Skriv under i dag og vær med til at redde liv!

Grotesk! Krisecentre er tvunget til at afvise 6 ud af 10 henvendelser fra voldsudsatte kvinder pga. for få pladser. Kvinderne og deres børn står sårbare uden den rådgivning og hjælp, de har krav på og så hårdt brug for. En hjælp der er livsvigtigt.

Der er derfor brug for din underskrift til at lægge pres på politikerne for at sikre ambulant rådgivning og oprette flere krisecenterpladser til de tusindvis af kvinder og deres børn, der lever i et hjem med vold.  

39.69%

3,969 har allerede skrevet under.

Oplyser du dit telefonnummer ringer vi til dig for at fortælle dig om Danners arbejde.
Danners persondatapolitik

 

Akut behov! Risikoen for at volden i et forhold eskalerer og bliver rigtig farlig er størst, når den voldsudsatte går eller forsøger at gå fra voldsudøveren. Derfor kan det redde liv, at en kvinde får hjælp første gang, hun finder modet for at kontakte et krisecenter.
 
For lidt plads! Hvert år bliver 38.000 kvinder i Danmark udsat for fysisk vold i nære relationer. Og langt flere bliver udsat for psykisk vold. Knap 2.000 voldsudsatte kvinder og lige så mange børn får plads på et krisecenter. I 2016 blev 61 procent af henvendelserne afvist pga. pladsmangel - langt de fleste i Storkøbenhavn.
 
Flere pladser på krisecentre kan ikke gøre det alene! Langt flere end dem, der søger hjælp på krisecentrene har brug for hjælp til at lægge et voldeligt forhold bag sig med hjælp fra specialuddannede rådgivere. Hvis flere kvinder kan søge hjælp i et ambulant rådgivningstilbud, inden de får brug for et krisecenter, så kan vi dels undgå en del af de bivirkninger som langvarig psykisk og fysisk partnervold giver, og vi kan hjælpe og styrke flere kvinder tidligere – dermed er risikoen for at de får behov for at flytte på krisecenter formindsket.