Film - Samtalen med en voldsudsat

Det kan være meget svært for både børn og forældre i en voldsudsat familie at erkende vold og bede om hjælp. Derfor er det afgørende, at fagpersoner tør tage den svære samtale og spørge ind til volden med respekt og forståelse.

Danner arbejder for at bryde tabuet om volden i Grønland og hjælpe de voldsudsatte kvinder og børn. Det gør vi i sammen med Mary fonden, grønlandske krisecentre, Mælkebøttecenteret, Departementet for Familie og Justitsvæsen og Oak Foundation Denmark, der tilsammen udgør det dansk-grønlandske samarbejde Kattunneq.

Læs mere om vores arbejde i Grønland

Her kan du også se to film vi har fået lavet, hvor en socialrådgiver tager den alvorlige snak med henholdsvis en voldudsat kvinde og et voldsudsat barn.

 


Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt