Fagfolk kan brænde ud

Danner underviser fagfolk for at forebygge og reducere udbrændthed og overført traume
Fagfolk, der arbejder med voldsudsatte kvinder og børn, har stor risiko for udbrændthed og overført traume. De skal dagligt forholde sig til voldsudsattes traumer og efterfølgende være i stand til at hjælpe dem. Det kan de kun, hvis de passer på sig selv.


Hvad er omsorgstræthed?  

Når man arbejder med vold og traumer og tilbringer en stor del af sin tid med at lytte til voldsomme historier, bliver man påvirket af det. Hvis man ikke ved, hvordan man kan beskytte sig selv, kan man risikere, at det over tid udvikler sig til det, der kaldes omsorgstræthed eller endda udbrændthed. Begge dele er almindeligt, når man arbejder med traumer.  

Denne video handler om omsorgstræthed, og om at det er vigtigt at kunne opdage tegn på omsorgstræthed hos sig selv og hos andre. Og heldigvis er der mange ting, man kan gøre for at undgå omsorgstræthed - både for sig selv og for sine kollegaer.   

Videoen er på Arabisk. Du kan vælge engelske undertekster ved at klikke på ikonet for undertekster nederst til højre.


Hvordan kan man bruge sine kolleger?  

Vi kan kun tage os af andre, hvis vi husker at passe på os selv. Derfor bør det være en fast del af arbejdet at passe på sig selv og sine kolleger, når man arbejder med voldsudsatte. Fx bør fagpersoner løbende dele svære oplevelser med sine kolleger, så den enkelte undgår at presset hober sig op over tid.   

Denne video handler om såkaldt kollegial debriefing. Det er en simpel samtaleteknik, som kan bruges mellem to kollegaer i det daglige. I en kollegial debriefing taler man en konkret oplevelse igennem, og kollegaen lytter og hjælper med at holde fokus på, hvad der gik godt i situationen. Svære følelser af tvivl, skyld eller utilstrækkelighed bliver lettere at bære, når man deler dem, og den anden hjælper med at fremhæve det, man gjorde rigtigt. 

Videoen er på arabisk. Du kan vælge engelske undertekster ved at klikke på ikonet for undertekster nederst til højre.


Metode til at dele det professionelle ansvar  

Flere forskellige fagligheder er vigtige i krisecenterarbejde – psykologer, pædagoger og socialrådgivere - og netop tværfagligheden gør, at man kan finde de bedste løsninger for kvinder og børn.  

Denne video handler om konferencemodellen, som er en metode, der sikrer, at alle de forskellige faglige input kommer med i arbejdet: Den samlede medarbejdergruppe drøfter en given sag i fællesskab, og socialrådgivere, pædagoger, psykologer, etc. giver hver især deres professionelle perspektiv, så sagen belyses fra alle sider.  
Metoden skaber derudover et fælles professionelt ansvar, så den enkelte medarbejder ikke sidder alene med ansvaret.

Videoen er på Arabisk. Du kan vælge engelske undertekster ved at klikke på ikonet for undertekster nederst til højre.


Danners unikke viden og mangeårige erfaring giver os nogle særlige muligheder for at undervise andre i vores metoder og voldsforståelse. Derfor driver vi uddannelsesaktiviteter for fagfolk i både Danmark og udlandet.
Danner samarbejder internationalt for at støtte krisecentre og kvinderettighedsorganisationers kamp for bedre rettigheder for voldsudsatte kvinder og børn. Vi underviser også fagpersoner i, hvordan man bedst hjælper voldsudsatte.
Fagfolk, der møder voldsudsatte i deres daglige arbejde, skal have viden om vold. Danner underviser fagfolk i at spotte en voldsudsat, italesætte en mistanke og hjælpe bedst muligt. Der er et stort behov for voldsfaglighed - både i Danmark og i udlandet.