Fagfolk

Fagfolk
Er du i gruppen af fagfolk, der gennem din ansættelse i en kommune, er i kontakt med voldsudsatte kvinder og børn, får du her en række gode råd samtalen med dem. Med rådene bliver du i stand til at støtte, rådgive og henvise til den rette hjælp.


Fagfolk - din rolle

Det kan føles som en udfordring at tage hul på en snak om vold. Men det er altid bedre at spørge én gang for meget end én gang for lidt. Når du handler, viser du omsorg.

For nogle kan det være en stor lettelse at få sat ord på problemet. Andre vil måske først reagere længe efter din henvendelse. Det vigtigste er altid at lade den udsatte styre tempoet. Og husk på, at nænsomhed, respekt og tålmodighed er kodeord i enhver snak, der går så tæt på et intimt problem som dette.

Det er det vigtigt at give den udsatte vished for, at du er på hendes side. Den udsatte har brug for, at du kan rumme de modsatrettede følelser, der ofte eksisterer i et voldeligt hjem.

Fagfolks rolle som rådgivere er vigtig og kan have altafgørende betydning for den udsatte. Måske er det lige præcis de spørgsmål, du stiller, eller din måde at være på, der kan gøre en forskel.

Danners gode råd til samtalen med voldsudsatte kvinder og børn

For at gøre samtalen så tryg som muligt er der nogle grundlæggende ting, du bør have i baghovedet:

 • Du skal kunne rumme voldsomme fortællinger uden at blive overvældet

 • Du skal kunne klare, at du ikke kan handle på den udsattes vegne, men derimod hjælpe hende til selv at handle

 • Du skal have faktuel viden om, hvad vold i nære relationer er, og hvilke konsekvenser, den har 

 • Du skal have viden om, hvor den udsatte kan søge hjælp fx via Danners telefonrådgivning på 3333 0047

 • På vores side er du udsat for vold? kan du læse om voldseksempler, konsekvenser og tvivl, så du bliver bedre til at genkende signaler på vold  

 • Du skal skabe tillid og tryghed

 • Være rolig, lyttende og tålmodig og lade den udsatte fortælle i sit eget tempo

 • Støtte hende i de betragtninger og den tvivl, der måtte komme

 • Styrke og bekræfte hende i egne oplevelser og vurderinger af, at der måske er noget i forholdet, der ikke er sundt

 • Give hende lov til at føle og tænke, som hun gør. Skyldfølelse og selvbebrejdelse over volden er normale reaktioner – prøv evt. at tale om det, men at volden ikke er normal

 • Fortæl hende gerne, at du har talt med andre, der har det på samme måde. På den måde lettes presset over at føle sig alene


Væk fra volden 

Hvis hun ikke kan mobilisere sin energi til at søge væk fra volden, kan du undersøge mulighederne for, at hun kan tage en pause eller bare komme væk for en stund, fx i form af et ophold i udlandet eller en flytning. Et højskoleophold eller lignende er også en mulighed for at få volden på afstand. Afstanden kan betyde, at hun får det fornødne overskud til at få brudt med volden. 


Sørg for tilladelse til at følge op

Reaktioner som skyld eller afmagt kan hænge sammen med, at den udsatte kan være stærkt påvirket af en lang periode med nedvurderinger og hån. Det kan rykke ved virkelighedsopfattelsen og tilliden til egne oplevelser og følelser. Du kan være den første, som hun betror sig til, og hun ser måske nu på sit parforhold med andre øjne.  

Husk på muligheden for, at den udsatte bliver i forholdet, fordi hun er forelsket – eller ’tror hun er forelsket’. Det er vigtigt, at du som fagperson også rummer og anerkender disse følelser og ikke fordømmer den udsattes valg af kæreste. Hvis hun omtaler sin kæreste som ”den store kærlighed”, kan du tale med den udsatte om, hvad der for hende kendetegner en god kæreste, og om kæresten reelt opfylder disse krav.
 

”Vi var sammen i mere end 10 år. I begyndelsen så jeg slet ikke, hvem han også var. Jeg så kun ham, jeg var forelsket i. Hvis han ikke havde overfaldet mig den aften, er det ikke sikkert, jeg havde siddet her i dag. Så var jeg måske stadig sammen med ham, eller han havde gjort alvor af sine trusler om, at hvis han ikke kunne få mig, så skulle ingen have mig”. Kristina, tidligere beboer hos Danner, var sammen med en dominerende og voldelig mand i mere end 10 år.


Den første samtale om et muligt voldeligt forhold sætter tanker i gang hos hende, du taler med. Det er en god idé at søge tilladelse til at følge op. Spørg fx om I kan ringe sammen igen i morgen, fordi du gerne vil tjekke om hun er ok efter jeres samtale. Du kan få flere råd på vores temaside om kærestevold. Siden er målrettet fagfolk, som møder unge, der er udsat for kærestevold. Tegnene og rådene gælder dog stort set for alle uanset alder. Derfor kan man med fordel klikke sig rundt på siden og tage råd med derfra til brug i sit eget arbejde med en bestemt målgruppe, når det handler om partnervold.


Fagfolk har en skærpet underretningspligt

Fagfolk har en særlig skærpet underretningspligt, hvilket vil sige, at du er særligt forpligtet til reagere, hvis du har en mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år ikke trives og har brug for hjælp og støtte. Læs mere om skærpet underretningspligt her.


Danner uddanner fagfolk

Det er afgørende, at fagfolk som socialarbejdere, krisecentermedarbejdere, sundhedspersonale og politifolk, som møder voldsudsatte borgere, ved hvad de skal gøre for at hjælpe og skabe tryghed. Gennem forskellige kursustilbud uddanner Danner fagfolk, så tabu, konfliktskyhed og manglende viden ikke står i vejen for, at kvinder og børn, der lever i vold, får den rigtige hjælp.

Vores faste kurser er

Det er også muligt at få skræddersyet et kursus.

Hvis du ønsker at høre nærmere om vores kursus- og uddannelsestilbud, kan du kontakte senior uddannelseskonsulent Anne Z. Møller på azm@danner.dk / 30 78 58 67. Hvis du er interesseret i kurset om Psykisk vold, kan du kontakte vicedirektør Mette Marie Yde på kommunikation@danner.dk


Danners unikke viden og mangeårige erfaring giver os nogle særlige muligheder for at undervise andre i vores metoder og voldsforståelse. Derfor driver vi uddannelsesaktiviteter for fagfolk i både Danmark og udlandet.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her!
Den teoretiske viden om vold i nære relationer i Danner udspringer af en kombination af af praksiserfaringer vores fra arbejdet med voldsudsatte samt egne og andres sociologiske studier, der afdækker mønstre, som er kendetegnene for voldelige forhold.