreagerende, mens andre er indadvendte og depressive. Der er også børn med koncentrations- og indlæringsvanskeligheder, børn med opmærksomhedsproblemer og børn, der er overtilpassede, som fremstår nemme og dygtige. Bag reaktionerne gemmer sig ofte børn, der opfylder kriterieren for PTSD (posttraumatisk stresssyndrom).
 

Børn med udadreagerende adfærd

Nogle børn, der er udsat for, eller lever med, vold i hjemmet, udviser udadreagerende adfærd. Når et barn er udadreagerende, udtrykker det sine frustrationer via vredesudbrud og raserianfald. I nogle tilfælde udviser barnet også voldelig og aggressiv adfærd overfor sine omgivelser. Fysisk kan den udadreagerende adfærd vise sig ved, at barnet skubber, bider, sparker, river sig i håret og/eller ødelægger ting, og psykisk ved, at det råber, taler grimt og/eller truer verbalt med sit kropssprog. Børn med udadreagerende adfærd kommer ofte i konflikt med sine omgivelser.


Børn med indadreagerende adfærd

Nogle børn, der er udsat for vold, eller lever med, vold i hjemmet, udviser indadreagerende adfærd. Det viser sig ved, at barnet forsøger at takle sine frustrationer ved at vende sig indad. Det kan være, at barnet er indelukket eller stille. Det kan her fremstå opdragent og dygtig ved at overtilpasset. Når et barn reagerer indadvendt, vækker det ikke opsigt med sin adfærd, og derfor kan det være svært for omgivelserne at se, at det i virkeligheden mistrives. Den indadreagerende adfærd kan vise sig fysisk ved, at barnet trækker sig fra sociale kontekster og isolerer sig fra skole, fritidsaktiviteter, venner og familie. Psykisk kan det komme til udtryk ved, at barnet har lavt selvværd, er tøvende og virker lukket. Det kan have tilknytningsproblemer og problemer med at stole på andre mennesker. Det kan føle skyld og skam, føle sig presset og/eller ensom, være depressiv, bange og trist. Derudover kan barnet gå rundt og have kvalme, mave- eller hovedpine.


Voldens konsekvenser for dit barn

Mange tror, at deres børn ikke ved, at der foregår vold i deres hjem. Men børn ved mere, end man tror. De kan fornemme og mærke, hvis der er vold – også selvom de ikke selv er fysisk tilstede, når den foregår. Det er en ekstrem og truende belastning for børn at være udsat for vold eller overvære vold, og de fleste befinder sig i et følelsesmæssigt kaos. De forsøger at finde sammenhæng i det der sker, men det følelsesmæssige kaos vanskeliggør muligheden for at forstå sig selv og omverdenen. 

Specielt kan det være svært at agere i forhold til en fars skiftende humør og pludselige vrede. Uforudsigeligheden om, hvornår der igen opstår en episode med vold og krænkelser, efterlader et barn i en konstant tilstand af angst, stress, vagtsomhed og alarmberedskab. Barnet føler sig ofte alene med dets hemmelighed og føler skyld og skam i forhold til volden og familien. Ofte vil barnet desuden søge fejl hos sig selv for at finde mening i det, der er sket. 

 Derudover:

  • Er mange børn plaget af psykosomatiske symptomer som søvnproblemer, mavepine og uro
  • Risikerer de at udvikle depression, angst og PTSD
  • Får mange tilknytningsproblemer, hvilket kan have konsekvenser for deres muligheder for at indgå i relationer senere hen i livet
  • Forøges riskoen for selv at udvikle voldsmønstre, hvis man vokser op med vold i hjemmet
  • Viser forskning, at at et foster kan få alvorlige skader, når moderen bliver udsat for vold under graviditeten
  • Skader vold i hjemmet barnets indlæringsevne i skolen

Underret altid kommunen, hvis et barn er udsat for vold

Hvis der er børn i dit voldelige forhold, har du pligt til at underrette volden. Også hvis barnet ikke selv bliver udsat for fysisk vold. For et barn er det psykisk vold, når barnet overværer vold mellem forældrene. Det er ulovligt at undlade at underette vold mod børn. Underretning er en vej til hjælp, og det er at vise omsorg for barnet. Som mor til voldsudsatte børn viser man ansvar, når man beder om hjælp – det er ikke et nederlag. 
 

Er dit barn udsat for vold?

Det kan have alvorlige konsekvenser for dit barn, hvis det lever med vold i hjemmet. Er dit barn udsat for vold? I Danner har vi lang erfaring og viden om den vold, som børn kan være udsat for i hjemmet og om den hjælp, de har brug for. Ring til os og hør, hvad du skal gøre.


Vold mod børn kan have alvorlige konsekvenser. Volden kan være fysisk, psykisk eller af en anden form. Hvis du kender et barn, der er udsat for vold – eller hvis du har mistanke derom – har du pligt til at reagere. Læs mere om vold mod børn her!
En underretning er en måde at gøre kommunen opmærksom på din bekymring for, at et barn eller en ung under 18 år ikke trives og har brug for hjælp og støtte.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former og er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder.