Evaluering af viden og metoder i arbejdet med voldsudsatte børn

Der er en stadig voksende opmærksomhed på behovet for viden og velfunderede metoder omkring børn og forældreskab i familier med vold. Det var derfor et vigtigt element i Børneprojektet at italesætte og videreudvikle de metoder, man anvender i arbejdet, og at undersøge, hvordan de besvarer familiernes behov.

Formålet med projektet var at skabe viden om, hvad der kan bidrage til udviklingen af en god professionel indsats over for familier ramt af vold.

Projektets målgruppe og resultater blev evalueret med tre standardiserede og en specielt udviklet test via en ekstern partner (Rambøll). Danners Videncenter stod for en kvalitativ evaluering, der særligt fokuserede på at frembringe nuancerne i den viden, som er oparbejdet hos professionelle i projektet, og sammenholde den med voldsudsatte mødres egne beskrivelser af familiens udfordringer.

Projektet er et delprojekt af “En bedre social arv”


Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt