Fokus på vold i skolen

Når skolen bliver informeret om, at et barn er flyttet på krisecenter pga. vold i familien, er læreren ofte overrasket over, at der har siddet et barn i klassen, der har været udsat for vold. Ingen har set volden og forstået årsagen til barnets adfærd. En lærers opmærksomhed og handlen kan have stor betydning for et barn, der oplever vold. Derfor er det vigtigt, at skolerne sætter fokus på vold og er med til at bryde tavsheden og det tabu, vold er omgærdet af.

Danners Videncenter udviklede i samarbejde med forfatterne Bonnie Vittrup, Cecilie Nørgaard og Trine Bundsgaard undervisningsmateriale om vold i nære relationer. Materialet består af en novelle, en elevbog og en lærervejledning målrettet elever i 5.-6. klasse. “Om vold” blev udgivet i 2012.

Målet med projektet var at udbrede kendskabet til de konsekvenser, vold i hjemmet har, og give viden og konkrete handlemuligheder til skoleelever og lærere. En indsats i folkeskolen kan bidrage til forebyggelse af voldelig adfærd, da børnene bliver bevidstgjort om egne grænser og reaktioner, når venner udøver eller udsættes for vold. På lang sigt er målet at nedbringe antallet af børn, der vokser op i en familie med vold.


Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt