Er dit barn udsat for vold?


Det kan have store konsekvenser for et barn at være udsat for vold. Undersøgelser viser, at hver 6. barn i Danmark har været udsat for fysisk vold, og hver 12. barn har været udsat for psykisk vold fra en eller begge forældre. Dertil kommer, at der i Danmark lever omkring 33.000 børn med vold i hjemmet, og det kan have mindst ligeså store konsekvenser at overvære vold, som at være direkte udsat for vold.


Voldsudsatte børn reagerer forskelligt

Børn, der er udsat for vold i nære relationer, reagerer forskelligt på volden. Nogle er angste og udadreagerende, mens andre er indadvendte og depressive. Der er også børn med koncentrations- og indlæringsvanskeligheder og opmærksomhedsproblemer og overtilpassede børn, der fremstår nemme og dygtige. Bag reaktionerne gemmer sig ofte børn, der opfylder kriterieren for PTSD (posttraumatisk stresssyndrom).
 

Børn med udadreagerende adfærd

Nogle børn, der er udsat for, eller lever med, vold i hjemmet, udviser udadreagerende adfærd. Når et barn er udadreagerende udtrykker det sine frustrationer via vredesudbrud og raserianfald. I nogle tilfælde udviser barnet også voldelig og aggressiv adfærd overfor sine omgivelser. Fysisk kan den udadreagerende adfærd vise sig ved at barnet skubber, bider, sparker, river sig i håret og ødelægger ting, og psykisk ved at det råber, taler grimt, truer verbalt med sit kropssprog. Børn med udadreagerende adfærd kommer ofte i konflikt med sine omgivelser.


Børn med indadreagerende adfærd

Nogle børn, der er udsat for vold, eller lever med, vold i hjemmet, udviser indadreagerende adfærd. Det viser sig ved, at barnet forsøger at takle sine frustrationer ved at vende sig indad. Det kan være at barnet er indelukket eller stille. Barnet kan her fremstå opdragen og dygtig ved at overtilpasset. Når et barn reagerer indadvendt, vækker det ikke opsigt med sin adfærd, og derfor kan det være svært for omgivelserne at se, at det i virkeligheden mistrives. Den indadreagerende adfærd kan vise sig fysisk ved, at barnet trækker sig fra sociale kontekster og isolerer sig fra skole, fritidsaktiviteter, venner og familie. Psykisk kan det komme til udtryk ved, at barnet har lavt selvværd, er tøvende og virker lukket. Det kan have tilknytningsproblemer og problemer med at stole på andre mennesker. Det kan føle skyld og skam, føle sig presset og/eller ensom, være depressiv, bange og trist. Derudover kan barnet gå rundt og have kvalme, mave- eller hovedpine.


Voldens konsekvenser for dit barn

Mange tror, at deres børn ikke ved, at der foregår vold i deres hjem. Men børn ved mere, end man tror. De kan fornemme og mærke, hvis der er vold i deres hjem – også selvom de ikke selv er fysisk tilstede, når den foregår. Det er en ekstrem og truende belastning for børn at være udsat for vold eller overvære vold. Ofte er konsekvensen, at de lever i dyb angst, konstant alarmberedskab og derudover:

  • Er mange børn plaget af psykosomatiske symptomer som søvnproblemer, mavepine og uro.
  • Risikerer de at udvikle depression, angst og PTSD.
  • Får mange tilknytningsproblemer, hvilket kan have konsekvenser for deres muligheder for at indgå i relationer senere hen i livet.
  • Øger det at vokse om med vold i familien risikoen for selv at udvikle voldsmønstre.
  • Viser forskning, at at et foster kan få alvorlige skader, når moderen bliver udsat for vold under graviditeten.
  • Forskning viser, at et foster kan få alvorlige skader, når moderen bliver udsat for vold under graviditeten.  
     

Er dit barn udsat for vold?

Det kan have alvorlige konsekvenser for dit barn, hvis det lever med vold i hjemmet. Er dit barn udsat for vold? Ring til os og hør, hvad du skal gøre.


Vold mod børn er ødelæggende og traumatiserende, og børns vidne til vold har samme udfald. Derfor er det vigtigt med effektiv og kompetent handling.

Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt